Kongres Czerwonego Frontu 2019 - Rewolucyjny optymizm na najlepszym dotąd kongresie polskich marksistów

1 Maja w Warszawie miejsce miał pochód świętujący międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Obecność Czerwonego Frontu była naznaczona naszym banerem, pamfletami i czerwonymi flagami. 1 Maja wydana została również nasza pierwsza broszurka pt. Marksizm a Anarchizm autorstwa Alana Woodsa. Przyjęcie było entuzjastyczne czego dowodem było sprzedanie zapasu pamfletu w ciągu pierwszej godziny pochodu. Potwierdza to, że w Polsce jak i na świecie istnieje pożądanie na jedyne idee, które są w stanie poprowadzić klasę robotniczą do zwycięstwa - idee marksizmu.

Dzień został zakończony otwartą dyskusją nt. stulecia powstania Międzynarodówki Komunistycznej, w której uczestniczyli członkowie Czerwonego Frontu jak i innych organizacji lewicowych. Towarzysz Jakub otworzył dyskusję, wyjaśniając zasługi pierwszych czterech kongresów III Międzynarodówki jak i historyczne lekcje wynikające z jej biurokratycznej degeneracji. Po wstępie miała miejsce dyskusja na temat wszelkich lekcji z historii naszego ruchu, od I Międzynarodówki Marksa i Engelsa do IV Międzynarodówki nad którą przewodził Lew Trocki. Zdrady i błędy kierownictw socjaldemokratycznych i stalinowskich pozostawiają nam za zadanie odbudowanie nici rewolucyjnej tradycji marksizmu.

Dnia 2 maja 2019 roku w Warszawie oficjalnie rozpoczął się krajowy kongres Czerwonego Frontu. Brało w nim udział około 20 marksistów z Warszawy, Poznania, Gdańska, Krakowa i innych miast.

Dyskusja została rozpoczęta przez czołowego towarzysza z Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej (IMT), który wyjaśnił sytuację na świecie, perspektywy i zadania na światową rewolucję. Dyskutowane były sytuacje w Wenezueli, ruch Żółtych Kamizelek we Francji, kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii, wojna handlowa między USA i Chinami itd. Nie ma na świecie już żadnego kraju, który nie zostałby w poważny sposób dotknięty głębokim, organicznym kryzysem kapitalizmu.

Następna sesja została rozpoczęta przez towarzysza Filipa, który wyjaśnił sytuację w Polsce. Pomimo wzrostu gospodarczego przez cały okres rozwoju kapitalizmu, walka klas zaczyna wracać na arenę. Wielkie ruchy wokół praw kobiet, strajku klimatycznego i strajku nauczycieli zmieniły świadomość milionów robotników i młodzieży. Szczególnie porażka nauczycieli podkreśliła konieczność budowy rewolucyjnego kierownictwa, które będzie w stanie pokonać anty-robotnicze ataki PiS i wielkich monopoli i kapitalistów, których politycznie reprezentują.

Towarzyszka Marta wprowadziła kongres do sesji, w której dyskutowana była marksistowska metoda organizacji, zademonstrowana dotychczas najbardziej poprawnie przez partię bolszewicką Lenina i Trockiego. Bez rewolucyjnej teorii nie ma rewolucyjnej organizacji - na przykładzie geniuszu, bohaterstwa i poświęcenia przeszłych rewolucjonistów, uda nam się stworzyć organizację, która podoła swojemu historycznemu zadaniu.

Towarzysze z IMT następnie opisali nam pracę, którą na każdym kontynencie wykonuje obecnie Międzynarodowa Tendencja Marksistowska. Od Kanady do Wenezueli, od Nigerii do Włoch, od Wielkiej Brytanii do Indonezji, Międzynarodowa Tendencja Marksistowska i jej rekordowy wzrost w ostatnim okresie potwierdzają poprawność prawdziwych, niewypaczonych metod marksizmu i proletariackiej organizacji. Szczególnie inspirująca jest działalność towarzyszy z Pakistanu, którzy w ostatnim okresie byli szczególnie represjonowani przez państwo, ryzykując swoje życia dla sprawy rewolucji proletariackiej.

Następnie, towarzysze Tomasz, Piotr i Filip poprowadzili dyskusje dotyczące spraw organizacyjnych. W ostatnim roku miała miejsce wielka profesjonalizacja naszej organizacji, która została wyrażona przez sukces naszej pierwszej broszurki i komórki poznańskiej. W niedalekich planach pozostaje otwarcie sklepu online, produkcja większej ilości materiałów, jak i regularnej publikacji, która pomoże nam wygrać i wytrenować pokolenie przyszłych rewolucjonistów. Sesja została zakończona przez dyskusję dalszych planów organizacyjnych w różnych regionach.

Zanim towarzysze rozeszli się w swoje strony, entuzjazm kongresu został podkreślony przez głośne odśpiewanie najsłynniejszej rewolucyjnej pieśni - Międzynarodówki. Najlepszy dotychczas kongres naszej organizacji odzwierciedla rok wielkich kroków naprzód - rok następny będzie dla nas jeszcze większym kamieniem milowym. Kieruje nas pragnienie obalenia systemu kapitalistycznego, który wyczerpał swoją rolę historyczną i nie oferuje nic oprócz nędzy i rozpaczy. Aby zmienić świat, należy go jednak najpierw zrozumieć, a tą możliwość daje nam tylko rewolucyjna metoda naukowego socjalizmu, tj. marksizmu. Jeszcze dziś dołącz do nas w walce o rewolucję!