Internationell solidaritet med arbetarna vid de ockuperade fabrikerna i Venezuela

Nej till byråkratiskt sabotage mot Inveval

Nationalisera de ockuperade fabrikerna

Inga fler mord på fackföreingsledare

En internationell appell av Freteco till arbetare i hela världen

Det är nu fyra år sedan nationaliseringen av Inveval i Venezuela. Under fyra år har arbetarna styrt fabriken under arbetarkontroll och visat vägen framåt för hur socialismen ska byggas i Venezuela. Efter att president Chávez nationaliserade företaget 2005 bildade arbetarna ett demokratiskt styrt fabriksråd som leder produktionen. De organiserade en fackförening för att kämpa ihop med resten av arbetarrörelsen och de knöt kontakt med kommunfullmäktige i Miranda. De byggde upp den revolutionära fronten för ockuperade fabriker (FRETECO) tillsammans med andra arbetare vid företag som är ockuperade eller nationaliserade (INAF, Gotcha, MDS, Vivex, SIDOR).

Arbetarna i Inveval har visat att arbetare framgångsrikt kan driva en fabrik. Under de senaste fyra åren har arbetarna sett till att fabriken är igång, nu reparerar de ventiler men de har kapacitet att producera ventiler. De har dock inte kunnat tillverka nya ventiler eftersom statliga tjänstemän ständigt sätter upp nya hinder för dem, något som går emot president Chavez beslut. Byråkratin i staten vill att arbetarkontrollen på Inveval ska misslyckas, de är rädda för att den ska bli ett exempel för arbetare på andra företag.

De vill knäcka Inveval ekonomiskt genom att vägra ge fabriken en budget för 2009. Inveval har fortfarande inte fått uppgifter om budgeten för 2008. Arbetarna har inte fått någon förklaring till varför budgetarna uteblir. Det betyder att INVEVAL överges och att företagen hotas med konkurs. Ett socialistiskt företag borde ingå som en del av en demokratisk planering samordnad med andra statsägda företag, med sin egen budget som omfattar råvaror, finansiering etc

Samtidigt, 2008 gav president Chavez order om att expropriera Acerven i Tinaquillo, Cojedes, ett företag som gör delar för gjutningen av nya ventiler. Genom ett samarbete mellan Acerven och Inveval skulle fabriken kunna tillverka nya ventiler för oljeindustrin. Än i dag har inte Chavez order genomförts. Samtidigt så importerar oljeindustrin ventiler. Några tjänar stora pengar på detta och de sätter press på de statliga tjänstemännen, så att Inveval inte ska kunna tillverka nya ventiler.

Hela situationen med uppenbar ineffektivitet och direkt byråkratiskt sabotage har lett till en enorm stress bland arbetarna vid Inveval. Fyra år efter expropriationen, så fortsätter tjänstemän från PDVSA och MILCO att sabotera president Chavez beslut om Inveval, vilket skulle möjliggöra att fabriken fick producera med full kapacitet.

Gotcha, INAF, MDS, Vivex

Efter exproprieringen av Invepal och Inveval, så ockuperade arbetare textilfabriken Gotcha, badruminredningsföretaget INAF och transportföretaget MDS sina fabriker. Detta var ett svar på attacker från chefer, att företagen inte betalade sociala avgifter och ägarna vill lägga ner produktion.

Arbetarna i dessa företag har flera gånger vädjat om att dessa företag ska exproprieras, men hittills har de inte fått något svar från det ansvariga ministeriet (Milco). Cirka 150 arbetare på de här fabrikerna har kämpat emot de senaste 3 eller 4 år under mycket svåra förhållanden.

Slutligen finns exemplet Vivex, en fabrik som tillverkar reservdelar till bilar i Anzoategui. I november 2008, så vägrade chefen att betala den fulla lön som de hade rätt till. Arbetarna gjorde vad president Chavez har uppmanat till, att om chefer kränker arbetarnas rättigheter så ska fabriken ockuperas. På Vivex tog 300 arbetare över fabriken. De har ockuperat fabriken i sex månader utan att få någon lön och utan att få något svar från de tjänstemän som är ansvariga för frågan. Det finns ett brådskande behov av att dessa företag exproprieras för att skydda jobben och garantera en inkomstkälla för hundratals familjer.

Mordet på facklig ledare vid Toyota

Arbetarna vid Toyota, en bilfabrik i Cumaná, Sucre, har kämpat för kollektivavtal och i solidaritet med arbetarna vid Mitsubushi arbetarna i Anzoategui. Som en del av deras kamp så beslöt de den 6 mars 2009, att ockupera fabriken, en ockupation som varade under flera veckor.

Tisdagen den 5 maj, så blev ordföranden för bilarbetarna vid Toyotas fabriker (Sintratoyota) Argenis Vazquez mördad när han var på väg till ett möte med fabriksledningen. Detta är ett nytt fall av mord på radikala fackliga ledare i Venezuela, efter mordet på tre fackföreningsledare från fackföreningsfederation UNT i Aragua i November 2008 och att polis sköt ner två arbetare vid Mitsubishi och Macuasa i januari 2009. En attack som var riktad mot Felix Martínez, ordförande för bilarbetarfackföreningen vid Mitsubishifabrikerna Singetram. Vi kräver en fullständig undersökning av dessa attacker och att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Detta är skälet till att vi vill vädja till det venezuelanska folket, den internationella arbetarklassen och alla dem som stöder arbetarklassens kamp för frigörelse att skicka ett budskap till president Chavez där vi kräver följande:

Solidaritetsuttalande

Efter att ha blivit informerad om alla de problem som arbetarna vid de ockuperade fabrikerna ställs inför i Venezuela så ber vi dig att genomföra en snabb lösning på följande sätt:

1) förstatliga Acerven under arbetarkontroll
2) utelämna inte Inveval till den kapitalistiska marknaden. Ge företaget en budget för 2008 och 2009 som en del av en plan för produktionen tillsammans med PDVSA och Ministeriet för vetenskap och teknik (MILCO).
3) Nej till det byråkratiska sabotaget mot Inveval - statliga myndigheter borde följa president Chávez beslut
4) Nationalisering av Gotcha, INAF, MDS och Vivex - för att försvara arbetstillfällen och att rädda hundratals familjers uppehälle
5) Nej till fler mord på fackliga aktivister – För en fullständig utredning av mordet på Argenis Vazquez, ordförande för Sintratoyota - de ansvariga ska ställas inför rätta, både dem som utförde mordet och dem som beställde det.

Solidariska hälsningar,

Skicka meddelande till President Chavez presidencia@venezuela.gov.ve, den Venezuelanska ambassaden och skicka en kopia till Freteco frentecontrolobrero@gmail.com.