Arbetarklassen i Venezuela organiserar sig i det nya socialistpartiet

Swedish translation of Venezuela: Interview with PSUV Organizer at SIDOR (October 12, 2009).

Chavez har uppmanat till bildande av partiföreningar för Venezuelas förenade socialistiska parti (PSUV) på alla arbetsplatser. På det stora stålverket SIDOR i Ciudad Guyana har det lett till att 500 arbetare har registrerat sig som intresserade att aktivt bygga partiföreningar på verket. Detta har lett till att det bildats 20 partiföreningar på fabriken, men på grund av det stora intresset är det möjligt att det snart blir 50. Detta är en viktig utveckling som kan ha stor påverkan på utvecklingen av PSUV och revolutionen. Här följer en intervju med en av organisatörerna för PSUV på SIDOR. José López Padrino är också medlem av ”SIDOR-arbetarnas revolutionära front” (FRTS).

När började ni arbetet med att bygga upp partiföreningar på SIDOR?

José López Padrino: President Chavez gick ut och sa att det behövs partiföreningar i alla statliga företag. Vi såg det som en viktig strategisk inriktning och bestämde oss för att börja bygga upp fler föreningar. Den 28 juni började PSUV-medlemmar från FRTS att organisera partiföreningar och rekrytera nya medlemmar. Efter två veckor hade 502 arbetare anmält intresse att bygga partiföreningar, och det är bara början.

Ni startade kampanjen den 28 juni. Betyder det att ni hade planerat att bygga PSUV-föreningar i fabriken innan det datumet?

José López Padrino: Ja, långt före det. Vi utvecklade idén långt före juni. Vi höll ett antal möten där PSUV-medlemmar som är aktiva i FRTS deltog, på det mötet bildade vi en kommitté. Vi såg att det fanns ett behov av partiföreningar för att PSUV ska ha en närvaro i fabriken. Vi kände att våra idéer blev bekräftade när president Chavez uppmanade till byggandet av partiföreningar i varje fabrik.

Hur gick det till när föreningarna bildades?

José López Padrino: När vi började kampanjen ville vi föra in de 502 medlemmarna i ett register. Vi tänkte att vi skulle dela upp medlemmarna enligt det vanliga modellen där varje förening ska ha minst 20 medlemmar och max 30 medlemmar. Den första föreningen byggdes upp enligt den modellen. Men när vi hörde om det officiella stödet till att bygga partiföreningar så bestämde vi oss för att arbeta efter en annan modell. Vi har nu redan bildat sju officiella föreningar på SIDOR. De är utspridda i olika verksamheter i fabriken som EPS Tubos, administrationen i byggnad två, ingång tre, Planta de Pellas och TAVCSA.

Vilken roll ser du för partiföreningarna och byggandet av arbetarkontroll inne i företaget?

José López Padrino: Vi jobbar med partiföreningarna genom att hålla veckomöten, minst ett möte per vecka, maximalt två. På mötena debatterar vi och utbildar oss för att föreningarna ska kunna spela den roll som de är skapade för. Det är klart det kommer att ske efter att vi har byggt upp de 21 föreningarna som vi har tänkt bygga. Vi tror att vi kan bygga fler föreningar, varje aktiv förening bidrar till att det bildas nya föreningar och att vi kommer i kontakt med fler partimedlemmar. Kamraterna kan på det sättet bilda ännu fler partiföreningar. Så jag kan nästan lova dig att de 21 partiföreningar med 502 medlemmar som vi har idag kommer att växa till 50 partiföreningar.

Med den här gruppen av aktiva kamrater och med den utveckling av ideologisk skolning och kaderbygge som vi har så lägger vi grunden för att arbetarna ska klara av utmaningen med att styra fabriken.

Arbetarna på SIDOR har redan det tekniska kunnandet, arbetarna vet vad de gör, de vet hur produktionsprocessen fungerar, detta i kombination med ökad politisk och ideologisk skolning och att arbetarna får ökad erfarenhet av ledning och insyn i företagets ekonomi så lägger vi grunden för att arbetarkontroll på fabriken ska bli en verklighet.

Tror du att skapandet av partiföreningar kommer att vara till fördel för PSUV som ett parti, ge det mer uppmärksamhet och göra det till ett arbetarparti ?

José López Padrino: Det kommer att stärka PSUV något enormt. Det handlar om att aktivera folkets massor och arbetarklassen i en organisation. Arbetarna ser fram emot att delta. De vill att deras röst ska bli hörd. När vi utvecklar vårt arbete kom många arbetare fram till oss och sa att de ville gå med. Det överraskade mig en hel del att arbetarna kom frivilligt och sa att de vill delta. Det betyder att vi håller på att utveckla ett massparti. När folkets massor träder in i arbetarklassens kamp så betyder det att partiet kommer att bli starkt. Ett parti där de flesta arbetare ”sover” och inte är politiskt aktiva är ett parti som är extremt försvagat.

Vilken relation ska partimedlemmar i PSUV ha till de som försvarar den bolivarianska revolutionen men är medlemmar i ett annat parti eller inte med i någon politisk grupp?

José López Padrino: Genom vårt arbete har vi fått följande erfarenhet: en del arbetare som inte är med i PSUV – men som identifierar sig med den process som leds av president Chavez – har sagt att de vill gå med. Men de har sagt till oss att de trodde att det inte skulle kunna gå med. Vi förklarade att de kan delta i partiföreningarna och i de politiska studierna. Arbetarna förstod vår förklaring och sa att de vill arbeta ihop med oss. Vi är öppna och det gäller alla partiföreningar på SIDOR, de är öppna för alla revolutionärt sinnade arbetare.

President Chavez och andra partiledare har uppmanat till en partikongress för PSUV i år. Vilken roll tycker du att partiföreningarna ska ha i förberedelserna inför nästa kongress? Och vilken roll och vilken politik tycker du att partiföreningarna ska stå för på kongressen?

José López Padrino: Ett parti utan massorna är dött. Partiföreningarna representerar hur arbetarklassen har vaknat till politiskt liv inom PSUV, och givetvis kräver arbetarna politisk representation i partiet. Det är något viktigt och nödvändigt om vi ska göra något åt den byråkrati som håller på att byggas upp inom partiet. Byråkratin är inte intresserad av de vanliga medlemmarna. De ser inte till folket, till arbetarna utan är bara intresserade av sina egna intressen. Det är arbetarnas uppgift att aktivera sig i PSUV och göra sig av med byråkratin så att den bolivarianska revolutionen kan genomföras till sitt slut, något som president Chavez har betonat flera gånger.

Vad tror du är den stora utmaningen som revolutionen står inför när det gäller att få stopp på kontrarevolutionen och genomföra den socialistiska revolutionen?

José López Padrino: När arbetarna väl är organiserade och politiskt aktiva så måste vi agera drastiskt. Staten måste ta kontroll över bankerna. Så länge oligarkin kontrollerar produktionsmedlen kan vi inte bygga socialismen. Om de får behålla sin makt så skapar de ett enormt hinder som gör att vi inte kommer att kunna lösa de problem som finns. Processen skulle bli för lång och smärtfull och folket skulle appa tålamodet och bli demoraliserade. Om folket verkligen ska få ta del av fördelarna av socialismen så behöver vi ta till drastiska metoder och det måste göras så snart som möjligt.

Källa: Socialisten