Enthousiasmerende Vlaams-Nederlandse toer van Alan Woods

Alan Woods lanceerde verleden week officieel de Nederlandstalige uitgave van ‘De Rede in opstand’ in België (Brussel en Antwerpen) en in Nederland (Amsterdam). De deelnemers aan de boekvoorstellingen ware unaniem: de discussies over het boek hebben de horizon van hun denken verbreed. Een boek over marxistische filosofie publiceren midden in de grootste crisis van het kapitalisme kan vreemd lijken.

Wij denken echter dat er geen beter moment is. De burgerlijke economisten aarzelen vandaag niet om Marx gelijk te geven in zijn analyse over de kapitalistische crisissen. Maar ze vergeten erbij te vertellen welke de methode, de filosofie is die zo een grondige analyse van de dynamiek van het kapitalisme mogelijk heeft gemaakt. Zonder een grondig begrip van het dialectisch materialisme zou zo een begrip nooit mogelijk zijn geweest.

De boekvoorstellingen trokken niet alleen studenten aan maar ook ervaren syndicalisten. Zo vertelde een delegee uit de Brusselse luchthaven: “Dit was een boeiende discussie. Ik zou urenlang naar Alan kunnen luisteren maar ik moet om 4 uur op.” Een werkloze ingenieur van Philips postte ‘s anderendaags op zijn Facebook: “Woonde gisteren de presentatie van het boek van Alan Woods en Ted Grant (De Rede in Opstand) bij en is nog steeds onder de indruk. Zeer interessante materie en een schitterende voorstelling van Alan.”

De studenten die op de VUB deelnamen aan de discussie drongen aan op meer politieke vorming zoals deze. Op de unief was de boekpresentatie een gemeenschappelijk initiatief van Animo en Vonk. In Antwerpen deed ook het Masereelfonds mee.

De echte uitdaging was de boekpresentatie in Amsterdam. Het resultaat overtrof onze verwachtingen. Een brede mix van activisten was aanwezig in een zaal midden in de ‘Indische wijk’: studenten van de universiteiten van Den Haag, Amsterdam en Maastricht, Indonesische en Marokkaanse 20F-activisten, Pakistaanse socialisten, veteranen uit de Nederlandse communistische beweging, SP- en Groenlinks-militanten. Een zeer goede start voor onze jonge Vonk-groep (zie www.vonknl.org).

Er zijn nu voldoende boeken verkocht om samen met de voorverkoop en de giften de kostprijs van het boek te bekostigen. Dit is slechts het begin van de boekencampagne. In de volgende weken zal het boek te koop staan op alle belangrijke activiteiten van de arbeidersbeweging. Voor meer info over het boek en hoe het te bestellen klik je best op deze pagina.

Source: Vonk (Belgium)