ونزوئلا: رهبر اتحادیه تویوتا به قتل رسید

روز سه شنبه، 5 مه، وازکِز- دبیر اتحادیۀ "سینترا تویوتا" هنگام خروج از منزل خود در ایالت سوکره به منظور شرکت در جلسه ای از پیش تعیین شده در مرکز اصلی کارخانه تویوتا، به قتل رسید.

بنا به گفتۀ شاهدین، وازکز از سوی دو نفر موتور سوار مسلّح و بدون هیچ گونه صحبتی مابین آن ها هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

Argenis Vázquezما نیز، همانند "جریان مارکسیست انقلابی" (CMR)، مایلیم تا این اقدام خشونت آمیز علیه یکی از رهبران اتحادیه را، که با تمامی دشواری های موجود برای مطالبات کارگران تویاتا مبارزه نمود، محکوم نماییم. هم چنین ما مایلیم به اطّلاع عموم برسانیم که ترور ریچارد گالاردو، لوئیس هرناندز و کارلوس رِکِنا در شهر ماراکای جرائمی هستند که عاملین آن ها هنوز به طور قانونی شناسایی نشده اند. ما می خواهیم که به قتل دو کارگر (یکی از کارخانۀ میتسوبیشی و دیگری از ماراکوسا) در حین شرکت در مبارزۀ مشابهی در میتسوبیشی و چهارده کارگری که در این بین از سوی پلیس آنزوآتِگوئی مجروح شدند، توجّه شود.

در بحبوحۀ بحران فعلی سیستم سرمایه داری، ابرشرکت ها از تاکتیک های بی شماری استفاده می کنند تا تمامی بار بحران را بر دوش کارگران بیندازند. این مورد در مبارزات کارگران صنعتی کارخانه های وی وِکس، میتسوبیشی و اخیراً تویوتا به خوبی نمایان است.

رکود جهانی، بی شک به کارخانجات ساخت و مونتاژ خودرو در ونزوئلا هم ضربه خواهد زد. مبارزۀ کارگران وی وِکس (Vivex)، میتسوبیشی و تویوتا راه را به سوی مبارزات مابقی طبقه کارگر در ونزوئلا هموار خواهد کرد. در این بین، مبارزه برای ملّی سازی کارخانجات اتوموبیل سازی ونزوئلا به منظور اطمینان از "ثبات شغلی" کارگران الزامی است. رفیق آرگنیس وازکز نیز برای همین هدف مبارزه و جان خود را فدا کرد.

امروز تمامی کارگران می باید متحّد شوند؛ آن هم نه فقط برای تقویت مبارزات گذشته، بلکه برای مبارزه جهت کسب قدرت سیاسی به وسیلۀ کارگران. همانند "جریان مارکسیست انقلابی" و "حزب سوسیالیست متّحد ونزوئلا" (PSUV)، ما نیز می گوییم که رفیق وازکز فراموش نخواهد شد و این که کارگران صنایع ساخت اتوموبیل هم چنان پیشروان انقلاب سوسیالیستی خواهند بود.

کمپین "دست ها از ونزوئلا کوتاه"-ایران

وندا نوژن

Translation by Vanda Nojan (Hands Off Venezuela Iran)

Source: Militant