اوکراین: کارگران خِرسون کارخانه را اشغال می کنند

Persian translation of Ukraine: Kherson workers occupy factory (February 6, 2009)

6 فوریه 2009

صبح روز سه شنبه، 3 فوریه، کارگران "کارخانه ساخت ماشین آلات خِرسون"، KNF، (که به تولید ماشین آلات کشاورزی می پردازد) یکی از ساختمان های کارخانه را به اشغال خود در آوردند. ساعت 9:30 صبح، بیش از 300 نفر از کارگران KNF با اعمال زور وارد محوطّه کارخانه شده و ساختمان اداری آن جا را تصرّف نمودند.

در جریان اشغال ساختمان، هیچ یک از کارگران مجروح نشدند چرا که گارد امنیتی مقاومت شدیدی از خود نشان نداد. کارگران، ساختمان اداری KNF را تصرّف نموده  و خواست ملّی سازی این کارخانه مهمّ اوکراین و هم چنین پرداخت دستمزدهای معوّقه خود را مطرح نمودند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این اقدام به خبرنگاران گفت که کارگران دستمزد های خود را از ماه سپتامبر تاکنون دریافت نکرده اند و این که آن ها آماده اند تا رسیدن به پیروزی مبارزه کنند. اعتصاب کنندگان از کارگران کارخانه اتوبوس لِوُف[2] و سایر کارخانه ها، تقاضای همبستگی کرده اند.

ویکتور شاپینوف[3]، از گرایش مارکسیستی- که در حال پشتیبانی از اقدامات اخیر کارگران است- توضیح داد که "در حال حاضر، کارخانه تماماً تحت کنترل کارگران است؛ وضعیّت به دقّت از سوی شورای کارگران، به رهبری لیونید نمچینوف[4]، زیر نظر است. اطراف ساختمان نیروی پلیس به چشم نمی خورد."

بنابر گفته شاپینوف، تصمیمِ اشغال کارخانه پس از آن که مقامات از دادن مجوّزِ تظاهرات در مرکز شهر خرسون سرباز زدند، اتخاذ شد. در همین محل، صد ها تن از کارگران KNF در تظاهرات شرکت کردند.

ویکتور شاپینوف توضیح داد که " مردم گزینه دیگری ندارند. آن ها از ماه سپتامبر 2008 تاکنون هیچ نوع دستمزدی دریافت نکرده اند. دستمزد های معوّقه به 4478000 هریونیا[5] (معادل 600.000 دلار آمریکا) می رسد. در آخرین جلسه با مدیریت کارخانه، به کارگران اطّلاع داده شد که کارفرمایان تمایلی به نجات کارخانه ندارند. این بدان معنی بود که قریب به 1300 نفر از کارگران شغل خود را از دست خواهند داد، در همین حین، تجهیزات کارخانه در شرف انتقال به محلّ نگهداری آهن آلات اوراق و قراضه قرار داشت"

مهمترین مطالبات کارگران KNF  عبارتند از: پرداخت تمامی حقوق معوّقه و ملّی سازی کارخانه بدون هیچ گونه پرداخت خسارت به کارفرمایان- که عامدانه به کارشکنی و خرابکاری در تولیدات صنعتی می پردازند-

در زیر بخشی از بیانیه کارگران KNF آمده است:

" ما خواهان آنیم که وضعیّت اضطراری فعلی ظرف یک هفته حل شود که در غیر این صورت، ما اقدامات شدیدتری را برای حمایت از خانواده های خود در مقابل سرما و گرسنگی، آغاز خواهیم کرد. دولت می بایست پیامد های تعطیلی این کارخانه را بفهمد؛ یعنی: کاهش درآمد های مورد نیاز برای بودجه، نابودی بیش از هزار شغل، هزینه های اضافی واردات ماشین آلات های ساخت خارج و مسایل اجتماعی بزرگ تر در خرسون."

شاپینوف افزود "روز سه شنبه، کارگران با فرماندار استان (اوبلاست[6]) مذاکراتی داشتند، امّا پیشنهاد و طرحی اصولی برای حلّ این مشکل مطرح نشد. مردم آماده اند تا به آخر، مبارزه کنند"

ما می باید یادآوری کنیم که وضعیّت اقتصادی در اوکراین هم چنان دشوار باقی می ماند؛ در چند ماه گذشته، تولیدات صنعتی این کشور به میزان یک سوّم سقوط کرده است و هم چنان نیز به کاهش خود ادامه می دهد.[7]

  برگردان:آرام                                                                   [1]  کشور اوکراین از 24 اوبلاست (استان) و یک جمهوری خودمختار با نام کریمه (Crimea) تشکیل شده و پایتخت آن "کی یف" (Kiev) است. خِرسون (Kherson) یکی از استان های اوکراین می باشد. نگاه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

 [2 Lvov Bus Factory

[3] Viktor Shapinov

[4] Leonid Nemchinov

[5]  واحد پول اوکراین (hryvni)

[6]  نوعی از تقسیمات اداری در کشور های اسلاو و برخی از کشورهای شوروی سابق (Oblast)؛ نگاه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oblast

Source: Militant - Iranian Revolutionary Marxists' Tendency