Ugo Čavez je umro . Živela Venecuelanska revolucija!

5. marta, u 16:25 po lokalnom vremenu, umro je venecuelanski predsednik Ugo Čavez. Ovo je saopšteno od strane potpredsednika Madura.

Ranije toga dana na zajedničkom sastanku članova Vlade i Vrhovne komande i 20 guvernera iz redova Ujedinjene socijalističke partije Venecuele je doneta odluka da se sprovede niz mera protiv kampanje destabilizacije i sabotaže koju bi sprovode oligarhija i imperijalizam. Posebno su najavljene mere protiv sabotaže mreže elektrodistribucije i privrede. Takođe je najavljeno da su dva službenika ambasade SAD u Venecueli, vazduhoplovni ataše i njegov pomoćnik, proterani iz zemlje zbog kontaktiranja pripadnika venecuelanskog aktivnog vojnog osoblja, sa ciljem da organizuju zaveru protiv demokratski izabrane vlade.

Premda je vlada već juče saopštila vesti o pogoršanju Čavezovog zdravlja, usled nove i teške infekcije disajnih organa, i premda se Čavez borio sa rakom prethodne dve godine, vesti o njegovoj smrti su ipak predstavljale šok.

Mnogi izveštaji govore da su ljudi na ulici naglo kretali da plaču ili samo utihnuli. Čim se saznalo za smrt predsednika, narod je počeo da se okuplja na Bolivarovim trgovima u centrima gradova širom zemlje. Već su se hiljade okupile na Bolivarovom trgu u Karakasu i marširaju prema predsedničkoj palati Miraflores. Uzvikuju parole prkosa, „narod ujedinjen neće biti pobeđen“, „neće se vratiti“ (Aludira se na stari, pro-američki režim, pod vođstvom oligarhije i građanskih stranaka. Prim.prev.) i „borba se nastavlja“.

Kampanja „Dalje ruke od Venecuele“ je osnovana pre deset godina sa ciljem da brani Bolivarijansku revoluciju, koju je vodio predsednik Ugo Čavez. U poslednjoj deceniji, pa čak i ranije, Čavez i revolucionarni narod Venecuele su inspirisali sve nas koji se borimo protiv imperijalizma i kapitalizma, a za bolji, humaniji svet, za socijalizam.

U ovom trenutku bismo želeli da uputimo naša srdačna saučešća bolivarijanskom narodu i vlastima. Apelujemo na radnike, omladinu i progresivne ljude sveta da se još više obavežu na odbranu Venecuelanske revolucije od strane imperijalističke intervencije, kao i od njenih unutrašnjih neprijatelja. Kao što je Čavez rekao jednom prilikom, najbolji način da branimo Bolivarijansku revoluciju je da je širimo po vlastitim zemljama.

  • Živela Bolivarijanska revolucija!
  • Dalje ruke od Venecuele!
  • Neće se vratiti!

Translation: Crvena Kritika (Yugoslavia)