!تونس:عِصّام سَلامی، فعّال دانشجویی، را آزاد کنید

Persian translation of Tunisia: Release student activist Essam Salami! (October 1, 2009)

شب هنگام، بین شنبه 26 سپتامبر و یکشنبه 27 سپتامبر، رفیق عِصّام سَلامی، یکی از فعّالین برجستۀ اتحادیۀ سراسری دانشجویان تونس، به همراه دو تن از بستگان خود هنگامی که در مسیر بازگشت به سوی جندوبة بودند، ربوده شد. بنا بر گزارشات رسیده، رفیق عصّام مورد خشونت شدید فیزیکی و روحی از سوی پلیس قرار گرفته است.

اتّهامات پلیس علیه او هنوز به طور دقیق مشخّص نیست، امّا کاملاً واضح است که این اتهامات از ابتدا تا به انتها، جعلی و خلاف واقع هستند.

اتحادیۀ سراسری دانشجویان تونس خواهان موارد زیر است:

1- عصّام سلامی می باید فوراً آزاد و تمامی اتّهامات علیه وی پس گرفته شود.

2- اقدامات سرکوبگرانۀ مقامات می باید محکوم گردد. مقامات می بایستی مسئول امنیّت این رفیق باشند.

3- حمله به این رفیق، حمله ای به کلّ اتحادیۀ سراسری دانشجویان تونس و فعّالین آن می باشد. باید ذکر شود که این حمله، هم زمان با آغاز سال تحصیلی رخ داده است.

4- اتحادیۀ سراسری دانشجویان تونس، تمامی نیروهای دموکراتیک را فرامی خواند تا همراه با فعّالینشان، علیه تمامی اشکال سرکوب و محدودیّت ها بایستند.

زنده باد اتحادیۀ سراسری دانشجویان تونس!

برای اطّلاع از فهرست سفارت خانه های تونس در سراسر دنیا به لینک زیر مراجعه کنید:

www.tunisia.com/tunisia/travel/tunisian-embassies

برگردان از:

http://www.marxist.com/tunisia-release-student-activist-essam-salami.htm

میلیتانت (گرایش مارکسیست های انقلابی ایران)

Source: Militant - Iranian Revolutionary Marxist Tendency