Tóm tắt tư bản

Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.


[Source]

Vào ngày 17 tháng 4 năm 1868, ông viết cho Marx: "Tôi có một thời gian giới hạn và việc tóm tắt cuốn sách của cậu đòi hỏi nhiều công sức hơn tôi nghĩ; rốt cuộc, một khi đã bắt tay vào công việc, tôi phải làm cho đúng ..." Bản tóm tắt của Engels mang tới hai đóng góp hữu ích: Thứ nhất, Engels là một nhà văn linh hoạt hơn Marx rất nhiều và dễ đọc hơn. Thứ hai, Engels có thể tách mình ra khỏi mạng lưới những ý tưởng khổng lồ mà không "đánh mất vị trí của mình trong đó" và xác định những điểm chính cần làm rõ.

Engels có thể đạt được điều này vì ông đã có mối liên hệ mật thiết tới việc tạo nên bộ Tư bản. Marx đã chuyển tiếp cho Engels ngay khi chúng được in và Engels gửi lại những ấn tượng và suy nghĩ của mình.

Văn bản này đã được xuất bản trong Fortnightly Review. Engels chỉ tóm tắt bốn chương đầu tiên của Tập I của Tư bản.

(Lưu ý: Trong lần xuất bản đầu tiên, Tập I được chia thành sáu chương. Các ấn bản tiếp theo đã đổi tên các chương này thành "phần". Chương thứ 5 được chia thành hai phần; sao cho tổng cộng có bảy phần. Bốn chương tóm tắt bởi Engels do đó tương ứng với bốn phần đầu tiên của Tư bản như ta thấy ngày hôm nay. Cũng lưu ý rằng Marx đã bổ sung và thay đổi văn bản trong các lần xuất bản tiếp theo. Ví dụ, Marx không tập trung vào chương / phần thứ nhất (Hàng hóa) về giá trị và giá trị trao đổi - vì vậy tóm tắt của Engels không đề cập đến chủ đề đó, dẫu ngày nay nó không thể tách rời với chương một.

Đây là phần giới thiệu của Nhà xuất bản Tiến bộ:

Các đánh giá và tóm tắt của Engels là sự hỗ trợ vô giá cho việc nghiên cứu Tư bản. Nội dung của Tư bản được mang tới phần lớn là theo cách của Marx.

Trọng tâm, trong phần tóm tắt, cũng như trong các bài phê bình, nằm trong lý thuyết giá trị thặng dư, hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Marx. Engels đã tóm tắt lý thuyết giá trị thặng dư của Marx một cách đặc biệt, mô tả chi tiết hoàn cảnh lịch sử mà quan hệ bóc lột tư bản lan rộng, giai cấp công nhân bước đầu trong cuộc đấu tranh và những cuộc giao tranh đầu tiên diễn ra giữa lao động và tư bản.

Bản tóm tắt của Engels cho rằng sự chuyển đổi từ phạm trù này sang phạm trù khác không phải là một điều kỳ lạ của lý trí mà là sự phản ánh quá trình lịch sử phát triển thực tế. Theo đúng trình tự mà Marx đã trình bày, ông cho thấy trong quá trình phát triển lịch sử, làm thế nào tư bản xuất hiện trên cơ sở sản xuất hàng hóa, nó phụ thuộc như thế nào vào toàn bộ hoạt động sản xuất, làm thế nào hoạt động hợp tác đơn giản được thay thế bằng sản xuất, chế tạo và điều này, đến lượt mình, được thay thế bằng sản xuất với máy móc


*Mục lục:

Chương I. Hàng hóa và tiền

1. Hàng hóa như vậy

2. Quá trình trao đổi hàng hóa

3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa

Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản

1. Công thức chung cho Tư bản

2. Những mâu thuẫn trong công thức chung

3. Mua bán sức lao động

Chương III. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

1. Quá trình lao động và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Tư bản bất biến và khả biến

3. Tỷ lệ giá trị thặng dư

4. Ngày làm việc

5. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư

Chương IV. Sản xuất giá trị thặng dư tương đối

1. Khái niệm giá trị thặng dư tương đối

2. Hợp tác

3. Phân công lao động và sản xuất

4. Máy móc và công nghiệp hiện đại

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.