แถลงการณ์ขององค์กรมาร์กซิสต์สากล (International Marxist Tendency - IMT) ถูกเขียนขึ้นและเผยแพร่ไปทั่วโลกเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี) ในแถลงการณ์นี้เราต้องการอธิบายว่าเหตุใดการต่อสู้เพื่อปลดแอกผู้หญิงจากการกดขี่นั้นจึงเป็นเนื้อเดียวกับการต่อสู้เพื่อเพื่อสร้างระบบสังคมนิยม!

การประชุมสมัชชาสากลขององค์กรมาร์กซิสต์สากล (IMT) ซึ่งจัดขึ้นที่อิตาลีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อย่างแน่วแน่ที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองคาตาลัน ที่ถูกจับกุมและคุมขังอันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการลงประชามติเรียกร้องเอกราชย์ของแคว้นคาตาลันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2017

นี่เป็นงานเขียนของอลัน วู้ดส์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยคำอธิบายถึงมวรรควิธีในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แบบมาร์กซิสต์เอาไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งในส่วนแรกนั้นจะเป็นการอธิบายถึงหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยวัตถุนิยมประวัติศาสตร์นั่นคือ สาเหตุอันทำให้สรรพสิ่งทุกๆสรรพสิ่งเปลี่ยนไปนั้นไม่ได้อยู่ภายในสมองของมนุษย์ หากแต่เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของวิถีการผลิต