Det är fashionabelt bland vissa inom vänstern att anklaga arbetarnas “låga medvetenhet” för att vara orsaken till att ett genuint vänsteralternativ inte växer fram inom arbetarrörelsen. Detta är en felaktig utgångspunkt, och representerar en brist på förståelse för hur arbetarklassen rör sig historiskt. Arbetarklassen är fullständigt medveten om den situation den befinner sig i. Vad som behövs är ett ledarskap som är moget uppgiften att leda klassen i dess kamp för att förändra samhället.