Za vrijeme pisanja ovog članka, kontejnerski brod Ever Given, čiji je vlasnik Shoei Kisen Kaisha i kojim upravlja Evergreen Marine, konačno je oslobođen nakon što se nasukao na obalama Sueckog kanala. Blokiranje je imalo velikog uticaja na međunarodnu ekonomiju: cijena nafte je skočila. Osim toga bilo je značajnog uticaja na troškove prevoza dobara i na njihovu konačnu cijenu. Ovaj događaj je mogao imati dugoročnije posljedice, s nizom efekata koje je teško sagledati.

Ovo je prevod članka koji je objavio Révolution (francuska sekcija Internacionalne marskističke tendencije), i predstavlja pregled Pariške komune: njen herojski uspon, tragični pad i lekcije za današnje revolucionare. O ovim grandioznim događajima ćemo detaljnije govoriti tokom objavljivanja Marksovog Građanskog rata u Francuskoj (The Civil War in France) u izdanju Wellred Books. O ovome događaju možete dodatno čitati ovdje i besplatno se registrovati ovdje.

Prošlo je oko godinu dana od kako je Kovid-19 proglašen globalnom pandemijom. Virus je do sada usmrtio preko 2 miliona ljudi. Mnogi su nastradali usled sporednih uzroka. Iako sada dostupne vakcine masama nude tračak nade u vrtlogu izolacije i prekarijata, kraj krize se ne nazire. Tome između ostalog doprinose protekcionizam i „vakcinski nacionalizam“ koji milijardama ljudi onemogućavaju pristup spasonosnim resursima. Kada li će se sve ovo završiti?