Slovenian

Sledeči manifest je izrednega pomena za svetovno komunistično gibanje. Vse bralce pozivamo, da si ga podrobno preberete in mu daste čim širši obtok. Bil je soglasno odobren s strani Mednarodnega sekretariata IMT in bo predstavljal ustanovitveni dokument o novi Revolucionarni komunistični internacionali, ki bo začela delovati junija v tem letu.

Marksistična organizacija Crveni je jugoslovanska organizacija delavcev in študentov zbranih okoli idej marksizma. Naš cilj je izgradnja delavske partije s komunističnim programom vzpostavljanja oblasti delavskega razreda. Crveni imajo dva uradna glasila: Časopis »Crvena kritika« v srbohrvaščini in internetno stran »Nova iskra« v makedonščini.

Z obrambo tovarn pred zapiranjem branimo vse nas, branimo naš kruh in prihodnost delavstva vseh jugoslovanskih dežel in celega sveta. Da bi v tej borbi zmagali, se ne smemo posluževati zgolj kapitalistom sprejemljivih oblik protesta in sindikalnega organiziranja.