A munkásigazgatás alatt álló gyárak második latin-amerikai találkozója

Hungarian translation of Second Latin American Meeting of Worker-Recovered Factories (May 7, 2009)

Felhívunk minden gyárat, amely a munkások igazgatása alatt áll és minden küzdő társadalmi szervezetet, hogy vegyen részt „A munkásigazgatás alatt álló gyárak második latin-amerikai találkozóján”. Csatlakozz erőfeszítéseinkhez és találkozzunk Caracasban, Venezuelában 2009. június 25-26-27-én!

Latin-Amerikában a gyárak lerombolás elleni harc és a munkahelyek megvédése különböző módokban jelenik meg. Ezeknek a kritikája és megkérdőjelezése a megbeszélés tárgya a munkásmozgalmon belül és ezeket meg is vitattuk „A munkásigazgatás alatt álló gyárak első latin-amerikai találkozóján”, amire 2005. október 29-én Venezuelában került sor.

Akkor mi azt mondtuk: „Ha bezárják a gyárakat, mi kinyitjuk őket. Ha ellopják a földet, mi elfoglaljuk azt. Ha ők háborúznak és lerombolják a nemzetet, mi megvédjük a békét és a nép szuverenitását. Ha ők megosztanak, mi egyesülünk. Mert mi vagyunk a munkásosztály. Mert mi vagyunk az emberiség jelene és jövője”.

Ma még inkább, mint 2005-ben a latin-amerikai népek helyzete megerősíti erősfeszítéseinket arra, hogy folytassuk az építkezést és mélyítsük el egységünket. Kontinensünk jelenlegi helyzete nem ingyen hullott az ölünkbe. Az elmúlt évek felkelései, ellenállásai, folyamatai és a munkások kemény harca, hogy felépítsék a jelenlegi helyzetet vezetett ehhez a történelmi lehetőséghez.

A mi mozgalmunk antiimperialista és antikapitalista. Ez a munkásosztály megszervezett szervezete a termelőeszközök magántulajdonban való léte ellen, amely csak úgy tud túlélni, ha háborúznak, kizsákmányolnak és elnyomják az embereket. Fel vagyunk rá készülve, hogy ez a küzdelem a mi amerikai kontinensünkön különböző fokokon áll, és arra hogy sok mai kormány nem képviseli a mi érdekeinket, habár egy olyan helyzetnek vagyunk a tanúi, amely kedvez a konkrét javaslatoknak, hogy azok megvitatásra kerüljenek és előrelépés legyen a munkásokat érintő ügyekben.

Valójában ez nem lesz könnyű. Láthatjuk, hogy Bolíviában az uralkodó osztály, hogyan reagált a nemzeti erőforrások államosítására, amikor szembe kellett néznie az igazi szuverenitással. Vagy Venezuelában, ahol a forradalom előrelép az oktatás, egészségügy és földkérdés terén és ezzel tüske azoknak a szemében, akik mindig is a nép nyakán éltek. Ők folyamatosan hazugságokat gyártanak a médián keresztül, felhasználva az éhséget és a félelmet. Ennek ellenére a venezuelai és a bolíviai népet nem tudták becsapni és újraválasztották Hugo Chávezt és Evo Moralest. Ugyanez volt a helyzet Ecuadorban Correával és ma ugyanez a helyzet Paraguayban, azzal, hogy a nép megválasztotta Lugót.

Felhívunk minden gyárat, amely a munkások igazgatása alatt áll és minden küzdő társadalmi szervezetet, hogy vegyen részt „A munkásigazgatás alatt álló gyárak második latin-amerikai találkozóján” és csatlakozzon a mi harcunkhoz, a munkásosztály harcához és támogassa a küzdelmet a szocializmusért, amit a bolíviai és venezuelai nép folytat Latin-Amerika munkásainak támogatásával.

Felhívunk mindenkit, hogy csatlakozzon erőfeszítéseinkhez és találkozzunk Caracasban, Venezuelában 2009. június 25-26-27-én!

  • Éljen az elfoglalt gyárak munkásainak harca!
  • Éljen a munkásosztály harca!
  • Éljen a venezuelai forradalom!
  • Éljen a bolíviai forradalom!
  • Győzni fogunk! Venceremos!

Kontakt: fabricasocupadas@terra.com.br

Szervezők:

A munkásigazgatás alatt álló gyárak első latin-amerikai találkozójának Szervező Bizottsága (Serge Goulart - Brazília: sergegoulart@marxismo.org.br, Eduardo Murua - Argentína: vascoeduardo@yahoo.com.ar, Liliana Pertuy - Uruguay: lpertuy@yahoo.com.ar)

Az Elfoglalt és Munkások Által Ellenőrzött Gyárak Munkásainak Forradalmi Frontja (FRETECO) - Venezuela: Pacor5876@gmail.com

Central Obrera Boliviana – Bolíviai Szakszervezeti Központ - COB

Bolíviai Bányászok Szakszervezeti Föderációja - FSTMB: fstmb@hotmail.com

Elfoglalt Vállalatok Nemzeti Mozgalma - MNER - Argentína: ocuparresistirproducir@yahoo.com.ar

Önszervező Munkások Nemzeti Társasága - ANTA\CTA - Argentína: barriosmario_ust@speedy.com.ar

Egyesült Munkás Központ (CUT) - Paraguay: cutautentica@hotmail.com

Munkások Által Működtetett Vállalatok Koordinációs Bizottsága - Paraguay

Elfoglalt Gyárak Mozgalma - Brazília: fabricasocupadas@terra.com.br