PROGLAS NARODU TUZLE

Poštovani Tuzlaci,

Vaša borba je danas najsvetliji primer samooslobađanja od strane radnih ljudi Balkana, u ravni sa herojskom borbom naroda Tunisa, Grčke, ili Latinske Amerike!

Pobeda koju ste danas izvojevali, ostavka kantonalne vlade i kapitulacija državnih organa represije, predstavlja ne samo inspiraciju, već neoboriv dokaz zavisnosti svake vlasti od narodnog pristanka. Svaki tlačitelj je tlačitelj samo dotle dok potlačeni pristaju na tlačenje – to je lekcija koju ste danas pokazali čitavom svetu. Borba vašeg grada i vaše zemlje je budućnost koja nas sve očekuje! 

Vaš primer je tim svetliji što je slomio nametnute uskogrude okvire nacionalizma i verskog fanatizma, za koje su nas godinama lažno ubeđivali da su jedina ozbiljna snaga na ovim prostorima. Gde su danas nacionalisti i verski fanatici? Njihova politička moć je isparila sa dimom zapaljene zgrade političke elite koja ih je stvorila! Oni su ništa, a narod je sve.

Čitava vlast kako domaće elite, tako i stranih nalogodavaca, sva njihova arogancija počiva na opravdanju koje tvrdi da oni „čuvaju red i mir“ od naroda, koji bi sutra ponovo zaratio međusobom da njih nema.

I jeste zaratili, ali ne među sobom, već protiv njih – a to je ono čega su se najviše plašili i zbog čega su davali sve od sebe da se plašite jedni drugih. Objavivši rat nacionalizmu i drugim lažnim podelama, ogolili ste pravu i jedinu važnu podelu u današnjem društvu – podelu na radnu većinu i parazitsku manjinu.

I pobedili ste!

Ipak, ova pobeda je pre razlog za oprez, nego za uljuljkivanje i vraćanje kućama. Mnoge revolucije su otimane pred nosom mnogim narodima u trenucima opuštanja.

Vlada kantona Tuzle je pala, ali sutra mogu uspostaviti novu! Premijer je dao ostavku, ali ostala je tajkunerija! Neke funkcije su izgubljene, ali bankovni računi su netaktnuti!

Pobeda koju ste izborili može biti sačuvana samo novim pobedama! Da bi se ovo postiglo, od najveće važnosti i hitnosti je preduzimanje sledećih koraka:

1. Ne napuštajte ulice! Nemojte se razilaziti kućama jer je sasvim moguće da sutra kad se probudite na ulicama koje ste danas oslobodili zateknete nove naoružane ljude. Budite u kontaktu jedni sa drugima, čuvajte se hapšenja izolovanih pojedinaca!

2. Zavedite samostalno disciplinu i red na ulicama. Nasilje je korisno samo kada nije bezumno i kada se koristi za odbranu naroda od samovolje vlasti. Ne dopustite sitnim kriminalcima i policijskim provokatorima da vam sabotiraju protest pljačkom i izazivanjem straha i haosa. Grad je vaš – neka funkcioniše pod vašim nadzorom i u vašu korist.

3. Organizujte po komšilucima veća građana zasnovana na neposrednoj demokratiji i smenjivosti delegiranih predstavnika. Uspostavite demokratiju kakvu zaslužujete! Postojeće parlamentarne strukture su se pokazale kao leglo korupcije i burazerstva, kao odskočne daske za privatna bogaćenja tajkuna i političara u njihovom džepu. Vaša borba je pre svega pokazala da jedino organizovane mase radnih ljudi mogu da zavedu red u interesu većine. Zavedite onda taj red i ne dajte nikome da vam ponovo nametne nečiji patronat!

4. Zahtevajte povratak ekonomske moći u ruke naroda i demokratsku kontrolu nad privredom! Tajkuni, koji sebe laskavo zovu „poslodavcima“ – iako su zbog njih desetine hiljada ostale bez posla, su već pokazali šta se dešava kada se privreda stavi u njihove ruke. Zahtevajte poništenje svih privatizacija krupne industrije i finansijskog sektora i stavljanje fabrika, rudnika i banaka pod demokratsku kontrolu veća građana! Ukoliko vlasti Federacije ne pristanu na ovo, sprovedite ove zahteve sami – pokazali ste da možete!

5. Ne nasedajte na politikantske podvale poput raznih „patriotskih“ pokliča! Ne dajte da se socijalna buna pretvori u međuentitetski sukob! Ono na šta političkoposlovna elita sad računa je međusobna zavada među protestima u dva entiteta i između kantona sa bošnjačkom i hrvatskom većinom. Ne dajte se zavesti! Pitanje kantona i entiteta je mora biti rešeno kao proizvod demokratske odluke svih građana Bosne i Hercegovine. Takvo rešavanje je moguće tek nakon i samo kao proizvod zajedničkog uspostavljanja narodne vlasti od strane masa svih naroda BiH. Ako želite jedinstvenu zemlju, morate imati sve narode ujedinjene u socijalnoj borbi, slobodnoj od velikodržavnih fantazija bez obzira odakle ove dolaze!

Vaši u solidarnosti i naporu da se vaša borba proširi

Marksistička organizacija Crveni