Polish

Kryzys kapitalizmu spowodował wzrost tendencji do zadawania pytań i organizacji ruchów masowych na całym świecie. Od „Indignados” mającego miejsce w Hiszpanii poprzez Plac Sindagma w Grecji aż do najświeższego Nuit debout we Francji, młodzi ludzie zaczynają działać i rzucają wyzwanie systemowi kapitalistycznemu. Ostatnie lata tej tendencji, przyniosły ze sobą liczne, spontaniczne działania, skierowane przeciwko różnym formom opresji, która uderza we wszystkie warstwy klasy pracujące w obecnym systemie.

Dawno, dawno temu, małżeństwa jednopłciowe były zalegalizowane, osoby transpłciowe mogły służyć w armii, jawny gej był Ministrem Spraw Zagranicznych, dyskryminacja została usunięta z prawa, a zmiana płci w oficjalnych dokumentach była jedynie kwestią administracyjną. Gdzie leżało to nadzwyczajne miejsce? Kiedy zdarzyło się tak, że takie prawa – które wybiegły dalej niż wszystkie inne w jakimkolwiek współczesnym państwie pod względem podstawowej demokratyczności i praw człowieka – były wcielone w życie? Co najważniejsze, dlaczego w dzisiejszych czasach tego typu prawa nie działają tak w każdym miejscu? Niezaskakująco dla Marksistów, krajem tym był Związek Radziecki, a przytoczone prawa

...

1 Maja w Warszawie miejsce miał pochód świętujący międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Obecność Czerwonego Frontu była naznaczona naszym banerem, pamfletami i czerwonymi flagami. 1 Maja wydana została również nasza pierwsza broszurka pt. Marksizm a Anarchizm autorstwa Alana Woodsa. Przyjęcie było entuzjastyczne czego dowodem było sprzedanie zapasu pamfletu w ciągu pierwszej godziny pochodu. Potwierdza to, że w Polsce jak i na świecie istnieje pożądanie na jedyne idee, które są w stanie poprowadzić klasę robotniczą do zwycięstwa - idee marksizmu.

To, co wydarzyło się w Hiszpanii podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet Pracujących, było niezwykłe. Komentator barcelońskiego dziennika El Periódico określił to jako „coś więcej niż strajk, prawie rewolucję”. Ponad 6 milionów pracownic i pracowników, głównie kobiet, ale także mężczyzn, wzięło udział w strajku, pierwszym w historii strajku ogłoszonym z okazji 8. marca. Setki tysięcy osób uczestniczyło w wielkich demonstracjach w ponad 120 miastach w masowym ruchu, który można porównać tylko z indignados w 2011 roku lub ogromnymi antywojennymi marszami w 2003.

Wygrana Donalda Trumpa w USA i wzrost poparcia dla Marine Le Pen podczas wyborów na prezydenta Francji poważnie zaniepokoiło miliony ludzi na całym świecie. Niektórzy nawet przestrzegają przed nowym odrodzeniem faszyzmu. Jako marksiści, uważamy że ważne jest aby nie zastąpić poważnej analizy wyolbrzymianiem i sianiem paniki. W tym artykule, Rob Sewell - redaktor brytyjskiego pisma marksistowskiego Socialist Appeal - odpowiada na pytanie: czym jest faszyzm? I czy jest on dzisiaj zagrożeniem?

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w języku angielskim na stronie internetowej Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej. Służy on przypomnieniu jednego z wielu epizodów który potwierdza poprawność marksistowskiej teorii rewolucji politycznej, wypracowanej przez Lwa Trockiego. Kurs tych wydarzeń służy nowemu pokoleniu marksistów jako inspiracja i lekcja na przyszłość.

Poniższy artykuł jest przepisany z trockistowskiej gazety Militant w numerze z 25 listopada 1944 r.. Gazeta pojawiła się pod nagłówkiem "Powstanie w Warszawie". Artykuł opisuje powstanie w Warszawie, stolicy Polski, przeciwko niemieckiej armii imperialistycznej w 1944 r. oraz współudział stalinowskiego reżimu w Moskwie w krwawej klęsce powstania. 

Ten rok to setna rocznica Rewolucji Październikowej. Apologeci kapitalizmu i ich wierne papugi w ruchu robotniczym próbują cieszyć się myślą że upadek ZSRR oznaczał koniec socjalizmu. Ale to co upadło w Rosji nie było socjalizmem lecz jego karykaturą. W przeciwieństwie do często powtarzanych oszczerstw, reżim Stalinowski był antyteządemokratycznej władzy wprowadzonej przez Bolszewików w 1917.

“Cokolwiek byśmy myśleli o bolszewizmie, pozostanie faktem niezaprzeczonym, że rewolucja rosyjska jest jednym z największych wydarzeń w dziejach ludzkości, a powstanie bolszewickie – zjawiskiem obchodzącym cały świat.” John Reed, 1 stycznia 1919 roku. (J.Reed “Dziesięć dni które

...

Warunki w Grecji stają się rozpaczliwe w miarę, jak bezrobocie rośnie, obcina się pensje i emerytury, zamyka się wiele małych przedsiębiorstw, a kraj zmierza ku niekontrolowanemu bankructwu. Nacisk na zwykłych ludzi pracy jest nieustanny.

W sobotę 28 stycznia, około godziny 17.15 na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich na pograniczu Chorzowa i Katowic zawaliła się jedna z hal targowych. Odbywała się w niej bardzo popularna i ciesząca się uznaniem wystawa gołębi pocztowych. W środku mogło znajdować się nawet do tysiąca ludzi.