Oversvømmelsen i Pakistan – et system i forfald forværrer katastrofen

Kampagnen til forsvar for de pakistanske fagforeninger (PTUDC) har oprettet revolutionære nødhjælps- og protestkomiteer over hele Pakistan, især i de ramte områder, for at udføre effektiv nødhjælp. De har oprettet 57 lejre, og de appellerer om støtte

De værste oversvømmelser i Pakistan i 80 år har ført til endnu større elendighed for de millioner af undertrykte, der allerede er hjemsøgt af et uhørt niveau af terrorisme, statslig brutalitet, fattigdom, sult, eksorbitante priser, arbejdsløshed og lidelser. FN har erklæret, at det er en endnu større katastrofe end tsunamien i Asien i 2004, jordskælvet i Kashmir i 2005 og jordskælvet i Haiti, hvad angår antallet af mennesker, der er ramt af katastrofen.

Regeringen: bed til Gud

Mere end 20 millioner mennesker har mistet deres hjem. Omkring 2000 er omkommet, og tusindvis af mennesker lider af sult og sygdomme. Deres boliger er blevet skyllet bort, og deres afgrøder er blevet ødelagt. De har intet ly for vejret, og de har været under åben himmel i en tilstand af smerte uden fødevarer og vand i over en uge.

Økonomien, der allerede er i forfald, vil blive rystet af denne katastrofe, og landets ledere vil yderligere øge udbytningen og elendigheden for de arbejdende masser. Det nuværende regimes svar har været skændigt. Premierministeren har allerede erklæret, at regeringen ikke har tilstrækkeligt med ressourcer eller maskineri til at yde effektiv hjælp og levere mad til de millioner af ofre, der hører til de undertrykte klasser.

I stedet har den officielle besked til ofrene været, at de bør recitere vers fra Koranen og bede bønner. I virkeligheden er denne ”naturkatastrofe” langt mere menneskeskabt end noget, den såkaldte ”guddommelige vrede” kunne nedkalde for de fattiges såkaldte ”synder”. Hvilke ”synder” har de begået, hvis da ikke det at være fattig er en synd?

Pakistan bliver plyndret

I løbet af de seneste 60 år har de herskende klasser i Pakistan været ude af stand til at bygge en fornuftig infrastruktur. Situationen er blevet forværret i de seneste år, hvor 80 procent af statens indtægter går til at betale af på gæld til imperialistiske institutioner og umådeholdne udgifter til militæret.

Det er blevet meddelt, at nogle feudale godsejere og lokale regeringsledere i South Punjab med vilje har ledt vandmasserne ind i byen Kot Addu for at redde deres egne afgrøder. Ved Taunsa Barrage var der bevæbnede bøller, hyret af feudale godsejere og parlamentsmedlemmer, til stede for at sikre, at vandet blev ledt bort fra deres afgrøder, hvilket førte til, at hele byen Kot Addu druknede. Der meldes om lignende tilfælde nær Jampur og andre steder.

Imperialisterne og deres underlegne herskende elite i Pakistan har plyndret staten og samfundet. De rige er blevet rigere, og de undertrykte er konstant blevet skubbet ud i et bundløst hul af fattigdom og afsavn. Ingen af ofrene for katastrofen kommer fra de herskende klasser. Det er ikke tilfældigt, at naturkatastrofer som oversvømmelser, tørke og jordskælv kun rammer de fattige.

Korruption

Det er en almindelig holdning blandt de fattige, at mange af ressourcerne til nødhjælp aldrig vil nå frem på grund af korruptionen i staten og mange af de vestligt støttede NGO’er. Det såkaldte ”verdenssamfund”, det vil sige de dominerende klasser og politikere i den kapitalistiske verden, står selv over for en stor økonomisk krise. Det betyder, at deres evne til at donere er svækket. I hvert fald er de pakistanske leders korruption så åbenlys, at imperialisterne ikke engang stoler på, at deres egne marionetter kan bruge donationerne til nødhjælp ordentligt. Den historiske erfaring med sådanne katastrofer og hjælpearbejde viser, at det er de fattige, der donerer og ofrer sig mest for de fattige ofte, der bliver ramt af sådanne katastrofer.

Kampagnen til forsvar for de pakistanske fagforeninger (PTUDC) har oprettet revolutionære nødhjælps- og protestkomiteer over hele Pakistan, især i de ramte områder, for at udføre effektivt nødhjælpsarbejde. Kampagnen har oprettet 57 lejre i forskellige regioner. Hundredvis af aktivister fra PTUDC er selv blandt ofrene, og de deltager i hjælpearbejdet og organiserer protester for at kræve, at regeringen hjælper.

Nødhjælp og socialisme

PTUDC retter en appel til arbejderne og folk over hele verden om at støtte PTUDC i denne kamp under forfærdelige forhold. Dette er prøvende tider for os i dette tragiske samfund. Men vi er faste i vores tro på, at vi vil komme os over disse vanskeligheder og hjælpe de undertrykte masser. Den herskende elites ligegyldighed har føjet spot til skade.

Den umiddelbare opgave er at få hjælpen derhen, hvor der er behov for den. Imidlertid vil masserne, når de forstår de politiske og socio-økonomiske årsager til dette tyranni, rejse sig imod dette system, og de vil med støtte fra arbejderne over hele verden ændre samfundet. Udbytningen og plyndringen må stoppes. Alle ressourcer må bruges på almindelige arbejderes og hele menneskehedens overlevelse og fremgang.

Hvis vi begrænser os til hjælp i dag, men undlader at optrappe kampen for radikalt at forandre samfundet, vil sådanne katastrofer ske igen og igen. Det, der kræves, er derfor en socialistisk omdannelse af samfundet. PTUDC lover at føre denne kamp til sin afslutning. Med jeres solidaritet og støtte vil vi yde umiddelbar hjælp, hvor vi kan, og dernæst gå videre med at fuldføre de enorme opgaver, som historien stiller.

Program og krav:

  • Alle ofre for oversvømmelserne skal modtage den mad og medicin, de har behov for, sammen med andre basale nødvendigheder.
  • Alle de, hvis hjem er blevet ødelagt af oversvømmelse, bør modtage økonomisk støtte til at genopbygge deres hjem.
  • Alle bønder, hvis afgrøder har lidt skade, skal modtage kompensation.
  • Vi protesterer imod regeringens uduelighed og brutalitet i hjælpearbejdet, samt dens manglende evne til at tage sig af denne katastrofe.
  • Oprettelse af nødhjælps- og protestkomiteer i alle egne for at organisere nødhjælp og protestaktiviteter.
  • Vi kræver strenge straffe til de feudale godsejere, der har ledt vandmasserne ind i byerne for at redde deres afgrøder. Desuden strenge straffe til de involverede embedsmænd.
  • Vi optrapper kampen for den socialistiske omdannelse af samfundet, fordi dette kapitalistiske system ikke kan reparere den forfaldne infrastruktur, og kun vil føre til flere dødsfald.

Støt det revolutionære nødhjælpsarbejde - donér penge online!

Source: Socialistisk Standpunkt (Denmark)