La prensa regional, particularmente el Nueva Prensa de Guayana, amaneció con grandes titulares reseñando el supuesto triunfo de la oposición en las elecciones sindicales en ALCASA, tras la estrecha victoria por 12 votos obtenido por la plancha 52 (Somos Alcasa, al frente de la cual se encontraba Henry Arias y vinculada en parte a La Causa R) frente a la plancha 21 de José Gil (FBT), claramente vista como la plancha “oficialista” del movimiento bolivariano en Alcasa.

In the Saturday issue of the Jang - the biggest daily paper in Pakistan, the well-known columnist Munnoo Bhai published extensive extracts from Alan's article The fall of Kabul with the comment that this is the "best analysis one can find anywhere". The Jang newspaper is read by up to 20 million people every day, and Munnoo Bhai's column is widely read.

Els experts capitalistes han renovat l’optimisme en l’economia mundial i en el valor de les llurs inversions en el mercat d’accions. Després de les enormes caigudes en els preus de les accions durant el setembre, les dues darreres setmanes han mostrat un important ascens en els preus del mercat financer mundial - més d’un 15%. És clar que els mercats de valors del món encara estan un 15-20% per sota del nivell de començaments d’any, que si es manté, es convertirà en el tercer any consecutiu de baixades. Això no hauria passat d’ençà de la Gran Depressió dels 1930. De Michael Roberts (23 d’octubre del 2002)