Το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας σε εκατοντάδες διαδηλώσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εθνικής ημέρας δράσης κατά των προτεινόμενων αντί-μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο αριθμός ήταν αντίστοιχος με εκείνον της 2ης Οκτωβρίου, τη τελευταία φορά που τα συνδικάτα κάλεσαν σε ημέρα δράσης, αλλά το κίνημα έχει βεβαίως αναπτυχθεί περαιτέρω.

تشكل حركة العمال الفرنسيين الرائعة مصدر الهام للعمال في جميع أنحاء أوروبا. إنها تكشف عن الوجه الحقيقي للطبقة العاملة الفرنسية. لقد استمر المضربون يوم أمس [الأربعاء] في معاركهم لليوم الثاني على التوالي.

Efter 12. oktober har bevægelsen mod angrebet på pensionerne nået et kritisk punkt. De store aktionsdage er ikke længere tyngdepunkt, selvom de stadig er massive og i stigende grad militante, som det blev vist 19. oktober. Nu er kampens omdrejningspunkt rykket over til tidsubegrænsede strejker og blokader af forskellige sektorer af økonomien.

Después del 12 de octubre, el movimiento contra el ataque a las jubilaciones ha alcanzado un umbral crítico. Las grandes jornadas de lucha ya no son el centro de gravedad, aunque son todavía masivas y cada vez más combativas, como lo demostró el 19 de octubre. Ahora, el eje central de la lucha se ha desplazado a las huelgas “reconductibles” (huelgas permanentes que se renuevan cada día con votaciones en asambleas generales) y el bloqueo con piquetes de diferentes sectores de la economía.

Manche Krisen, die nicht über die Grenzen des Establishments gehen, können durch Reformen gelöst werden. Das geschieht vor allem nach einer langen Zeit wirtschaftlichen Wachstums, wenn der Kapitalismus eine Fettschicht angesammelt hat. Er kann diese angehäuften Reserven nutzen, um zu verhindern, dass sich die Krise in eine lang anhaltende Rezession verwandelt. [Teil 1] [Teil 2]

حرکت باشکوه کارگران فرانسه الهام بخش کارگران در همه اروپاست. این نشان دهنده چهره واقعی طبقه کارگر فرانسه است. دیروز اعتصاب کنندگان تظاهرات را برای دومین روز و در ادامه روز عمل موثر روز سه شنبه ادامه دادند.

Los periodos revolucionarios son excepciones históricas. Las masas entran a la arena de la historia para transformar sus destinos con sus propias manos. El 18 de Octubre de 2007 observamos uno de esos momentos cuando Benazir Bhutto volvió de su último exilio. Una marea de oprimidos inundó las calles de Karachi. Los cálculos varían entre 1,5 y 2,5 millones.

Depuis le 12 octobre, le mouvement contre la casse des retraites a franchi un seuil décisif. Les grandes journées d’action n’en forment plus le centre de gravité, bien qu’elles soient toujours aussi massives et sans cesse plus combatives, comme l’a montré le 19 octobre. Désormais, l’axe central de la lutte s’est déplacé sur le terrain des grèves illimitées et des différentes opérations de blocage de l’économie.

El sábado, 16 de octubre, más de 3 millones de personas tomaron las calles de Francia en cientos de manifestaciones en las ciudades y pueblos de todo el país en la última jornada nacional de lucha contra la contrarreforma propuesta al sistema de jubilaciones. El número fue de una magnitud similar al 2 de octubre, la última vez que los sindicatos convocaron a una jornada de lucha en un día sábado, pero el movimiento, sin duda, se ha desarrollado aún más. Las manifestaciones fueron otra demostración de fuerza de este movimiento que ha durado meses y ha visto 5 jornadas nacionales de lucha desde el final de las vacaciones de verano.