Với các trường hợp mới nhiễm coronavirus tiếp tục gia tăng và triển vọng là không thể mờ mịt hơn, các y tá ở Massachusetts đã chứng tỏ bản thân trong cuộc chiến không chỉ với virus, để giữ cho chính mình và người bệnh được an toàn và khỏe mạnh, mà còn với cả sự bất lực, trì trệ của chính phủ và các rào cản về chăm sóc sức khỏe được tạo ra bởi các nhà quản trị và cổ đông của bệnh viện, các y tá đang thực thi sức mạnh tập thể của họ và sử dụng các nguồn lực của liên minh để kiểm soát việc cung cấp, hỗ trợ và điều phối các nguồn lực y tế. Hành động của các y tá minh chứng một cách rõ ràng sự kịp thời và hiệu quả của những đòi hỏi về sự kiểm soát của công nhân và công khai sổ sách.

Đại dịch coronavirus đã phơi bày những mâu thuẫn tiềm ẩn của chủ nghĩa tư bản, gây ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc trên quy mô của những năm 1930. Sẽ không có sự phục hồi sau khi lệnh đóng cửa kết thúc, thay vào đó sẽ là một suy thoái kinh tế kéo dài.