Mot kuppet, mot krig, hendene vekk fra Venezuela

Den Internasjonale Marxistiske Tendensen er imot kuppforsøket igangsatt av USA i Venezuela. Hva vi bevitner er et åpenbart forsøk av koalisjonen ledet av Trump på å fjerne Maduros regjering i Venezuela. Dette er den siste episoden i en tyve år gammel kampanje mot den bolivarianske revolusjonen, en kampanje som har involvert kupp, paramilitære infiltrasjoner, sanksjoner, diplomatisk press, voldelige opprør og mordforsøk.

[Source]

Etter det Hvite Hus’ instrukser og møter i Washington, proklamerte Juan Guaidó seg som president under en demonstrasjon i Caracas den 23. januar. Denne deklarasjonen har absolutt ingen legitimitet, men han ble øyeblikkelig anerkjent av slike som Trump, Bolsonaro, Duque, Macri og Almagro. Andre fulgte etter, inkludert 19 EU-land. De kalte så på det venezuelanske militæret til være lydige overfor den «nye presidenten». Etterfulgt av sanksjoner mot det venezuelanske oljeselskapet PDVSA, der verdier til en verdi av 7 milliarder dollar ble konfiskerte i USA. Videre er en verdi på 1,2 milliarder dollar i gull tilhørende Venezuela holdt tilbake av Bank of England etter USAs instrukser. Målet er å kvele den venezuelanske økonomien til lydighet.

Disse imperialistiske aggresjonene blir ført under dekke av «demokrati» og «humanitær bistand». La oss være klare, imperialismen løy om grunnene til invasjonen av Irak («masseødeleggelsesvåpen»), de løy om bombingen av Libya og de har alltid prøvd å finne på unnskyldninger for sine aggresjoner. Den amerikanske regjeringen, som nå bygger en mur for å holde emigranter ute, putter de som kommer inn i bur og separerer barn fra foreldre, er helt klart ikke bekymret for de venezuelanske emigrantene. Trump har utpekt Elliot Abrams som den ansvarlige til å overse «restaureringen av demokratiet» i Venezuela. Det sier alt du trenger å vite om den saken. Abrams organiserte den amerikanske finansieringen av kontras i Nicaragua og støttet dødsskvadroner i El Salvador og Guatemala i 1980-årene.

Kuppet har tre mål. Et å ødelegge den bolivarianske revolusjonen, et mål Washington har prøvd å nå med forskjellige midler på 20 år. Et annet, dette vil gi USAs imperialisme tilgang til å kontrollere Venezuelas olje og mineraler. Sist vil det virke som en lærepenge for kontinentets arbeidere og bønder, og er spesielt rettet som en klar trussel mot den kubanske revolusjonen.

Om dette kuppforsøket lykkes vil det føre til katastrofale konsekvenser for det arbeidende folk i Venezuela og utover. Guaidó har allerede annonsert programmet sitt: Privatisering av nasjonaliserte selskap (elektrisitet, stål, telekommunikasjon, sement, osv) og eksproprierte land, åpne opp oljeindustrien til multinasjonale selskap, en massiv oppsigelse i offentlig sektor, nedleggelse av alle sosiale program, privatisering av helsevesen og utdanning, et «balansert budsjett»… Dette er reaksjonens åpne program på det sosiale og økonomiske feltet.

For å kunne implementere dette programmet vil en slik regjering måtte knuse motstanden fra arbeidere og bønder ved å undertrykke demokratiske rettigheter, angripe fagforeninger og nabolags organisasjoner og arrestere dets ledere. Ettersom vi kjenner karakteren til den reaksjonære opposisjonen må vi også forvente lynsjemobber som angriper Chávez tilhengere.

Alle sosialister, anti-imperialister og konsistente demokrater har et ansvar i å være i mot dette kuppet med det vi kan. Det er ingen rom for vakling under en åpenbar imperialistisk aggresjon.

Denne situasjonen har blitt alvorligere av Maduro og byråkratiets vakling, og deres konstante forsøk på å inngå kompromisser med imperialismen og Venzuelas herskende klasse. En kontinuasjon av denne politikken vil ha katastrofale konsekvenser.

Kuppforsøket må bekjempes ved å mobilisere revolusjonære arbeidere og bønder, og med direkte anslag mot imperialismen og deres lokale agenter: Oligarkiet (bankierer, kapitalister og landeiere). Militsene må forsterkes, bevæpnes og utvikles i ethvert arbeiderdistrikt, enhver fabrikk, og i bondeorganisasjoner.

Guaidó har åpenlyst kallet på militærkupp, og jublet for USAs konfiskering av Venezuelanske eiendeler og påkaller nå en amerikansk aggresjon. Han forråder det venezuelanske folket. Han burde arresteres og sendes i retten, og den kupp-plottende nasjonalforsamlingen burde stenges.

Multinasjonale selskap fra alle involverte land bør eksproprieres. Eiendeler til alle involverte oligarker burde eksproprieres. Landeiendommer må gis til bønder. Disse eiendommene må settes under bøndenes og arbeidernes kontroll slik at de kan fungere som et grunnlag for en demokratisk produksjonsplan til å fikse denne krisen og imøtekomme de presserende behovene til Venezuelas masser.

Den Internasjonale Marxistiske Tendensen vil fortsatt engasjere seg og vil fordoble innsatsen til Hands off Venezuela kampanjen og bringe den inn i arbeiderbevegelsen verden over. Vi påkaller alle tilhørende venstresiden, fagforeninger og ungdomsorganisasjoner til å forene seg i denne kampanjen.

Hendene vekk fra Venezuela!

Nei til kupp, Nei til imperialistisk krig!

Eksproprier imperialistene og oligarkiet!

Arbeidere foren dere!