Marksizm hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları

Marksist teori, siyasi fikirlerimizin, bakış açılarımızın ve yöntemlerimizin üzerine inşa edildiği temeldir. Bu kaotik dünyadaki hareket kılavuzumuzdur. Marx, Engels, Lenin ve Trotsky gibi devrimcilerin fikirlerinin mevcut dünya durumuna doğru uygulanmasıyla, olayların en olası gidişatını daha etkin bir şekilde tahmin edebilir ve çalışmamızı buna göre planlayabiliriz.

Marksizm, dünya işçi sınıfının kolektif, genelleştirilmiş deneyimidir. Geçmişi inceleyerek, bir bütün olarak işçi sınıfının yeniliklerinden, hatalarından, zaferlerinden ve yenilgilerinden ders alabiliriz. Teoriyi, tarihi ve etrafımızda gelişen süreçleri inceleyerek, bir dizi ardışık yaklaşımla dünyayı daha iyi anlayabilir ve en önemlisi, onu değiştirebiliriz.

Bu SSS, Enternasyonal Marksist Eğilim’in bazı temel fikirlerine ve konumlarına bir giriş olarak tasarlanmıştır. Genel olarak, daha fazla okuma için birçok öneriyle birlikte kısa, özlü cevaplar verdik, ancak bazı durumlarda daha uzun açıklamalar da sağladık. Ancak bu fikirleri anlamanın en iyi yolu Marksizm klasiklerini okumaktır. İlk başta zor görünebilir, ancak her emekçi ve genç, değerli şeylerin çok çalışmayı gerektirdiğini bilir! Sabırlı ve ısrarlı çalışma, tartışma ve nihayetinde, bu fikirlerin bir ömür boyu günlük uygulaması anahtardır.

Trotsky, “Kendinizi Çok Fazla Yormayın” adlı kısa makalesinde gençliğe oldukça önemli tavsiyelerde bulundu. Marksizmin fikirlerini incelemekle ilgilenen herkese onu okuyarak başlamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca Leon Trotsky yazdığı “Amerika Komünist Olursa”, Friedrich Engels’in “Komünizmin İlkeleri” ve James Connolly’nin “Atölye Konuşmaları” kitaplarını da okumanızı öneririz. Ayrıca, Marksist teori çalışmalarınızda odaklamanıza yardımcı olacak bir Marksist Eğitim Planı sunuyoruz. Marksizmin temel kavramlarının çoğuna mükemmel bir genel bakış ve Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında kaydedilen ilerlemenin bir kısmına bir göz atmak için özellikle Nikolai Buharin ve Evgeniy Preobrazhensky'nin “Komünizmin ABC’si” kitabından faydalanabilirsiniz.

Kısa Biyografiler

 • Karl Marx kimdir?
 • Friedrich Engels kimdir?

Marksizm Temelleri

 • Marksizm nedir?
 • Marksizm/Leninizm ve Troçkizm nedir?
 • İnsanlar “sosyalist” olduklarını söylediklerinde bu ne anlama gelir?
 • “Komünizm” ve “komünizm” arasındaki fark nedir?
 • Sosyalizm ve komünizm arasındaki fark nedir?
 • Marksizm insanın doğası hakkında neler söyler?
 • Sosyalist toplum nasıl görünecek?
 • Sosyalizmde bireycilik ne olacak?
 • Marksistler teknolojik yenilikler hakkında ne düşünüyor?
 • Sosyalizm halihazırda insan toplumunun bir sonraki aşaması ise, neden ona ulaşmak için  mücadele edelim?
 • Demokrasi ve sosyalizm aynı anda nasıl var olabilir?
 • Sosyalizmde üretim nasıl toplumsallaştırılacak ve zenginlik nasıl dağıtılacak?
 • Marksistlerin küçük çiftçilere ve iş adamlarına karşı tutumu nedir?
 • Sosyalizmde teşviklerin yeri var mıdır?

Marksist Enternasyonalizmin Kısa Tarihi

 • Sosyalizm neden uluslararası olmak zorunda?
 • Birinci Enternasyonal nedir?
 • İkinci Enternasyonal nedir?
 • Üçüncü Enternasyonal nedir?
 • Sol Muhalefet nedir?
 • Dördüncü Enternasyonal nedir?
 • Troçki'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki görüşleri nelerdi?

Marksist Teori

 • Kolektif, sosyalist bir bilinç geliştirebilecek olan neden yalnızca işçi sınıfıdır?
 • Troçki'nin sürekli devrim teorisi nedir?
 • İşçi demokrasisi için gerekli unsurlar nelerdir?
 • Marksistler terörizm hakkında ne düşünüyor?
 • Marksistler gerillacılık hakkında ne düşünüyor?
 • Devlet ve polisin toplumdaki temel rolü nedir?

Stalinizm

 • Tek ülkede sosyalizm neden imkansız?
 • Rusya neden totaliter, Stalinist bir diktatörlük olarak yozlaştı ve planlı ekonomi, pazarın "kontrol"ü olmaksızın üretici güçleri nasıl geliştirir?
 • Mao ve Çin Devrimi hakkındaki görüşlerimiz nelerdir?
 • Çin bugün komünist mi yoksa kapitalist mi?

Marksist Felsefe

 • Felsefi materyalizm nedir?
 • Diyalektik nedir?
 • Yabancılaşma nedir?
 • Marksizmin varoluşçuluk ve postmodernizm gibi görüşler hakkındaki fikri nelerdir.?

Marksist Tarih Anlayışı

 • Tarihsel materyalizm anlayışı nedir?
 • Tarihte bireyin rolü nedir?
 • Sınıf mücadelesi nedir?
 • Proletaryanın sahip olduğu sınıf mücadelesi taktikleri konusunda Marx'ın görüşü neydi?
 • Marx'ın sosyalizmin kaçınılmazlığı konusundaki görüşü neydi?
 • Toplumun maddi temelleri nedir?
 • Sosyal gelişme yasaları hakkında
 • Kapitalist birikimin tarihsel eğilimi üzerine

Marksist Ekonomi

 • Marx'ın ekonomik doktrini nedir?
 • Değer nedir?
 • Artı değer nedir?
 • Ekonomik determinizm üzerine

Marksizm, Bolşevizm ve Karşılıklı Yardımlaşma

 • Karşılıklı yardım fikri nereden çıktı?
 • Karşılıklı yardım nedir?
 • Karşılıklı yardımın somut örnekleri nelerdir?
 • Karşılıklı yardım konusunda Marksist tutum nedir?
 • Bugün sosyalist harekette karşılıklı yardımlaşma lehindeki argümanlar nelerdir?
 • Devrimci süreçte karşılıklı yardım bir rol oynayabilir mi?
 • Karşılıklı yardım “bir hareket inşa edebilir” mi?
 • Marksistler, sosyalizme olan ilgiyi artırmak için karşılıklı yardım programını kullanabilirler mi?
 • Marksistler, işçi sınıfının güvenini kazanmak için karşılıklı yardımı kullanabilirler mi?
 • Karşılıklı yardım programları işçi sınıfını iktidarı almaya hazırlıyor mu?
 • Karşılıklı yardım, işçi sınıfının devletle nasıl başa çıkması gerektiği sorusunu ele alıyor mu?
 • Kapitalizmin “boşluklarını” karşılıklı yardımlaşma yoluyla anlamlı bir şekilde doldurmak mümkün müdür?
 • Mal ve hizmet sağlamak için alternatif kurumlar inşa ederek sosyalizme ulaşmak mümkün müdür?
 • Karşılıklı yardım ve sadaka arasındaki fark nedir? Savunucuların “paylaşmak” istedikleri kaynaklar nereden geliyor?
 • Karşılıklı yardım konusunda Lenin'in tutumu neydi?
 • Black Panther Party ve Young Lords hareketlerinin karşılıklı yardımlaşma çabalarından neler öğrenebiliriz?
 • Kurtarıcıları beklemeli miyiz? Sosyalist harekette liderliğin rolü nedir?
 • Devrimciler “seçimcilik” yerine hangi siyasi faaliyetleri yürütmelidir?
 • Bugün devrimciler için en büyük öncelik nedir?

Devrimci Parti Üzerine

 • Devrimci parti tam olarak nedir?
 • Neden devrimci bir parti olmalı?

Din

 • Sosyalizm ve ibadethaneler

Marksist bir perspektiften dinin tarihi ve rolünün özeti

 • Sosyalizm ve Din

Sosyalist hareketin din ve dindar insanlar üzerine olan görüşlerine bir bakış. V.I. Lenin.

Bu SSS'de ele alınmayan teorik sorularınız varsa iletişime geçmek için lütfen bize sosyalistdevrim.imt@gmail.com adresinden e-posta gönderin.

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.