მსოფლიო პერსპექტივებზე დისკუსია არის საფუძველი რომლიდანაც ყველა დანარჩენი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ. არასტაბილურბა მსოფლიო მაშტაბით კიდევ უფრო გაღმავდა მას შედეგ რაც დაიწერა მსოფლიო პერსპექტივების დოკუმენტი 2009 წლის შემოდგომაზე. მაგრამ ძირითადი ხაზი პერსპექტივების დადასტურდა მარტის მოვლენებით. ეს ტექსტი არის შეჯამება ძირითადი საკითხების რომელითაც ალან ვუდსი წარსდგა 2010 წლის მსოფლიო კონგრესზე, დელეგატებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით.