Internasjonal 1.Mai-møte: Sosialisme eller barbari

Den internasjonal marxistisk tendensen (IMT) arrangerer en 1.Mai-møte med kamerater og sympatisører fra hele verden! En panel av talere fra Brasil, USA, Pakistan osv. Kommer å diskutere kapitalismens dypeste krise og perspektivet for verdensrevolusjon. Alle er velkommen! Vi kommer å livestream møte på Youtube og Facebook, samt på vår internasjonal nettsida www.marxist.com. Det begynner kl. 17:00 (CET).


[Source]

Join Us

Join the International Marxist Tendency and help build a revolutionary organisation to participate in the struggle for socialism worldwide!

In order to join fill in this form and we will get back to you as soon as possible.