International Marxist Tendency på European Social Forum – ett genombrott

Swedish translation of International Marxist Tendency at the European Social Forum - a breakthrough (September 26, 2008).

Den 17 till 21 september hölls European Social Forum (ESF) i Malmö. ESF organiseras av olika organisationer alltifrån fackföreningsaktiva, till miljövänner, feminister, solidaritetsrörelser och politiska sekter utanför arbetarrörelsen. För oss är det ett tillfälle att sprida våra idéer och diskutera med de ungdomar och aktivister i arbetarrörelsen som deltar för att de söker efter lösningar på de problem världen ställs inför.

Internstional Marxist Tendency (IMT) hade ett internationellt team med kamrater från Sverige, Danmark, Storbritannien, Polen, Ryssland och Slovakien. Vi hade ett bokbord i Latinamerika-området där vi sålde böcker, tidningar och t-shirts från olika länder. Vår närvaro noterades av Sydsvenskan som på ESF:s första dag skrev om olika organisationer som deltog. Vi beskrevs som en trotskistisk organisation som under ledning av "Militant Tendency" försökte radikalisera Labourpartiet och andra socialdemokratiska partier. Under veckan var vi med igen: den här gången med ett foto som täckte en halvsida på vårt bokbord där Will Roche, från den brittiska sektionen av IMT sade: "Det går bra för oss, vi får mer medlemmar hela tiden."

Eftersom så många olika organisationer hade olika förslag till seminarier måste olika organisationer gå samman och samarbeta. Fredag morgon organiserade vi ett seminarium med titeln "Marxism och altermondialism". Det var inte vi som valde titeln. "Altermondialism" är ett vagt begrepp som kan översättas till alternativ globalisering. Mötet organiserades av IMT och Transform!, ett nätverk för olika europeiska vänsterpartiers studieorganisationer som Rosa Luxemburg Stiftung och Espaces Marx (en ideologisk studiegrupp närstående det franska kommunistpartiet, PCF). De huvudsakliga talarna var Jorge Martin (IMT), Elisabeth Gauthier, från Espaces Marx, ordföranden för Österrikes kommunistiska parti Walter Baier, P.K Murthy,  fackföreningsledare från Indien, en medlem från Attac i Frankrike, Aleksander Buzgalin från Ryssland och Samir Amin.

Diskussionen handlade om marxismens användbarhet idag och vilken roll den kan ha i anti-globaliseringsrörelsen. Buzghalin talade om hur ESF är "a communist space in a communist time". Det låter bra men vad betyder det?  Några argumenterade för att det behövs en ny version av marxismen, antagligen syftade de på hur den stalinistiska förvanskningen av marxismen har misslyckats. Men de argumenterade också för en ny version av marxismen eftersom "kapitalismen har förändrats"- alltså måste också marxismen förändras. Flera av talarna var pessimistiska och talade om "den låga nivån" på medvetandet och aktiviteten hos vanliga människor. Jorge Martin frågade  hur  någon kan vara pessimistisk, med tanke på revolutionen i Latinamerika och den kamp som sker över hela Europa och i resten av världen. Han framhöll att den mest  aktuella boken idag fortfarande  är det kommunistiska manifestet och att marxismens idéer är mer relevanta än någonsin. Martin Lööf från Sverige framhöll i sitt  inlägg att all form av aktivitet är välkommen,  men att det är den rörelse som sker genom arbetarrörelsen som är avgörande om man vill förändra samhället. Klart är att de som fanns i publiken ville ha en annan värld och att de ville kämpa,  men vad som behövs är en revolutionär teori. Det var ett bra deltagande med en publik på 80 personer. Efter mötet kom flera ur publiken till vårt bokbord och ville veta mer om IMT.

Samtidigt deltog Wojtek Figiel från IMT i Polen på ett möte som representant för den polska fackföreningstidningen New Popular Weekly. Mötet handlade om fackföreningarna i Östeuropa. Mötet organiserades av den polska fackföreningskonfederationen OPZZ, LO, och fackföreningar från Lettland och Ryssland. Wojtek berättade om situationen i Polen och om betydelsen av deras tidning. Jonathan Clyne från Sverige talade om den gemensamma kamp som arbetare från olika länder för. Han menade också att svenska fackföreningar istället för att spekulera på börsen och slösa bort medlemmarnas pengar skulle kunna lära av den kampvilja som finns hos de  polska ungdomar som arbetar för New Popular Weekly. En fackföreningsaktivist från Slovakien berättade om sin egen kamp, hur hon trots hemska hot (inklusive mordförsök)  fortsätter att kämpa för arbetarnas rättigheter på ett stålverk som tagits över av US Steel.

På eftermiddagen deltog vi på ett möte med 50 personer tillsammans med "Förbundet för en femte international" om hur vi kan bygga ett socialistiskt Europa. Den förste talaren från förbundet talade om hur kapitalismen är i kris och hur det är nödvändigt att bygga ett Europa baserat på arbetarmakt. Jonathan Clyne från Socialisten påpekade i sitt tal  hur han håller med om behovet av att avskaffa kapitalismen och att bygga en arbetarstat som står under arbetarklassens demokratiska kontroll,  men att detta endast kan göras om vi får bort det största hindret som står i vägen: byråkratin i arbetarrörelsen. Det kan inte göras om vi isolerar oss från arbetarrörelsen. Frederik Ohsten från IMT i Danmark berättade om hur i Danmark byråkratin i de olika arbetarpartierna och deras ungdomsförbund förenar sig mot marxisterna. Men trots detta får  de marxistiska idéerna ett stort eko i arbetarrörelsen. Olika försök gjordes från "Förbundet för en femte international" att ifrågasätta vår orientering mot arbetarrörelsen. Detta gjordes genom att haka upp sig på detaljer och berätta anekdoter som inte verkade göra något större intryck på publiken. Efter mötet sålde vi tidningar och samlade in kontaktuppgifter från dem som var intresserade av en fördjupad diskussion.

På lördagen deltog vi i den stora demonstrationen där vi sålde tidningar. En kamrat sålde ensam sexton tidningar. Vi hade ett litet bokbord i början och i slutet av demonstrationen. På kvällen hade vi en utvärdering av vårt deltagande på ESF. Alla var överens om att olika detaljer hade kunnat fungera bättre. Men att resultatet var väldigt bra med en hög entusiasm, hög moral, bra kamratskap och en stor stolthet över IMT. Kamraterna kommer nu att återvända till sina länder och till de organisationer i arbetarrörelsen där de är aktivt hängivna uppgiften att bygga IMT i sina länder och i hela världen.

Efter utvärderingen gick vi till en fest som Vänsterpartiet anordnade. ESF fortsatte på söndagen där vi fortsatte att sälja material och fortsatte att diskutera med fler deltagare.

Vårt deltagande på ESF visar att vi inte bara har bra idéer - vi har också en publik för våra idéer. Det finns ett skikt av människor i och utanför arbetarrörelsen som kommer fram till samma slutsatser som vi. Vi fick kontakt med människor från Kenya, Frankrike, Grekland, Finland, Norge, USA, Ungern, Slovakien, Ukraina och många fler länder.

Det viktigaste med ESF var att det var ett genombrott för Socialisten. Under en lång tid har vi kämpat för att bygga upp tidskriftsföreningen Socialisten och för att sprida marxismen i arbetarrörelsen. Det har funnits bra förutsättningar men vi har saknat de resurser som är nödvändiga för att fullt ta tillvara de möjligheter som funnits. Nu kan vi se att all den tid och pengar som vi har spenderat för att förbereda Socialisten för deltagandet på ESF har gett utdelning.

Source: Socialisten