France

Οι πιο χαώδεις προεδρικές εκλογές της Πέμπτης Δημοκρατίας οδήγησαν στην εκλογή ενός νέου αρχηγού κράτους. Με το τέλος του πρώτου γύρου των εκλογών, ο νικητής του δεύτερου ήταν ήδη γνωστός. Εκατομμύρια αριστεροί ψηφοφόροι ψήφισαν «με μισή καρδιά» Μακρόν, για να ηττηθεί η Μαρίν Λεπέν.

Photo: Mutualité-Française

The most chaotic presidential election of the Fifth Republic has just resulted in the election of a new head of state. At the end of the first round, the winner of the second was already known. Millions of left-wing voters reluctantly voted for Macron to defeat Marine Le Pen.

L’élection présidentielle la plus chaotique de la Ve République vient d’accoucher d’un nouveau chef de l’Etat. A l’issue du premier tour, on connaissait déjà le vainqueur du deuxième. Des millions d’électeurs de gauche se sont faits violence et sont allés voter pour Macron afin d’assurer la défaite de Marine Le Pen. Il faut dire qu’aucun dirigeant de gauche ou syndical ne leur proposait une alternative concrète ; la plupart ont même appelé à voter pour le candidat d’En Marche ! Cependant, les 20,7 millions de suffrages qui se sont portés sur Macron n’ont pas de signification politique positive. Lorsqu’on mélange des voix qui, au premier tour, s’étaient portées sur Fillon,

...

Después de no superar la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas, Jean-Luc Mélenchon, a diferencia de otros candidatos perdedores, decidió no apoyar directamente a Emmanuel Macron en la segunda ronda. En lugar de eso, lanzó una votación entre sus partidarios del movimiento La France Insumisa, para decidir si votar en blanco, abstenerse, o votar a Macron en la segunda ronda.

Selon ses propres dires, Emmanuel Macron ne serait « ni de droite, ni de gauche ». Cette posture transcendantale avait pour objectif d’attirer des électeurs confus de tous les bords. Il y est parvenu – grâce à la profonde crise du PS et des Républicains. Mais lorsqu’on analyse à la fois le parcours et le programme de Macron, il ne fait aucun doute que le probable futur président de la République est de droite, c’est-à-dire un défenseur des intérêts de la classe dirigeante et un ennemi acharné de notre classe.

After not making it past the first round of the French presidential elections, Jean Luc Melenchon unlike other losing candidates, decided not directly to support Emmanuel Macron in the second round. Instead, he launched a ballot vote amongst his supporters from the Rebellious France(La France insoumise) movement, to decide whether to cast a blank vote, abstain altogether from the elections or vote for Macron in the second round.

Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial abren una nueva fase de la crisis política en Francia. Al igual que en abril de 2002, la segunda vuelta opondrá la derecha a la extrema derecha. Pero mucho ha cambiado desde 2002. Entre medias, ha tenido lugar la crisis económica de 2008. La probable victoria de Emmanuel Macron, en dos semanas, no dará lugar a la relativa estabilidad política de la que Chirac se benefició tras su victoria en mayo de 2002.

Since Thursday, students and youth in Paris, Rennes, Nantes, Toulouse and other cities across France have held rallies and marched through the city streets. The protests were against the right wing nationalist Marine Le Pen and the liberal Emmanuel Macron who are facing off in the in the second round of the presidential election.

Alan Woods, editor of In Defence of Marxism, discusses the recent results of the first round of the French presidential elections. Above all, these results represented a shattering of the status quo, with a complete collapse of the traditional parties of the centre left and the centre right.

The results of the first round of the presidential election open a new phase of the political crisis in France. As in April 2002, the second round will be between the right and the far right. But much has changed since then. The economic crisis of 2008 has taken place. The probable victory of Emmanuel Macron, in two weeks time, will not lead to the relative political stability that Chirac benefited from in the wake of his victory in May 2002.

Los medios de comunicación se han apresurado a destacar el pase de Macron y Le Pen a la segunda ronda de las elecciones presidenciales  francesas –algo que, por otro lado,  esperaban desde el inicio de la campaña electoral. Para nosotros, el elemento más destacado es el gran resultado electoral de La Francia Insumisa que ha emergido como la fuerza hegemónica e indiscutible de la izquierda, algo imprevisto por esos mismos medios de comunicación hace unas semanas.

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των Προεδρικών εκλογών, σηματοδοτούν την είσοδο της Γαλλίας σε μία νέα φάση πολιτικής κρίσης. Όπως και τον Απρίλιο του 2002, στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν η Δεξιά με την Άκρα Δεξιά. Όμως πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Είχαμε το ξέσπασμα της κρίσης του 2008.

Met de resultaten van de eerste verkiezingsronde gaat de politieke crisis in Frankrijk een nieuwe fase in. Net zoals in 2002 zal het in de tweede ronde gaan tussen rechts en extreem rechts. Maar er is ondertussen veel veranderd. De economische crisis van 2008 heeft toegeslagen. De waarschijnlijke overwinning van Emmanuel Macron, binnen twee weken, zal niet tot een relatieve stabiliteit leiden zoals dat bij Chirac het geval was bij zijn zege in Mei 2002. De herschikking van het politieke landschap zal veel onzekerheid en onstandvastigheid met zich meebrengen. De komende parlementsverkiezingen in juni zullen hiervan het eerste bewijs zijn. Er is helemaal geen garantie dat ze het

...