تایلند روزهای پرماجرا و خطیری را از سر می‌گذراند. جنبش «پیراهن سرخ‌»ها دولت را حسابی فلج کرده و مقدمات سقوط آن محیا شده است. هفته‌ی گذشته شاهد بودیم که ارتش ۲۱ نفر از معترضین را به قتل رساند و این نشان از ضعف رژیم کنونی و قدرت جنبش توده‌ای می‌دهد که نتوانسته جنبش را متوقف کند. این بخشی از تاثیر بحران جهانی سرمایه‌داری بر این گوشه‌ی آسیای جنوب شرقی است و نشانی دیگر از این‌که دنیا در سال‌های پیش رو پر از جنبش و شورش و انقلاب خواهد بود. در زیر گزارش یکی از رفقای ما در گرایش بین‌المللی مارکسیستی را مشاهده می‌کنید که در تظاهرات و جنبش حاضر و درگیر بوده.

فراخوان رئیس‌جمهور چاوز به برپایی انترناسیونال انقلابی جدید٬ انترناسیونال پنجم٬ به بحث شورانگیزی در صفوف جنبش کارگری در آمریکای لاتین و در سطح جهان انجامیده است. مارکسیست‌ها نمی‌توانند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باقی بمانند. ما باید چه رویکردی اتخاذ کنیم؟