اولین بار حدود ده ماه پیش نوشته شد. تکمیل آن پس از بحث‌های مربوطه و ترجمه‌ی آن متاسفانه روند چاپ را چند ماه به تاخیر انداخت. اما جالب این‌جا است که با گذشت چند ماه بسیاری از گمان‌های ما توسط رویدادهای واقعی تایید شده‌اند:‌ مثلا آغاز عصر انقلاب‌ها و ضدانقلاب‌ها که با غرش برق‌آسای انقلاب عرب تایید شده است و یا افزایش بحران اقتصادی کشور و یا بیشتر شدن دعواهای درونی رژیم و مشخصا به جان هم افتادن خامنه‌ای و احمدی‌نژاد. "مبارزه طبقاتی" از نظرات و پیشنهادات شما در مورد چشم‌اندازهای ما و بحث و گفتگوی وسیع حول آن استقبال می‌کند. – ۳ خرداد ۱۳۹۰

رژیم مراکش با احتیاط بسیار حرکت می‌کند و هر چه از دستش بر می‌آید انجام می‌دهد تا از موقعیت‌هایی که به تخاصم بین جوانان انقلابی و نیروهای سرکوب دولتی منجر شود دوری کند اما جنبش مدام قوی‌تر می‌شود. در چنین موقعیتی بود که مارکسیست‌های مراکش٬ متشکل در «اتحادیه عمل کمونیستی»٬ برای اولین مدرسه مارکسیستی بهاره‌ی خود گرد هم آمدند.

توضیح مترجم: «جد و جهد» (مبارزه) سازمان «گرایش بین‌المللی مارکسیستی» در پاکستان است. افکار این سازمان در ایران را گروه کمونیستی «مبارزه طبقاتی» پیش می‌برد. رویکرد بلشویکیِ رفقای «جد و جهد» به فعالیت در سخت‌ترین شرایط همیشه مایه‌ی الهام ما و «مبارزه طبقاتی» بوده است. در این‌جا گزارش دو روزِ ۳۰امین کنگره‌ی این سازمان را که در شهر لاهورِ پاکستان برگزار شد می‌خوانید. گزارش‌ها را نویسنده‌ی وب‌سایتِ «در دفاع از مارکسیسم» (Marxist.com)‌ که در کنگره حاضر بوده نوشته و ما به فارسی برگردانده‌ایم.