En arbeiders liv

Dette er en dokumentar laget av Red Workers’ Front i Pakistan. Den viser den brutale realiteten arbeidere i Pakistan står overfor. Den er med engelske undertekster.

[Source]