BERS-24 السالوادور: رهبر دانشجویی ترور شد- همبستگی با

Persian translation of El Salvador: student leader assassinated – solidarity with the BERS-24 (July 8, 2008)

روز 26 ژوئن، در حدود ساعت 10:40 شب، رفیق آنگل هومبرتو مارتینز سِرون [1] در چند متری منزل خود ترور شد. او هماهنگ کننده ی اصلی دسته ی موسوم به دانشجویان سوسیالیست انقلابیِ "24 ژانویه" (BERS-24) بود. [2] فعّالیت های سیاسی ای که این مبارز انقلابی جوان درگیر آن بود، دلیل اصلی تصمیم طبقات حاکمه برای ساکت و خاموش نمودنش بوده است.

رفیق آنگل روحیه ی فداکاری در راه آرمان های سوسیالیسم داشت، و از پیامدهای اقدامات انقلابی اصیل و حقیقی آگاه بود. او همواره می گفت که " ما دیگر به شهدا نیازی نداریم، آن چه که ما نیاز داریم این است که انقلابیون تمامی توان خود را وقف مبارزه کنند، ما به «زنده» ی آن ها احتیاج داریم تا بتوانیم سوسیالیسم را بر پا سازیم".

بهترین شکل احترام ما به این رفیق، ادامه دادن مبارزه ی او است و از دست ندادن عقیده ی راسخ مان در این راه. او صفات یک رهبر واقعی را دارا بود، او قادر بود تا روح اعتماد به نفس و سرسختی را در رفقا بدمد. بی شک، یاد این رفیق الهام بخش نسل های آینده برای انجام امر مبارزه است.

" BERS-24"، یکی از معدود سازمان هایی است که در میان جوانان سانتا آنا، سازمانی در داخل کشور، فعّالیت های انقلابی خود را انجام می داد. در حال حاضر، آنان درگیر مبارزه علیه افزایش قیمت ها در بخش ترابری هستند و اخیراً هم تظاهراتی را با حضور 200 دانشجو سازمان دهی کرده اند. در نتیجه، آن ها هدف همیشگی آزارهای نیروی پلیس بوده اند. دو افسر پلیس، با شماره های 1841-02 و 1840-02 "سرگرم" وظایف روزمرّه ی خود بوده اند، این افسران لباس شخصی پلیس اعضای شناخته شده ی سازمان را دنبال می کنند و بدین ترتیب سه عضو "BERS-24"، شامل آنگل، چندی پیش پس از یک تظاهرات علیه هزینه های بالای زندگی دستگیر شدند. طبقات حاکمه، از فعّالیت های آنان هراس دارند و در استفاده از همه ی ابزارهای در دسترس خود برای جلوگیری از رشد و قدرت گرفتن سازمان هایی مانند این، لحظه ای تردید نمی کنند.

به هر حال، ترور آنگل پایان آزار و اذیت ها و سرکوب ها نخواهد بود. ما شهردار سانتا آنا، اورلاندو مِنا [3] و فرانچسکو روویرا [4]، رئیس نیروهای پلیس را مسئول هرگونه حملات دیگر به اعضای FMLN در سانتا آنا، و خصوصاً به اعضای BERS-24 می دانیم. این ترور ما را به یاد "سیکاریاتو" (قتل فعّالین سیاسی به وسیله ی افراد اجیر شده) [5] در دهه ی 1980 می اندازد. برخی از شاهدان عینی می گویند کسانی که این قتل را انجام دادند نقاب های سیاه[6] داشتند و ردّ پاهایی که در صحنه ی جنایت پیدا شدند، با آثار چکمه هایی است که نیروهای ویژه ی پلیس می پوشند، مطابقت دارد.

ما FMLN [7] را فرامی خوانیم که به طور علنی علیه این قتل بیرون بیایند، چرا که این قتل، حمله ای است به تمامی سازمان های طیف چپ در کشور. رفقای "BERS-24" اعضای حقیقی و اصیل FMLN هستند و ممکن است که آن ها با سرکوب های به مراتب بیشتری مواجه شوند.

ما از FMLN می خواهیم که موضوع را پیگیری و از رفقا حمایت کند. ما نمی توانیم اجازه دهیم ترور سیاسی و بدون کیفر دیگری رخ دهد. سازمان های طیف چپ و طبقه ی کارگر می باید با یک تظاهرات عمومی 24 ساعته علیه حملات پلیس، قتل ها و آزاد و اذیّت ها، به این ترور پاسخ دهند.

طبقات حاکمه گروه های جنایتکار را (که البته خود آن ها هم مسئول چنین گروه هایی هستند) برای این قتل مقصّر خواهند دانست. هر چند، ما می دانیم که چه کسانی این ترور را ترتیب دادند. آنگل، به فهرستی از انقلابیونی می پیوندد که از زمان امضای قراردادهای صلح، ساکت و خاموششان کرده اند. تحت سیستم سرمایه داری، مبارزه برای رهایی کارگران یک جرم محسوب می شود، جرمی علیه منافع طبقات حاکمه، و این طبقات می دانند که چگونه منافع و ثروت خود را، که با عرق ریختن کارگران به دست آمده است، حفظ کنند.

تنها انتخاب این است: سوسیالیسم یا بربریّت. تحت سیستم سرمایه داری، رهایی طبقه ی کارگر ممکن نخواهد بود. امروز، وظیفه ی ما، انسجام سازمان های نیرومند مارکسیستی است. انقلاب سوسیالیستی جهانی تنها راه برای حرکت به پیش است و معتقدیم که "BERS-24" در صف اوّل مبارزه برای منافع کارگران خواهد بود.

توضیحات:

[1] Ángel Humberto Martínez Cerón

[2] "January 24" Revolutionary Socialist Students Block

[3] Orlando Mena

[4] Francisco Rovira

[5] در اصطلاح ترور سفارشی (sicariato)

[6] البته در اصل نوشته از واژه balaclava استفاده شده است؛ کلاه هایی که تمامی صورت و گردن را می پوشانند تا شخص شناسایی نشود. از آن جایی که یک معادل فارسی برای این کلمه پیدا نکرده ام، به اجبار از واژه "نقاب" استفاده کرده ام.

[7]

FMLN: جبهه ی ملی آزادی فارابوندو مارتی (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) ؛ یک حزب سیاسی در السالوادور که سابقاً یک سازمان انقلابی چریکی بود. این حزب در سال 1980، به عنوان یک حزب دربرگیرنده ی چهار سازمان چریکی چپ و حزب کمونیست السالوادور تشکیل شد تا علیه دولت این کشور مبارزه کند. پس از امضای پیمان های صلح در 1992، تمامی واحد های نظامی و مسلّح حزب مرخص شده و سازمان آن ها تبدیل به یک حزب سیاسی قانونی شد. "FMLN" در حال حاضر یکی از دو حزب بزرگ در میان احزاب سیاسی کشور می باشد. نگاه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/FMLN