Chavez i København: vi trenger en verdensrevolusjon

Norwegian translation of Chávez in Copenhagen: We need a world revolution (18 December, 2009)

På et offentlig møte organisert av forskjellige fagforeninger, politiske organisasjoner, og solidaritetskampanjer (Hands Off Venezuela inkludert) hørte over tre tusen mennesker i København president Hugo Chávez si at en sosialistisk revolusjon er den eneste løsningen på verdens problemer.

Chávez understreket nødvendigheten av en revolusjon over hele verden og gjentok sitt forslag om en Femte Internasjonale. Han sa at Karl Marx grunnla den Første Internasjonale, Engels og Rosa Luxemburg var med å grunnlegge Annen Internasjonale, Lenin tok initiativet for den Tredje, og Trotski satte opp den Fjerde. Ingen av disse organisasjonene fins lenger, men Chávez hevdet at en Femte Internasjonale ville hjelpe den revolusjonære prosessen over hele verden.

På møtet ga Bolivias president Evo Morales også en tale hvor han fordømte kapitalismen. Talelisten inkluderte forøvrig Kubas visepresident, Estaban Lazo, og Nicaraguas utenriksminister, Samuel Santos.

Chávez begynte talen sin med å fordømme undertrykkelsen i Københavns gater under FNs klimatoppmøte. «Det fins de som ikke har lyst til å diskutere grunnen til klimaendringene. Jeg skal si dere grunnen: Kapitalismen. Kapitalismen er hovedfienden – klimaets fiende og livets fiende.»

En delegasjon fra Hands Off Venezuela møtte Chávez kort tid før talen hans og overrakte presidenten to brev fra arbeiderne ved Gotcha- og Vivex- fabrikkene i Venezuela. Vi uttrykte vår solidaritet med presidenten og med idéen om den Femte Internasjonale.

I talen sin understrekte Chávez at den venezuelanske revolusjon bare er begynnelsen på verdensrevolusjonen, og at den venezuelanske revolusjon ikke ennå er overstått; byggingen av sosialismen i Venezuela ligger fortsatt lenger fram i tid. Han sa han er helt sikker på at de revolusjonære hendelsene i Venezuela og andre latinamerikanske land kommer til å gjenta seg i Nord – i Europa og i USA.

Publikum – venstreaktivister, ungdommer, fagforeningsfolk – avbrøt talen flere ganger med høylytt applaus og tilrop som «el pueblo unido, jamás será vencido.» (Et samla folk kan aldri knekkes). Den største applausen kom når Chávez tok opp Fidel Castro og kampen mot USA-imperialismen, og hvordan sosialismen er den eneste løsningen på verdens elendighet - vårt eneste framtidshåp.

I talen sin takket Chávez Hands Off Venezuela og andre grupper for at de organiserte møtet. Han understreket at all forandring kommer nedenfra – fra massenes organisasjon og politiske erfaring.

Aktivister fra Hands Off Venezuela deltok på møtet med en stand hvor vi solgte t-skjorter, bøker og andre materialer og delte ut pamfletter.