လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၄၀၊ ၁၉၅၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွာ အေထြေထြသပိတ္ေၾက ာင့္ က်ဴးဘားလူ႔အဖြဲ႔ အစည္း တခုလံုး သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ သြားၿပီး အာဏာရွင္ ဘတ္တစ္(စ္)တာကို တိုင္းျပည္ကေန ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ ဖီဒယ္ကက္(စ္)ထရိ ုနဲ႔ အားနစ္(စ္)တို ေခ်ေဂြဗားရားတို ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ “ဇူလိုင္ (၂၆) လႈပ္ရွားမႈ” ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ရက္အနည္းငယ္အတြင ္း က်ဴးဘားၿမိဳ႕ေတာ ္ ဟဗားနားကို ၀င္စီးႏိုင္ခဲ့တ ယ္။ လူထုတရပ္လံုးက တခဲနက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခ ဲ့ၾကတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရး ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင ္ခဲ့တယ္။ ဒီတိုက္ပြဲရဲ႕ လုပ္ငန္း စဥ္က ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးရဲ ႕ လူမႈအေျခခံက ဘာလဲ။ ဒီျပသနာေတြကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ အတိတ္ကို တခ်က္ျပန္ၾကည့္ရ ေအာင္။

(၃.၁.၂၀၂၀) ေသာၾကာေန႔မနက္ေစ ာေစာမွာ ထရမ့္အစိုးရက ဘဝင္ရူးရူးၿပီး အီရန္စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္ Qassem Soleimani ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဘတ္ဒက္ဒ္ေလဆိပ္မ ွာ အီရတ္ အရံတပ္ေခါင္းေဆာ င္ Abu Mahdi al-Mohandes ကိုလည္း သတ္ခဲ့တယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္း ပိုၿပီး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္သ ြားေအာင္ အေမရိ ကန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားက ထပ္ၿဂိဳဟ္ေမႊလို က္ျပန္ၿပီ။

လက္ဘနန္မွာ ျပင္းထန္အားေကာင ္းလွတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔က်က္ထား တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတခုျဖ စ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအ ေနတရပ္လံုးကို ကိုင္လႈပ္ေျပာင္ းလဲပစ္လိုက္တယ္။