You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

War, diplomacy, and the class question

War, diplomacy, and the class question


Tuesday, 15 March 2022 

War, diplomacy, and the class question

As ever, the outbreak of war has led to all manner of hypocrisy and propaganda from the agents of imperialism. Marxists must cut through this fog, and point out the real class interests at play. To end the horrors of war, we must end capitalism.


Ukrainian-Spanish basketball player Vlady Orlov speaks out: “90% of the news here is false, because Spain is part of NATO”

Volodymyr Orlov is a basketball player with Benicarló, in the second division of Spanish basketball, LEB Plata. He was born in Ukraine but moved to Spain when he was 11 and has acquired Spanish nationality. His recent public statements on the Russian invasion of Ukraine  ES Radio, which have been published by La Voz de Galicia and other newspapers, have created a stir in Spain. 


埃及:我们该如何结束对女性的暴力?

自2020年以来,被称为“埃及的#MeToo运动”已经成为了世界新闻的头条,那些备受关注的性侵犯者在网络上被指名道姓。同时,在最近几年里,该国政权在性暴力和对妇女的压迫问题上被推入了不利处境。这个问题和埃及革命的命运紧密相连。那些想要在埃及消除对妇女的暴力的人必须面向工人发出呼吁:塞西是时候下台了!(按:本文发表于2022年3月8日。译者:宁香)


Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự trỗi dậy của Putin

Vào tháng này [tháng 12 năm 2021], chúng ta sẽ đánh dấu kỷ niệm 30 năm kể từ ngày tan rã của Liên bang Xô Viết. Một trong những nhà nước công nhân hùng mạnh nhất đã bị suy thoái và sụp đổ thành một khối hỗn loạn khi những kẻ mang danh cộng sản đang chiếm lấy nhà nước và tất cả tài sản của nó với sự khuyến khích từ các đế quốc phương Tây. Chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu hiện nguyên hình và những người công nhân của Liên bang Xô Viết vẫn là những người phải trả giá.


No all’invio di armi in Ucraina! Per l’internazionalismo!

Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il governo Draghi ha ottenuto dal parlamento, quasi all’unanimità, l’approvazione dell’invio di armi al governo Zelensky, col voto favorevole anche di Fratelli d’Italia. Il ministro della Difesa, Guerini (PD), ha proposto un aumento delle spese militari da 25 a 38 miliardi di euro. Inoltre, il governo ha secretato la lista di equipaggiamenti militari che cederà all’Ucraina, sollevando la protesta persino di Amnesty International.


Ez Espainiako armak eta tropak Ukrainako gatazkara bidaltzeari – Alternatiba internazionalista eta klasedunaren aldekoa

Espainiako Estatuko Nazioarteko Korronte Marxistak Espainiak Ukrainako gerran duen inplikazioa arbuiatzen du. Bereziki arbuiatzen dugu Ukrainako gobernuari armak bidaltzea eta Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak martxoaren 2an Diputatuen Kongresuan iragarritako gainerako neurriak, eskuinaren eta ultraeskuinaren eta erregimenaren ezker ordainduaren babes sutsuarekin.


Guerra en Ucrania: Por una alternativa internacionalista y de clase

David Rey, de Lucha de Clases, sección de la CMI en el Estado español, analiza la guerra de Ucrania desde un punto de vista internacionalista y de clase.