4000 marxistiske studerende i Kashmir samlet til kongres

Danish translation of Pakistan: Historic Convention and Rally of the JKNSF (December 2, 2008)

Lørdag den 29. november 2008 gik et kæmpe optog arrangeret af Jammu Kashmir National Students Federation (JKNSF) fra Komité torvet til Rawalpindi Presse Klub, ved det historiske Liaquat Bagh, hvor der blev holdt et offentligt møde. Demonstrationen gik igennem Murree (Benazir) vejen, den største vej i søskendebyerne Rawalpindi-Islamabad – Pakistans hovedstad. Tusinder af studerende fra Kashmir og fra hele Pakistan var med i optoget. Og en større forsamling af delegerede sluttede  sig til JKNSF kogressen senere ved Liaquat Bagh. Alle kammeraterne råbte paroler som ”ned med imperalisme, stå op for socialisme!”, ”inqlab, inqlab, socialist inqlab!”, ”Revolution! Revolution! Socialistisk Revolution! Nej til religiøs krig! Nej til national krig! Kun klassekamp! Klassekamp! Længe leve revolutionær socialisme!”

Demonstranterne holdt bannere med udtalelserne ”nej til privatiseringer, ja til nationalisering under arbejderkontrol”, ”Chavez; vi er med dig, ned med imperialisme, stå op for socialisme!”, ”kampen fortsætter til en socialistisk sejr!” og mange andre. Alle sammen for socialisme og imod den tiltagende arbejdsløshed under den nuværende finanskrise. Kammerater fra hele landet og fra Rawalpindi forsamledes på Kometé Torv, hvor kammeraterne fra Kashmir tilsluttede sig demonstrationen. Cirka halvtreds busser kom fra forskellige områder i Kashmir. De havde røde flag med hammer og segl med. Da de sluttede sig til kammeraterne på Komité Torv var vejene blokerede og demonstrationen gik mod det historiske Liaquat Bagh.

Demonstrationen sluttede ved Presse Klubben hvor mange kammerater allerede ventede på at de nåede frem. Ved porten til Liaquat Bagh rejste tusinder af kammerater slogans imod IMF og Verdensbanken og den nuværende regimes anti-arbejderklasse politik, men for de Kashmiriske massers nationale, sociale og økonomiske frihed og mod det kapitalistiske system. Stedet, hvor kongressen blev holdt, var fyldt med bannere og røde flag. Programmet startede med revolutionære sange og poesi. Så startede den konsoliderende del, hvor kammerat Lal Khan gav en fantastisk tale til over 4000 studerende fra hele landet. Han startede med at give en besked med revolutionære hilsner fra Alan Woods, lederen af International Marxist Tendency, som JKNSF er medlem af. I sin tale forklarede han grunden til den økonomiske krise og de utålelige forhold for masserne i verden. Han sagde også, at den eneste løsning på alle verdens problemer som fattigdom, arbejdsløshed, inflation og elendighed var en socialistisk revolution.

Han lagde også vægt på vigtigheden i de subjektive forhold for at revolutionen kan vindes. Han mente, at de kammerater, der var til stede på kongressen, vil spille en vigtig rolle i arbejderklassen og de studerendes næste opstand. Han sagde, at målet er en socialistisk revolution i Pakistan, som vil lede til en socialistisk føderation i det indiske subkontinent, hvilket er den eneste vej til at standse al undertrykkelse og skabe national befrielse. Sådan et socialistisk forbund vil bane vej for verdens socialistiske revolutions sejr, som vi bliver nødt til at kæmpe for at redde menneskehedens civilisation – og vi vil selvfølgelig vinde. Man kunne høre en kuglepen falde til gulvet i denne forsamling af tusinder kammerater under hans 90 minutters lange tale og bagefter var der stående klapsalver i over fem minutter.

Derefter holdt JKNSF’s formand Adil Khan, generalsekretær Abid, JKNSFs studiekreds- organisator Sajid Kashnir, avisredaktør Shoaib Shaam, senior-næstformand Intekhab Alam, den ansvarlige for kvinderne Rehana, den ledende organisator Wasim Abbasi og Pakistans studerendes forbund, PSF, Punjabs generalsekretær Zohaib Butt deres taler. I deres taler kritiserede de stærkt den nuværende regerings politik, som er presset igennem af Verdensbanken og IMF. De lovede også, at denne kamp vil fortsætte til den socialistiske revolution, ellers vil der komme barbari, som vi må besejre gennem revolutionen.

Efter middagen blev der stemt om den nye ledelse i JKNSF, hvilket enstemmigt blev vedtaget. Amjad Shahswar blev valgt som formand, Naveed Latif som generalsekretær og Sijid Kashir som hovedorganisator. Alle tre, sammen med medlemmerne af bestyrelsen, aflagde en ed. De sværgede at fortsætte med at kæmpe indtil subkontinenternes Socialistiske Forbund blev oprettet, hvilket vil lede til socialisme i verden. I deres ed lovede de at være tro imod og at være loyale overfor den Internationale Marxistiske Tendens, IMT, samt dets ideologi og perspektiv. Programmet sluttede med den revolutionære ånd på det højeste og alle deltagerne gik med en større beslutsomhed og sikkerhed i den revolutionære socialismes sejr.

Der var også en stor bod med marxistisk litteratur. Næsten alt blev solgt. Den oversatte version af IMTs krisemanifest og Lal Khans nye bog "Pakistan's Other Story, The 1968-69 revolution" var meget efterspurgte. Dette vil også hjælpe med JKNSF’s kammeraters ideologiske udvikling i fremtiden, samt i andre dele af Pakistan.

Se billeder fra kongressen her

Se videoer her (lidt nede på siden)

Source: Socialistisk Standpunkt