Latin Amerika 2. İşgal Fabrikaları Toplantısı Çağrısı

İşçileri tarafından kurtarılan tüm fabrikaları ve sosyal örgütleri “2. Latin Amerika İşgal Fabrikaları Toplantısı” için mücadeleye, işçi sınıfı adına sektörümüzün mücadelesine katılmaya ve tüm Latin Amerika işçileri tarafından desteklenen Bolivya ve Venezüella halkı tarafından gerçekleştirilen sosyalizm için mücadeleye çağırıyoruz. Çabalarımıza el vermek üzere Venezüella Caracas’ta 25, 26 ve 27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya çağırıyoruz.

Latin Amerika’da sanayinin yıkımına karşı direniş ve işlerin savunulması farklı şekiller alıyor.İşçi hareketi tartışmalarının bir kısmını eleştiriler ve şüpheler oluşturuyor ve bunlar 29 Ekim 2005’te Venezüella’da düzenlenen 1. Latin Amerika İşgal Fabrikaları Toplantısı’nın da gündemiydiler.

FRETECOFRETECO Şunu söylüyoruz: “Onlar fabrikaları kapatıyorlar, bizlerse açıyoruz.Onlar toprağı çalıyorlar, bizse işliyoruz.Onlar savaş çıkarıyor ve halkları katlediyorlar; bizlerse barışı ve halkların bağımsız birliğini savunuyoruz.Onlar bölüyorlar, biz birleştiriyoruz.Çünkü biz, işçi sınıfıyız.Çünkü biz, insanlığın bugünü ve geleceğiyiz.”

Bugün Latin Amerika halklarının durumu, 2005’te olduğundan daha fazla, bu birliği inşa etmek ve derinleştirmek gerekliliğinin önemini gösteriyor bize.Kıtamızda halklar arasındaki ilişkilerin mevcut siyasi durumu, henüz bunu karşılamaktan uzak.Bu tarihsel fırsatı inşa etmek üzere işçiler yıllardır direniyor, proje üretiyor ve çalışıyorlar.Hareketimiz antiemperyalist ve antikapitalisttir.Büyük üretim araçları mülkiyeti rejimine karşı, savaşları ve halkların ezilmesini engelleyebilecek tek yol olan, işçi sınıfının çığlığı ve örgütlü bir hareketidir.Biliyoruz ki Amerika’mızda her zaman gölgeler oldu ve mevcut birçok hükümet çıkarlarımızı temsil etmiyor, ancak öneriler geliştirmek, tartışmak ve sorunlara işçi sınıfının çözümünü getirmek için olumlu bir durum söz konusu.Bunun kolay olmadığı açık.

Bolivya’da, kaynakların kamulaştırılmasına ve halk egemenliğin kullanılmasına karşı çıkan hâkim sınıflardan bunu görebiliyoruz.Venezüella’da eğitimde, sağlıkta, tarlada süren devrimci ilerleme, yıllardır halka rağmen ve onun kaynakları pahasına yaşamış olanları rahatsız etmeyi sürdürüyor.Korku ve açlık üzerinden yalanlar üretmeye devam ediyorlar.Tüm bunlara rağmen Venezüella halkı Bolivya halkını aldatmadı ve Chavez’i ve Ebediyeti yeniden seçti.Ekvador’da Correa’da ve yakın zamanda Paraguay’da halk için Lugo’nun seçilmesinde olduğu gibi.

İşçileri tarafından kurtarılan tüm fabrikaları ve sosyal örgütleri “2. Latin Amerika İşgal Fabrikaları Toplantısı” için mücadeleye, işçi sınıfı adına sektörümüzün mücadelesine katılmaya ve tüm Latin Amerika işçileri tarafından desteklenen Bolivya ve Venezüella halkı tarafından gerçekleştirilen sosyalizm için mücadeleye çağırıyoruz.

Çabalarımıza el vermek üzere Venezüella Caracas’ta 25, 26 ve 27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya çağırıyoruz.

Yaşasın işgal fabrikaları işçilerinin mücadelesi!

Yaşasın işçi sınıfı mücadelesi!

Yaşasın Venezüella devrimi!

Yaşasın Bolivya devrimi!

Biz kazanacağız!

İletişim: fabricasocupadas@terra.com.br

Çağrıcı Komisyon

  • 1. Latin Amerika İşgal Fabrikaları Toplantısı (Caracas/2005) düzenleyicisi (Serge Goulart – Brezilya:sergegoulart@marxismo.org.br; Eduardo Murua - Arjantin:vascoeduardo@yahoo.com.ar; Liliana Pertuy - Uruguay:lpertuy@yahoo.com.ar).
  • İşgal ve Ortak Yönetim Fabrikaları İşçileri Devrimci Cephesi (Revolutionary Front of Workers of Factories in Cogestión and Occupied - FRETECO) – Venezüella: Pacor5876@gmail.com
  • Bolivya İşçi Merkezi (Central office Obrera Boliviana - COB)
  • Bolivya Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu (Trade Federation of the Mining Workers of Bolivia - FSTMB): fstmb@hotmail.com
  • İşgal İşletmeleri Ulusal Hareketi (National Movement of Recovered Enterprises – MNER) – Arjantin: ocuparresistirproducir@yahoo.com.ar
  • İşçi Özyönetimi Ulusal Derneği (National Association of Workers Autogestionados - ANTA\CTA) – Arjantin: barriosmario_ust@speedy.com.ar
  • İşçi Merkezi (Unit Central office of the Workers (CUT – “Authentic”)) – Paraguay: cutautentica@hotmail.com
  • İşgal Fabrikaları Koordinasyonu – Paraguay
  • İşgal Fabrikaları Hareketi – Brezilya: fabricasocupadas@terra.com.br

Çeviri: Solforum.net