World School of Communism: Här är hela programmet!

Om mindre än tre månader går World School of Communism av stapeln. Det blir sex dagar av samtal och diskussioner för alla revolutionärer som vill skaffa sig de idéer och metoder som behövs i kampen mot kapitalismen.

[Source]

Inte minst kommer vi att lära oss av bolsjevikpartiet – det mest revolutionära partiet som någonsin existerat. Lenin ägnade många år åt att bygga upp partiet, som gick från att bestå av små studiecirklar till att bli en massorganisation för den ryska arbetarklassen. Det är det enda parti i historien som har lett arbetarklassen till att störta kapitalismen. Om du vill göra samma sak idag: Lär dig av Lenin!

För att en revolution ska bli framgångsrik måste du som kommunist nå ut till bredast möjliga skikt av revolutionära arbetare och ungdomar, och övertyga dem om behovet av att störta det kapitalistiska systemet. Därför kommer vi under veckan diskutera hur just du kan sprida revolutionära idéer bland så många som möjligt, så att vi kan bygga kommunistiska masspartier överallt: i alla länder och i alla städer.

Över hela världen väljer kommunister redan ombud som kommer att delta på plats i Italien. Dessutom kommer alla passen att visas online och du kan se dem direkt eller ta del av inspelningarna senare under dagen.

För deltagare från Sverige har en unik möjlighet öppnats: att resa kommunismen fana från Varberg, ihop med över hundra andra kamrater! Det innebär:

★ En veckolång revolutionär kommunistisk skola med 18 olika diskussioner på Folkets Hus i Varberg 10-15 juni. Vi beväpnar oss med de idéer som ska vägleda världsrevolutionen!

★ En chans att träffa kommunister från hela landet.

★ Boende till självkostnadspris på camping och vandrarhem.

★ Fest till minne av Lenin i nyöppnade Leninland och invigning av en åtta meter hög Leninstaty!

Anmäl dig här!

Löpande uppdateringar kommer under de kommande veckorna, men redan nu kan vi presentera de ämnen som kommer att diskuteras.

Under den första dagen kommer Alan Woods att presentera lanseringen av den nya Revolutionära kommunistiska internationalen (RKI) samt introducera dess helt nya manifest, som delegaterna kommer att diskutera och rösta om.

Den sista dagen kommer Hamid Alizadeh att rapportera om det otroliga arbete som kommunister runt om i världen har utfört under den senaste tiden och förklara våra planer för framtiden. Under veckan kommer Alan Woods också att hålla ett föredrag om ”Dialektik: Revolutionens algebra”.

Men det är bara början. Det är ett sant nöje att härmed kunna presentera hela listan.

Nödvändigheten av en revolutionär filosofi: Dialektisk materialism

Lenin sa en gång att ”utan revolutionär teori kan det inte finnas någon revolutionär rörelse”. För att kampen för kommunism ska bli framgångsrik måste den vägledas av korrekta idéer. Detta föredrag kommer att visa den reaktionära karaktären hos reaktionära teorier som postmodernism, som framställs som revolutionära för att attrahera unga människor. Det är bara marxismens filosofi – dialektisk materialism – som kan vägleda revolutionärernas arbete till framgång.

Varför vi behöver en teori om historien: Historisk materialism

Den borgerliga historikern Arnold Toynbee sa en gång att ”historia är bara det ena jävla faktumet efter det andra”. Detta föredrag kommer dock att förklara att det bakom alla de till synes slumpmässiga händelser som utgör historien finns allmänna lagar som kan studeras och förstås. Det innebär att man genom att studera historia kan göra vissa förutsägelser för att leda framtida strider till framgång. Av denna anledning är det avgörande att kommunister har en teori om historien.

Vad är kapitalism? – En introduktion till marxistisk ekonomi

Ett visst skikt av samhället blir mer och mer fientligt inställda till kapitalismen. Men vad är egentligen kapitalism? Detta pass kommer att avslöja de dolda mekanismerna i det kapitalistiska systemet, som bäst förklarades av Karl Marx. Här får vi en redogörelse för exakt hur systemet fungerar och hur det kan störtas.

Bolsjevikerna vid makten

På några få år gick bolsjevikerna från ett parti som hade decimerats av reaktionen till en lysande ledstjärna för de revolutionära massorna över hela världen. Trots invasionen av 21 utländska arméer vann de en desperat kamp för överlevnad, samtidigt som de gjorde stora framsteg för arbetarklassen, grundade den första kostnadsfria sjukvården, legaliserade skilsmässa och abort, avkriminaliserade homosexualitet och mycket mer. Detta föredrag kommer att handla om det tidiga Sovjetunionen, inbördeskriget och de brådskande uppgifter som en framgångsrik revolution står inför.

Så byggdes den Kommunistiska internationalen

Kommunistiska internationalen grundades av Lenin och Trotskij som ett verktyg för världsrevolutionen. Genom att föra samman kommunistpartier från hela världen höjde man den teoretiska och praktiska nivån bland världens kommunister. Detta pass kommer att handla om Kommunistiska internationalens ursprung och tidiga år, och visa behovet av att vi bygger en liknande organisation i världen idag. De partier som utgjorde Kommunistiska internationalen hade olika ursprung: vissa hade växt fram ur små propagandaorganisationer och andra var splittringar från de stora reformistiska partierna. För att bilda nya revolutionära kommunistiska masspartier måste vi studera hur de bildades i det förflutna.

Krig och revolution: Lenins metod

När man ser på världen, och hur listan över krig bara växer, är det inte konstigt om man fylls av hopplös förtvivlan. Men vad är det egentligen som orsakar krig? Och hur kan vi bygga en värld utan krig? Detta föredrag kommer att förklara Lenins syn på krig och visa hur den är relevant idag.

Hur kan kommunisterna vinna massorna?

Som kommunister är vår uppgift inte bara att diskutera marxismens idéer i slutna cirklar. För att en revolution ska bli framgångsrik måste kommunisterna försöka nå ut till bredast möjliga skikt av revolutionära arbetare och ungdomar, och övertyga dem om behovet av att störta det kapitalistiska systemet. På detta pass kommer vi att diskutera hur kommunister kan sprida revolutionära idéer bland så breda skikt som möjligt och kämpa för att bygga kommunistiska masspartier överallt.

Har kommunismen verkligen misslyckats?

Vi får ständigt höra att Sovjetunionen är ett obestridligt bevis på kommunismens misslyckande. Denna kampanj av förtal och lögner, som felaktigt knyter kommunismen till stalinismens byråkratiska brott, sprids systematiskt av den härskande klassen i syfte att underminera kampen för att störta kapitalismen idag. Detta pass kommer att förklara hur och varför Sovjetunionen kollapsade och visa att det inte var kommunismen, utan en byråkratisk urartning som misslyckades.

Vad är imperialism?

Många inom vänstern fördömer med rätta imperialismens fasor, men det är få som verkligen förstår den. Imperialismen präglar relationerna mellan alla världens länder, från Ukrainakonflikten, till kriget i Gaza, till konkurrensen mellan Kina och USA, och det är kommunisternas plikt att förstå den. Detta pass kommer att ge en grundlig marxistisk analys av imperialismen och den position kommunister måste inta i dagens värld, med utgångspunkt i Lenins teoretiska mästerverk Imperialismen som kapitalismens högsta stadium.

Kommunisterna och staten

Vi får ofta höra att politiker, domstolar, polisen och alla andra utskott från staten helt enkelt är neutrala skiljedomare som agerar i allmänhetens bästa intresse. Men kommunister förstår att detta bara är en rökridå för de konkreta klassintressen som ligger till grund för staten. Detta pass kommer att avslöja den roll som kapitalistiska stater spelar för att försvara det nuvarande systemet av förtryck och exploatering, och förklara hur en arbetarstat skulle säkerställa övergången till kommunism efter revolutionen.

Vad ligger bakom ”högerpopulismen” och hur bekämpar vi den?

Vad ligger bakom framväxten av högerfigurer som Trump, Le Pen och Meloni? De liberala medierna beklagar sig över demokratins död och lägger skulden på ”okunniga” väljare. Men kommunisternas uppgift är inte att gråta, utan att förstå. Detta pass kommer att förklara den djupa polarisering som sveper över världen i denna period av kapitalistisk kris, och visa att högerns frammarsch beror på att den så kallade “vänstern” inte förmår att erbjuda något som helst alternativ. Bara ett radikalt och revolutionärt program kan besegra dessa figurer.

Den ryska revolutionen: Den största händelsen i mänsklighetens historia

År 1917 gjorde arbetarklassen i Ryssland något som aldrig tidigare hade gjorts. För första gången störtades kapitalismen och arbetarklassen kom till makten och behöll den, under ledning av bolsjevikpartiet. Denna monumentala händelse sände chockvågor över hela världen och tände hoppet och strävan hos miljontals förtryckta och utsugna. Detta pass kommer att beskriva och försvara den ryska revolutionen, och betona de många lärdomar som dagens kommunister kan dra av den.

Världsrevolution eller socialism i ett land

Efter Lenins död, när det stod klart att Sovjetunionen var isolerat i ett världsomspännande hav av kapitalism, hakade den stalinistiska byråkratin på den så kallade teorin om socialism i ett land. Denna nationalistiska, kontrarevolutionära idé stod helt i strid med Marx, Engels och Lenins perspektiv, att revolutionen måste spridas till åtminstone alla större ekonomier för att den skulle bli framgångsrik. Detta pass kommer att visa de reaktionära slutsatserna av socialism i ett land, och avslöja det som en avvikelse från den marxistiska teorin som inte bör spela någon roll i klasskampen idag.

Lenin & Trotskij: Vad de egentligen stod för

Lenin och Trotskij var de obestridliga ledarna för den ryska revolutionen 1917. Dessa två stora bolsjeviker spelade en central roll när det gällde att ge de ryska massorna det perspektiv och den taktik de behövde för att ta makten. Trots detta sprids än idag en grundlös myt om att Lenin och Trotskij var varandras motsatser, både politiskt och personligt. Detta pass kommer att visa den verkliga kopplingen mellan Lenin och Trotskij, och att dessa stora revolutionärer var eniga i alla grundläggande frågor och i alla avgörande ögonblick.

Hur bolsjevikpartiet byggdes upp

Bolsjevikpartiet var det mest revolutionära parti som någonsin existerat. Men det bildades inte i sin fullt utvecklade form. Lenin ägnade många år åt att bygga upp partiet, som gick från att bestå av små studiecirklar till att bli en massorganisation för den ryska arbetarklassen. Detta är det enda parti i historien som har lett arbetarklassen till ett framgångsrikt störtande av kapitalismen. En noggrann studie av dess historia kan därför vägleda oss i byggandet av ett liknande parti idag.

Kommunisterna och den nationella frågan

Frågan om nationellt förtryck och hur det ska bekämpas är en viktig kamp som världen står inför idag. Detta pass kommer att behandla den marxistiska inställningen till denna avgörande men svåra fråga, och ta fram viktiga exempel på hur revolutionär kamp mot nationellt förtryck ser ut i olika fall.

Kampen mot förtryck – arbetarklassens enhet eller identitetspolitik?

Identitetspolitik är en utbredd strategi inom vänstern, som syftar till att dela upp människor efter ras, kön, sexualitet etc.Kommunister kämpar istället för maximal enighet inom arbetarklassen, i deras gemensamma kamp mot förtryck. Detta pass kommer att förklara hur kommunister kämpar för att krossa alla förtryck en gång för alla genom att avskaffa klassamhället, i motsats till identitetspolitikens impotenta och splittrande metoder.

Innebär kommunism byråkrati?

De som inte håller med marxisterna påstår att Sovjetunionen bevisar att kommunism inte fungerar, och att kommunism är synonymt med byråkratins och Stalins brott. Men faktum är att Lenin själv varnade för den framväxande byråkratin och kämpade emot den. Detta pass kommer att handla om Lenins kamp mot byråkratin och för en sund regim i partiet.

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.