Venezuela: Solidaritet med arbejderne på INAF, Inveval, Gotcha og MDS

Danish translation of Venezuela: Solidarity with the workers of INAF, Inveval, Gotcha and MDS (August 28, 2008)

Ja til arbejderkontrol, ja til bøndernes kontrol, ja til de kommunale råds [Consejos Comunales, red.] kontrol!

Revolutionen må gå fremad!


1 Nej til rydningen af den besatte fabrik INAF

Ejeren af Industria Nacional de Articulos de Ferretería (INAF) har truet med at rydde fabrikken den 30. august. Arbejderne blev tvunget til at besætte fabrikken i august 2006 for at beskytte deres job og deres familiers levegrundlag. Arbejderne reagerede på ejerens sabotage. Arbejderne på Inaf er et eksempel for arbejderklassen nationalt og internationalt. De har bevist, at arbejdere kan køre fabrikkerne, og at arbejderkontrol er i live som en del af den bolivariske revolution. Arbejderkontrol er en fundamental del i at bringe revolutionen frem imod virkelig socialisme.

2 Ja til genopstart af produktionen på Inveval


Arbejderne på Inveval (et selskab, der er blevet eksproprieret af den bolivariske regering i 2005) har på vellykket vis drevet firmaet under arbejderkontrol og genoprettet al maskineri og infrastruktur. Imidlertid mangler de råmaterialer (ventil-emner), som plejede at blive tilført fra Acerven (en virksomhed der har været lukket siden arbejdsgivernes lockout i 2003). For at være i stand til at forsyne olieindustrien med nye ventiler må Acerven også eksproprieres og sættes under arbejderkontrol.

3 Der er andre virksomheder, der også er blevet besat af arbejderne, som nu står over for lignende vanskeligheder.


Arbejdsgiverne saboterer landets økonomi, hamstrer basale fødevarer, lukker virksomheder ned, gør arbejdere overflødige, øger udbytningen af arbejderne osv.

Af disse grunde kræver vi:

1. Ekspropriation af INAF under arbejderkontrol for at bygge en ægte socialistisk virksomhed.
2. Ekspropriation af Acerven under arbejderkontrol, så Inveval kan forsyne det statslige olieselskab PDVSA med ventiler.
3. Ekspropriation af Transporte MDS under arbejderkontrol.
4. Ekspropriation af Franelas Gotcha.

Vi appellerer om solidaritet fra kommunale råd [Consejos Comunales, red.], fagforeninger, bonde-bevægelser, kooperativer og revolutionære organisationer. Vi må forene os for at bringe vores revolution til socialisme.

For ekspropriation af INAF, Acerven, Transporte MDS, Franelas Gotcha under arbejderkontrol.

For arbejderkontrol i de nationaliserede virksomheder som Sidor, Cementeras Lafarge, Cemex og Holcim, EDC og CANTV.

For oprettelse af fabriks- og arbejderråd.

Vi må kæmpe for:

  • Anstændige leveforhold for arbejderne.
  • Kortere arbejdsuge.
  • Imod udbytning af arbejderne.
  • Socialisme under arbejderne og folkets kontrol.
Underskriv venligst denne resolution og send den til:

Republikkens præsident: drsociales@presidencia.gob.ve
Ministeren for letindustri og handel: mariruta@gmail.com

Med en kopi til FRETECO (de besatte fabrikkers revolutionære front): frentecontrolobrero@gmail.com
Og Hands off Venezuela-kampagnen i Danmark: hov.denmark@gmail.com

 Source: Socialistisk Standpunkt