Stoppa uteslutningarna av danska marxister från SUF! Ett internationellt upprop

Swedish translation of Stop the expulsion of Danish Marxists from the SUF! (April 13, 2007)

SUF (Socialistisk UngdomsFront) är en revolutionär socialistisk ungdomsorganisation i Danmark som samarbetar med Enhetslistan (ett vänsterparti med parlamentsledamöter). Dom senaste åren har SUF växt och har nu nästan 1000 medlemmar.

I SUF har det utvecklats ett antal diskussioner på en rad ämnen, bland annat om utvecklingen av klasskampen i Danmark, den venezolanska revolutionens karaktär och uppgifter, med mera.

En av strömningarna som finns i SUF, är en marxistisk grupp som ger ut en tidning som heter Socialistisk Standpunkt. Dessa kamrater deltog på mötet som grundade SUF 2001 och har sedan dess varit aktiva där.

I flera år har det pågått en kampanj mot dess kamrater med hjälp av lögner, rykten, stöld av ett stånd med deras böcker och material och byråkratiska manövrar. Detta kulminerade i en kampanj för att få dom uteslutna ur SUF i mars/april 2006. (se Denmark: Expulsions of Marxists from SUF rejected!)

Vid den tidpunkten fick inte kravet på uteslutningar det nödvändiga 2/3 majoritet på kongressen i april 2006 och där med slog man tillbacka kravet på uteslutningarna. Detta var en klar seger för den interna demokratin i SUF och ett slag mot dom som försökte stoppa marxisternas inflytande på den revolutionära ungdomen.

Dock slutade inte attackerna mot Socialistisk Standpunkt med det. På kongressen den 7 april 2007 under en rast så cirkulerades ett visst dokument till kongressens delegater. Detta dokument presenterades som om det var ett dokument från Socialistisk Standpunkt,
men egentligen så var det utdrag ur gamla interna diskussioner och personliga emails, som har manipulerats. Socialistisk Standpunkt kan inte ta något ansvar för dessa.

Detta "dokument" har används för att "bevisa" att Socialistisk Standpunkt är emot SUF och att dom inte vill bygga organisationen. Inget kan vara längre från sanningen. Sanningen är att Socialistisk Standpunkt har varit aktiva i mer än tio olika lokala SUF klubbar, dom har varit aktiva inom ledarskapet och har också arbetat för att stärka SUF:s politiska kampanjer.

När dessa manipulerade dokument cirkulerades på kongressen så bröt det ut en upphetsad stämning och kamraterna från Socialistisk Standpunkt tvingades lämna lokalen. Majoriteten av SUF klubbarna från Gladsaxe lämnade också i protest, precis som medlemmarna av Vejle klubben.

En ny kampanj för att utesluta kamraterna från Socialistisk Standpunkt har börjat nu och kommer att kulminera i en extraordinär SUF kongress 17 Maj.

Allt detta är en tydlig politisk kampanj med syftet att isolera dom marxistiska idéerna från ungdomen. Syftet är att ta bort idéerna som Socialistisk Standpunkt står för och tysta alla dom som försvarar våra åsikter.

På SUF kongressen presenterade kamraterna från Socialistisk Standpunkt några politiska förslag och motioner, till exempel en om behovet att kämpa för en strejk mot den nyligen förhandlade reaktionära inkomstöverenskommelsen. Detta förslag röstade faktiskt igenom av en majoritet på kongressen innan mötet abrupt avbröts av distributionen av dom manipulerade dokumenten på söndagen.

Under dom här omständigheterna är distributionen av dom manipulerade dokumenten ett tydligt försök att stoppa dom politiska idéerna och isolera marxisterna. Det är ett försök att avstyra uppmärksamheten från dom verkliga politiska frågorna. Det är tydligt att detta är ett försök att stoppa tillväxten av dom marxistiska idéernas inflytande i SUF.

Kamraterna från Socialistisk Standpunkt har anklagats för att dom vill "förstöra SUF". Men vem är det som egentligen förstör för SUF? Dom som manipulerade och distribuerade dessa dokument och i praktiken bröt upp kongressen är ansvariga för den här röran. Dom har medvetet försökt att bromsa den politiska diskussionen och försökt tysta en lagligt erkänd tendens. Att tysta den politiska diskussionen i en revolutionär organisation får samma effekt som när man försöker hindra en människa från att andas. Det enda "brott" som anhängarna till Socialistisk Standpunkt har gjort sig skyldiga till är att försöka uppmuntra den politiska diskussionen och lägga fram sina åsikter i SUF. Dom har lagt fram förslag om inkomstförhandlingarna, om Venezuela, om kampen mot höger regeringen, med mera. Detta är deras "brott". Vad dom som manipulerade och distribuerade dessa dokument vill är att tysta sådana förslag.

Dessa odemokratiska metoder måste fördömas av alla ärliga aktivister i arbetarrörelsen och av ungdomen över hela världen. Vi måste kämpa för att försvara demokratin och stoppa dessa uteslutningar. Vi uppmanar därför alla våra läsare att sända protestbrev mot uteslutningarna. Ta upp den här kampanjen över allt, i fackföreningarna, i vänsterpartierna och organisationerna, med mera.

Manövrar som dessa som används för att utesluta marxisterna ur SUF har inget gemensamt med arbetarrörelsens demokratiska traditioner. Därför är kampen för att förhindra uteslutningarna en del i kampen för att försvara demokratin i arbetarrörelsen.

Exempel brev mot uteslutningarna:

Var god och sänd detta brev till: SUF:s nationella kontor - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - och kopior till: Enhetslistan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - och Socialistisk Standpunkt - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Till Socialistisk UngdomsFront, SUF.

Kamrater,
Vi skriver till er med anledning av att vi har informerats om kampanjen för att utesluta anhängarna till den marxistiska strömningen Socialistisk Standpunkt. Vi tycker att det är en oärlig politisk metod att cirkulera manipulerade dokument och att försöka presentera dom som sin motståndares åsikter. Det tillhör verkligen inte den demokratiska tradition som arbetarrörelsen har skapat. Detta är ett steg mot en byråkratisering. Vi uppmanar er att sluta med dessa uteslutningar och noga tänka över SUF:s framtid. Om ni utesluter dessa kamrater så kommer det vara ett slag mot den interna demokratin. Man kan inte stoppa politiska diskussioner med uteslutningar. Att tysta den politiska diskussionen i en revolutionär organisation får samma effekt som att hindra en människa från att andas.

Stoppa uteslutningarna!

Försvara demokratin i arbetarrörelsen!

Signerat

Namn, Position, Organisation