ระบบทุนนิยมนั้นกำลังจมดิ่งลงสู่วิกฤตที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่มันปรากฏขึ้นมาในประวัติศาสตร์ ทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านความสับสนวุ่นวายทางการเมืองและการเติบโตของการต่อสู้ทางชนชั้นทั่วโลก ในขณะที่บรรดาชนชั้นนำกำลังพยายามทำลายทฤษฎีมาร์กซิสต์ในห้วงเวลาที่มันทวีความสำคัญขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในปัจจุบัน ในบทความชิ้นนี้ อลัน วู้ด (Alan Woods) ได้อธิบายถึงหลักการสำคัญของทฤษฎีมาร์กซิสต์และบทบาทของทฤษฎีมาร์กซิสต์ในปัจจุบัน

มาร์กซิสต์ หรือ วิทยาศาสตร์สังคมนิยม คือชื่อเรียกของความคิดที่สร้างขึ้นโดยคาร์ล มาร์กซ์ (1818 - 1883) และ ฟรีดิช เองเกลส์ (1820 - 1895) โดยความคิดดังกล่าวนั้นได้สร้างรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานเพื่อบรรลุการสร้างรูปแบบทางสังคมใหม่ที่ดียิ่งขึ้น - นั่นคือสังคมนิยม