26 oktober var Bill Landles 85-årsdag. Han är aktiv medlem av International Marxist Tendency. Hans aktivism går hela vägen tillbaka till Andra Världskrigets dagar, då han spelade en roll under den stora lärlingsstrejken. Han är ett levande band till de tidiga pionjärsdagarna för vår rörelse.

Det är fashionabelt bland vissa inom vänstern att anklaga arbetarnas “låga medvetenhet” för att vara orsaken till att ett genuint vänsteralternativ inte växer fram inom arbetarrörelsen. Detta är en felaktig utgångspunkt, och representerar en brist på förståelse för hur arbetarklassen rör sig historiskt. Arbetarklassen är fullständigt medveten om den situation den befinner sig i. Vad som behövs är ett ledarskap som är moget uppgiften att leda klassen i dess kamp för att förändra samhället.