30 januari genomfördes ett framgångsrikt lanseringsmöte av ett nätverk för PCF-medlemmar som vill kämpa för att återuppliva de marxistiska idéerna inom partiet. Lärdomar av det förflutna diskuterades och slutsatser drogs om vad som behöver göras. På mötet talade också Alan Woods, redaktör för marxist.com och en kamrat som representerade den marxistiska gruppen Falce Martello (”Hammaren och skäran”) inom det italienska kommunistpartiet.

Haiti har drabbats av omfattande jordbävning. Regeringarna i Kuba och Venezuela reagerade direkt med sjukvårdsteam, brandmän, bränsle och förnödenheter. Arbetare runt omkring i världen har i solidaritetens namn samlat in pengar och förnödenheter. Vilken skillnad i jämförelse med USA-imperialismens reaktion. Obamas regeringhar lovat bistånd värt 100 miljoner dollar – mindre än vad som spenderas på kriget i Irak och Afghanistan under två dagar.

26 oktober var Bill Landles 85-årsdag. Han är aktiv medlem av International Marxist Tendency. Hans aktivism går hela vägen tillbaka till Andra Världskrigets dagar, då han spelade en roll under den stora lärlingsstrejken. Han är ett levande band till de tidiga pionjärsdagarna för vår rörelse.

Det är fashionabelt bland vissa inom vänstern att anklaga arbetarnas “låga medvetenhet” för att vara orsaken till att ett genuint vänsteralternativ inte växer fram inom arbetarrörelsen. Detta är en felaktig utgångspunkt, och representerar en brist på förståelse för hur arbetarklassen rör sig historiskt. Arbetarklassen är fullständigt medveten om den situation den befinner sig i. Vad som behövs är ett ledarskap som är moget uppgiften att leda klassen i dess kamp för att förändra samhället.

Upcoming Events

Revolution 2018 - a three-day festival of Marxist ideas

(Date: 19 Oct 06 pm - 21 Oct 06 pm )
Calendar: In Defence of Marxism
Malet Street, WC1E 7HY London, United Kingdom
19 Oct 6:00 pm (BST) - 21 Oct 6:00 pm (BST)
Revolution 2018 - a three-day festival of Marxist ideas
Revolution 2018 is a three-day festival of Marxist ideas, hosted by Socialist Appeal, In Defence...
Free event