Tiotusentals i studentstrejk i Spanien

Swedish translation of Spain: Thousands of students respond to strike call (October 23, 2008)

Tusentals studenter tog till gatorna i Spanien den 22 oktober för att protestera mot planerna på att privatisera universitetsutbildningen och även i protest mot försöken att tvinga arbetarna att betala för den kapitalistiska krisen, genom nedskärningar inom utbildning, hälsa och annan offentlig service.

Strejken varslades av det marxistiskt ledda Studentfacket, och enligt facket deltog 96% av gymnasiestudenterna och 70% av universitetsstudenterna i strejken runtom i landet. Deltagandet i demonstrationerna var högt med tanke på det fullkomliga hällregnet i större delen av landet.

I Madrid deltog ungefär 10.000 studenter i en demonstration med stor kampvilja, som krävde att bankerna och de rika ska betala för den kapitalistiska krisen. 5.000 deltog i Barcelona, 2.500 i Valencia, 2.500 i Granada, 2000 i Santiago de Compostela, 1500 i Malaga och Vivo och 1200 i Bilbao. Totalt organiserades demonstrationer i uppåt 40 städer.

En av huvudparollerna från demonstranterna var "arbetarklasstudenter in på universiteten". Den utlösande faktorn var den Spanska socialistpartiregeringens försök att introducera den europeiska unionens "Bolognaprocess" på spanska universitet. Detta skulle innebära ytterligare elitisering av den högre utbildningen, vilket i Spanien skulle kombineras med att ersätta studiebidragen (som väldigt få studenter får ändå) mot studielån.

Men rörelsen var också ett svar på kapitalismens kris som har drabbat Spanien hårdare än de flesta länder, eftersom det har varit en av de länder där bostadsmarknadsbubblan har varit som störst. Den finansiella krisen har redan drabbat produktionen. Tusentals jobb hotas. Nissan har till exempel varslat om 1650 avsked på sina fabriker i Barcelona, där arbetarna har startat en mobiliseringskampanj för att försvara jobben.

Socialistpartiregeringen har redan gått ut med en åtstramningsbudget för nästa år och det står klart att det kommer rejäla nedskärningar av välfärden. Medan ledarskapet i de största centralorganisationerna, UGT och CCOO, redan har gjort uttalanden i stil med att "vi borde alla arbeta tillsammans för att övervinna krisen", har det spanska studentfacket gjort en offentlig apell till fackföreningarna att förbereda en generalstrejk för att försvara jobben och den offentlig servicen och tvinga kapitalisterna, inte arbetarna, att betala för sitt eget systems kris.

Studentfacket har gjort en medveten ansträngning att koppla samman studentrörelsen med arbetarrörelsen. Kapitalismens kris var ständigt närvarande i sinnena hos studenterna som deltog i demonstrationerna, vilket kan ses i paroller som "Problemet är kapitalismen" och "Om det inte finns en lösning, kommer revolutionen". Fackföreningsrepresentanter talade vid de olika demonstrationerna. I Madrid t.ex. deltog fackföreningsaktivister från hälso- och sjukvården och vattenverket och representanter från universitetsanställdas fack talade. I Barcelona stöttade två av lärarfacken samt bussförarnas strejkkommitté studentstrejken.

Stämningen i arbetarrörelsen är verkligen öppen. I Galicien har fackföreningen CIG lanserat en kampanj "för nationalisering av bankerna", med massmöten på arbetsplatserna, toppad med en aktionsdag med demonstrationer i de stora städerna den 13:e noember - samma dag som Studentfacket har varslat om en ytterligare studentstrejk. Flygbladet som fackföreningen har gjort, under titelen "För en ny socio-ekonomisk modell – Kapitalet bör betala priset för krisen", argumenterar tydligt för att "Vi kan inte lägga miljoner euro i händerna på de som är ansvariga för den nuvarande krisen, så att de kan fortsätta spekulera på finansmarknaderna och öka sin redan enorma rikedom. Hela finanssektorn borde nationaliseras."

Nu förbereder Studentfacket en ny dag med studentstrejker den 13 november. Som Studentfackets generalsekreterare Juanjo Lopez sa vid slutet av demonstrationen i Madrid: "Detta är ett tydligt svar på alla de lögner om unga människor som passiva och ointresserade av politik".

Source: Socialisten