Danmark: Skralde-konflikten - Nok er nok

Alle steder har arbejdsgiverne brugt krisen til at angribe løn- og arbejdsforhold med truslen om fyring. Renovationsfirmaet HCS har også angrebet løn- og arbejdsforhold og det er nu endt i en strejke, der har varet mere end tre uger.

Skralde-konflikten: Nok er nokSkraldestrejken er tydeligt et led i en koordineret indsats fra arbejdsgiverne om at knække arbejdernes selvtillid. Der er ingen tvivl om, at den næste periode byder på endnu hårdere angreb på løn- og arbejdsforhold.

HCS viser, hvad arbejdsgiverne ønsker; at kunne ansætte folk uden overenskomster og uden at overholde arbejdsmiljøloven. Det er hvad strejken i virkeligheden handler om; et forsvar for de rettigheder som arbejderbevægelsen har tilkæmpet sig siden sin start! Hvis arbejdsgiverne lykkes med at knække de strejkende skraldemænd, er det bare første skridt. De vil forsøge at bruge samme metoder på den ene arbejdsplads efter den anden. Strejken har derfor betydning for alle arbejdere.

For ordentlige arbejdsforhold

Konflikten har været længe undervejs. Skraldemændene har de sidste mange år været bekymret for deres sikkerhed, når de arbejdede. Der har manglet sikkerheds sko, ordentligt tøj og sikkerheds udstyr til at rengøre bilerne. ”Det er jo virkelig giftigt det der skrald, det løber ud af vognene, de er helt utætte,” som en af de strejkende forklarede. Til at rengøre vognene indvendigt har de ansatte fået udleveret dragter, der ikke er vandafvisende, og man bliver gennemblødt af snask, når man arbejder der.

Ikke nok med at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at arbejde, det bliver ikke meget bedre, når man kommer hjem. Ifølge arbejdsmiljøloven skal der være plads til, at skraldemændene adskiller deres arbejdstøj fra deres private tøj. Det ser man i HCS dog stort på, her må det snavsede arbejdstøj hænge side om side med det tøj, man har på, når man henter sine børn fra skole eller børnehave. Dette er kun et ud af mange steder, hvor HCS overtræder loven. De har lige nu omkring 40 sager ventende på sig i arbejdsretten, og Arbejdstilsynet har omkring 200 sager om HCS.

HCS har aldrig været interesseret i at overholde de gældende regler. Normalt smider skraldemændene flere poser op på den vogn, de kører med. Men en dag besluttede de sig for at følge alle reglerne og kun køre med en pose af gangen. Så fik de at vide, at de skulle arbejde over for at nå hele deres rute. Hvis ikke virksomheden brød reglerne, var de ikke konkurrence dygtige, var beskeden.

Respekt og dialog

Men dråben, der fik bægeret til at flyde over, og skraldemændene til at sige at nok er nok, var ifølge de strejkende måden, som ledelsen direkte løj over for dem. ”Medarbejderne er nået til et punkt, hvor der er absolut ingen tillid til ledelsen, og medarbejderne har meget svært ved at se, hvordan det skal kunne komme til at fungere fremadrettet,” skriver de strejkende i deres pressemeddelelse.

Skralde-konflikten: Nok er nokLedelsen havde kommunikeret ud til skraldemændene, at der var blevet lavet en aftale mellem dem og tillidsmanden om, at det var i orden at tage farligt arbejde. En sådan aftale har bare aldrig fandtes, og tillidsmanden Ronni Larsen måtte selv sende beskeder rundt til hans kolleger om, at dette altså ikke passede. Skraldemændene holdt derefter fagligt møde, hvor de bedte ledelsen om at komme ned og forklare, hvorfor man havde kommunikeret noget forkert ud. ”Var ledelsen bare kommet og havde forklaret hvorfor havde der aldrig været en konflikt,” fortsætter Ronni Larsen. I stedet valgte ledelsen ikke at tage dialogen men fortalte, at man allerede havde meldt ud, at dette var en overenskomst stridig arbejdsnedlæggelse.

At disse forhold ikke tidligere har udløst konflikt skyldes den manglende organisering, der tidligere har været gældende. Hvis der dengang var nogen, der råbte op, blev de trynet eller fyret. Efter konflikten er startet, har alle de involverede skraldemænd dog forstået vigtigheden af organisering og alle har nu meldt sig ind i 3F.

Arbejdsgiveren på HCS har snakket meget om hvorledes at denne strejke er overenskomststridig, og at den derfor skulle have været stoppet. Det har de strejkende skraldemænd heller aldrig benægtet. Men det er også overenskomststridigt når HCS ikke overholder arbejdsmiljøloven, det der fik hele konflikten til at bryde ud i første omgang.

Det er ikke kun skraldemændene, HCS snyder, men også kommunerne som de får til at betale mere for skraldet end de egentlig skal, og dermed alle skatteborgere. De skraldemænd vi har talt med har videre fortalt at HCS ejer opretter og lukker selskaber på stribe. Mange af disse har på papiret ikke givet overskud. Virkeligheden er dog en anden, pengene er røget ned i arbejdsgiverens lomme. HCS ledelse er fuldkommen uegnede til at drive virksomhed i Danmark og bør fratages retten til at drive virksomhed i Danmark.

Skruebrækkeri undergraver overenskomsten

Skraldemændene er nu blevet fyret og i stedet for dem, kører der nu et andet firma på ruterne. Dette er et firma, som tre kommuner har ansat for at komme af med deres tre uger gamle skrald. Problemet er bare, at dette er et underfirma til HCS, der kører med skruebrækkere fra et vikarbureau.

”Det er helt uacceptabelt, at det på den måde stadig er HCS, der ligger og kører affald. Det virker som om, der har været en underhåndsaftale, og det kan vi naturligvis ikke leve med. Samtidig ved vi, at de underbetaler, og at der ikke bliver arbejdet på overenskomstmæssige vilkår.” siger Ronni Larsen.

”Det er fuldkommen forrykt, alt, hvad vi har kæmpet for, får de ikke, sikkerhedssko, arbejdstøj... ingen ting. Når de møder op får de bare en vest og bliver bedt om at sætte sig ind i bilen,” fortæller en anden af de strejkende. Og her snakker vi vel og mærke om en bil beregnet til to, hvor der sidder fire mennesker mast sammen.

”Der sidder to på sæderne, og så to omme bag ved. Der er jo ikke nogen sikkerhedsseler, det er virkelig farligt.

Før handlede strejken ”bare” om HCS, men nu har den fået en langt bredere betydning. Hvis fagbevægelsen accepterer, at arbejdsgiverne bare kan fyre arbejdere, der protesterer, og i stedet ansætte virksomheder, der ikke overholder overenskomster og arbejdsmiljøregler, undergraver det alt, hvad fagbevægelsen har tilkæmpet sig. Arbejdsgiverne bruger HCS som en prøvesten. Kommer de igennem med det her, så vil det sprede sig som ringe i vandet.

Det her er et angreb på alle arbejdere. Kommer de igennem med angrebet i HCS, vil samme metoder blive taget i brug på alle landets arbejdspladser, en efter en. Hele fagbevægelsen må gå sammen og stoppe angrebet på overenskomsterne.

Blokade

Skralde-konflikten: Nok er nokDe strejkende skraldemænd har valgt at starte en blokade af Vest- og Amager forbrændingen og nægter at lukke HCS’ vogne ind. Blokade vagterne stiller sig i vejen for de ankommende biler og beder chaufførerne om at vende om og køre væk. Dette sker også det meste af tiden. Politiet har fået til opgave, at sikre at nogle af vognene kan køre igennem. For det meste har de holdt sig i nogenlunde ro, og der havde kun været lidt skubben mellem blokadevagterne betjente, der prøvede at flytte dem fra vejen. Men fredag den 23. oktober blev tillidsmand Ronni Larsen og en anden skraldemand arresteret foran Vestforbrændingen. Anholdelsen var temmelig brutal og fuldstændig grundløs og uden proportioner. Det er en skandale, at en valgt tillidsmand arresteres for at snakke med folk, der agerer skruebrækkere.

Folketinget afskaffede blokaderetten i faglige konflikter i 1970’erne, men det har ikke stoppet fagbevægelsen i at bruge våbnet. Den eneste magt, arbejdere har, er strejken, og i mange tilfælde er blokader den eneste måde at sikre en effektiv strejke på. Den borgerlige regering er i øjeblikket i gang med at hjælpe deres venner, arbejdsgiverne, med deres såkaldte lømmelpakke. En del af pakken er, at de vil sætte femdoble bøden op for at ”obstruere politiets arbejde”, hvilket også vil sige faglige blokader. Arbejderpartierne må afsløre lømmelpakken som et led i arbejdsgivernes offensiv mod løn- og arbejdsvilkår, og kæmpe for at den ikke bliver vedtaget. Hvis fagbevægelsen accepterer angrebene på faglige blokader, har man åbnet fuldstændig op overfor arbejdsgivernes brug af skruebrækkeri.

Så vidt vides, organiserer 3F i skrivende stund faglige møder landet over mandag i protest mod anholdelserne. Det er absolut den eneste rigtige vej at gå. Der må etableres en national strejkedag i solidaritet med skraldemændene og til forsvar for de faglige rettigheder. Men ikke kun medlemmer af 3F, men i hele LO må inddrages. Angreb på blokade og strejkeretten gælder alle arbejdere, ikke kun medlemmer af 3F.

Strejken en del af en større kamp

Det er helt tydeligt at denne konflikt ikke kun en konflikt mellem ledelsen af HCS og deres ansatte. Det er en brik i et større spil. Da skraldemændene havde indkaldt til fagligt møde var HCS-ledelsen først i kontakt med DI (den vigtigste arbejdsgiverforening i DA) før de meddelte, at arbejderne havde at acceptere de elendige forhold eller tage hjem. Med andre ord: Arbejdsgiverne vil konfrontationen.

Arbejdsgiverne har brugt den økonomiske krise til at angribe løn- og arbejdsforhold inden for alle arbejdsgrene. Truslen om fyring har fået mange til at bøje sig midlertidigt. Arbejdsgiverne i DI vil vise arbejderne en gang for alle, at det ikke nytter at brokke sig over dårlige arbejdsforhold, og at det ikke nytter at strejke. De vil bruge skraldemændene i HCS til skræk og advarsel for resten af arbejderklassen. Det er ikke tilfældigt at denne kamp kommer fire måneder inden overenskomstforhandlingerne og de efterfølgende lokalforhandlinger. Arbejdsgiverne er i gang med en magtdemonstration som forberedelse til krav om løn-frysning (reallønstilbagegang) eller direkte lønnedgang.

Det gør det endnu vigtigere at vinde konflikten. Arbejdsgiverne ved godt, at det kun er midlertidigt, at folk har dukket nakken og fundet sig i forholdene. Kan de inden da knuse de største ”ballademagere”, og lukke de bedst organiserede arbejdspladser vil de stå langt stærkere i kommende konflikter.

Der er ingen tvivl om, at angrebene på løn- og arbejdsforhold først lige er startet. Arbejdsgiverne snakker konstant om at ”genoprette konkurrenceevnen”. HCS viser, hvad de ønsker; at smadre alt hvad arbejderklassen har tilkæmpet sig af overenskomster og arbejdsmiljølove.

Rystelser i fagforeningerne

I hele landet følger arbejdere med i strejken på HCS. På HCS var der kort inden strejken for første gang valgt en tillidsmand. Strejken på HCS er vigtig for hele arbejderklassens selvtillid. Mange steder er der en følelse af, at nok er nok, men også en frygt for at blive fyret, hvis man siger stop overfor arbejdsgivernes angreb.

Skralde-konflikten: Nok er nokSkraldemændene i HCS har vist vejen frem ved at stå sammen. Den eneste vej frem er sammenhold, ikke kun på de enkelte arbejdspladser, men i hele arbejderklassen. Flere og flere steder vælges yngre folk, og der er en ny stemning på vej i fagbevægelsen. En vilje til kæmpe. Det er en proces, vi hilser velkommen.
Da det er et angreb på alle fagbevægelsens medlemmer, må strejken tages op i alle fagforeninger og på alle arbejdspladser hvordan man kan støtte skraldemændenes strejke. 3F må både lokalt og nationalt bakke de strejkende op. De må tages kontakt til de store arbejdspladser, invitere skraldemændene ud og fortælle om strejken, samle penge ind og opfordre folk til at komme ud og hjælpe med blokaden.

Hvis strejken forbliver isoleret vil den uden tvivl lide nederlag. Den eneste måde, arbejderklassen kan tilkæmpe sig rettigheder, er ved mobilisering. Resten af arbejderbevægelsen må følge skraldemændene fra HCS’s enestående eksempel. Kampen vindes ikke over dyre middage med arbejdsgiverne, men på gaden, gennem strejke, blokader og demonstrationer. Når hele arbejderbevægelsens grundlag angribes, som det er tilfældet på HCS, må hele arbejderbevægelsen mobilisere til forsvaret af arbejderklassens grundlæggende rettigheder.

Derfor må 3F hurtigst muligt starte sympatistrejke indenfor renovation. Der bør der indkaldes et nationalt tillidsmandsmøde, hvor strejken kan diskuteres og en videre aktionsplan og optrapning kan besluttes, i form af sympatistrejker i resten af transporten og industrien. Det er LO der bør indkalde et sådan møde, men gør de ikke det, må tillidsmændene fra de største arbejdspladser gå forrest. Arbejdsgiverne frygter kun én ting: en samlet arbejderklasse. Og med god grund. Sejren er inden for rækkevidde, hvis arbejderbevægelsens ledere tør gå forrest og mobilisere arbejderbevægelsens enorme styrke.

SF må arbejde for at kommunerne indliciterer skraldet

HCS er ansat som privat virksomhed af de fire kommuner, der også ejer Vestforbrændingen. Op til kommunalvalget 17. november har LO indgået aftaler med arbejderpartierne – Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – om en lang række punkter. Mange steder har en vigtig del af aftalen været at kommunerne skal stoppe privatiseringer, og se på om nogen områder skal ”indliciteres”, det vil sige at rulle tidligere privatiseringer og udliciteringer tilbage, så kommunen selv kører områderne.

Det er almindelig kendt, at privatiseringer fører til angreb på løn- og arbejdsforhold, fordi der lige pludselig også er nogen, der skal tjene penge. Det kan vi se effekten af i tilfældet HCS. Kommunerne må overtage renovationen igen, og på den måde sikre de fyrede skraldemænd genansættelse, at skraldet hentes og skraldemændene får ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Alle partiafdelinger i de tre arbejderpartier, især i de ramte kommuner, må diskutere skraldemændenes strejke og gøre indliciteringen af skraldet til en del af valgprogrammet til kommunalvalget. I alle de ramte kommuner er der socialdemokratiske borgmestre. Derfor er det desto vigtigere, at de socialdemokratiske partimedlemmer og SF og Enhedslisten lægger pres på kommunalrådet. Ingen borgmester fra et arbejderparti bør sætte politiet ind mod strejkende arbejdere, tværtimod er det arbejderpartiernes pligt at gå forrest i støtten til strejkende arbejdere.

Den borgerlige regering er ansvarlig

Udliciteringerne kan sagtens rulles tilbage. Men samtidig ved alle, at kommunerne mangler økonomiske ressourcer. Ressourcer som den borgerlige regering hvert år ved magten har skåret kraftigt ned på. Derfor er denne kamp også indirekte forårsaget af den borgerlige regerings nedskæringspolitik. Og derfor er denne arbejdskamp implicit også politisk. Udliciteringer og deraf forringede arbejdsforhold er en del af det borgerlige program.

Arbejderbevægelsen må samlet kæmpe for, hurtigst muligt at vælte den borgerlige regering og for en arbejderregering, der tør udfordre kapitalistklassen og tage alt, hvad der er tabt, tilbage til arbejderklassen.

SF har tidligere, blandt andet under de offentligt ansattes strejke, støttet strejkende arbejdere. Succesen må gentages. SF’s plads er forrest i kampen for skraldemændenes og hele arbejderklassens tilkæmpede rettigheder. SF’s ledelse og alle partiafdelinger må lægge en plan for hvordan de kan støtte strejken, for eksempel ved at lave indsamlinger, offentlige møder om strejken for at brede opbakningen til kampen osv. Socialistisk Standpunkt opfordrer skraldemændene og alle andre, der støtter strejken, til at melde sig ind i SF, og derigennem kæmpe for, at SF fremlægger en plan til for sammen med Socialdemokraterne og Enhedslisten at indgå en aftale i alle kommuner om at indlicitere skraldet.

  • Støt skraldemændenes strejke!
  • Forsvar overenskomsterne – 3F og LO må aktivt bakke strejken op!
  • Spred strejken – indkald til nationalt tillidsmandsmøde!
  • ’Indliciter’ skraldet og alle andre privatiseringer!

Støttebeløb kan indsættes direkte på skraldemændenes egen konto 5326 0520169 i Arbejdernes landsbank

Source: Socialistisk Standpunkt