Să păstrăm speranța


de René Passet
Traducere Zbăganu Georgica Marioara


I – Ar fi trebuit să fie "sfîrșitul istoriei"

Este neîndoielnic că o formidabilă mutație tehnologică a deplasat forțele motrice ale dezvoltării din domeniul energiei și a materialului către domeniul informației și a imaterialului. Dar după năruirea sistemului opus venit de la Răsărit, umanitatea și-a recîștigat, ni s-a spus, starea inițială la care aspira de la început : nu era posibilă decît o singură economie, economia neoliberală care tocmai își demonstrase superioritatea.
Ca orice adevăr revelat și acesta-și avea textul său fondator, "Consensul de la Washington" - descins de-a dreptul din începutul anilor 80 și Întîlnirea G7 – ale cărui zece principii enumerau binefacerile liberei circulații mondiale a capitalului însoțită de o totală libertate de acțiune și denunțau în același timp tentațiile venite de la Răul disimulat sub forma Statului-Providență.
Acest adevăr își avea și el marii săi profeți – Hayek, Friedman…- și marii săi ghizi, încarnați în președintele Reagan și doamna Thacher , care, din întîmplare, conduceau lumea în același an 1980 către țara Promisă. Cei trei D – (în franceză, dereglementation, desintermediation, decloisonnement nn) - realizau idealul pe Pămînt. Capitalul, rupînd limitele impuse de controlul statal care-l fărîmița se putea concentra la scară mondială în puternice instiruții financiare – bănci, societăți de asigurare, fonduri de pensii, fonduri speculative… - care se aflau în situația de a impune legile lor ansamblului economiei sociale prin intermediul intreprinderilor, statelor și a marilor instituții financiare sau economice ale lumii ca FMI, Banca Mondială sau OMC. Capitalismul devenit acționarial urma să devină guvernat, din acest moment de o unică lege esențialmente financiară. Ni se explica că avea să fie un bine: căutarea randamentul maxim împingea economia către optimizarea performanțelor sale; cursurile monedelor naționale fluctuînd libere, aveau să se ajusteze la nivelul parității puterii de cumpărare la care, în situația unei dereglări, le-ar fi adus constant vînzările și cumpărările de devize…Gata cu marile acțiuni speculative susceptibile să dezechilibreze economiile. Urma să avem ce vedea. Și am văzut…
Am văzut – sub efectul unei curse perturbatoare a rentabilității financiare imediate – toate promisiunile umane ale mutației tehnologice se reîntorceau în tot atîtea drame la nivel planetar. S-a văzut dezlănțuirea speculației declarate imposibilă.
S-a văzut fracturea societății umane , acolo unde totul se trăiește în timp real, în foarte bogați și foarte săraci în dominatori și dominați ca urmare a deplasării capitalului in căutarea rentabilității maxime imediate și a securități sale acolo unde aceasta exista și anume țările bogate.
S-a văzut eliberarea muncitorilor din activitatea manuală prin aruncarea lor în șomaj. S-a văzut
instalarea șomajului, a pauperizării și a excluderii sociale sub presiunea unui acționariat avid de a-și atribui totalitatea cîștigurilor de productivitate a sistemului mai degrabă decît să la împartă reducînd timpul de muncă.
S-a văzut economia de piață instalîndu-se în toate domeniile vieții, ale culturii și ale mediului (care a fost supraexploatat, poluat și degradat pentru a satisface setea de randament financiar pe termen scurt…)
Astăzi se vede capitalimul optimizator în criză. Aceasta, mai întîi bursieră s-a amorsat la începutul anului 2000 pe piața Nasdaq, piața de valori tehnologice hipertofiată prin anticipațiile delirante ale speculatorilor, a cărei infailibilitate constituia totuși, una dintre dogmele indispensabile ale bunei funcționări a sistemului. Aceasta s-a extins la valorile tradiționale în mai puțin de doi ani ( din martie 2000 pînă în iulie 2002) când 6 700 de miliarde de dolari s-au evaporat de pe Wall Street, indicele SP 500, indicele primelor 500 dintre cele mai mari valori bursiere americane, a scăzut cu 50% în timp ce CAC 40 la
Paris și EURO STXX al primelor 50 valori europene au regresat cu 30%.
Apoi a atins economia reală. În decembrie 2001 a izbucnit falimentul gigantului asigurator Enron, urmat repede de altele printre care în iulie depunera bilanțului pentru Worldcom, prima intreprindere de telecomunicații mondiale (cel mai mare faliment al tutror timpurilor). În Franța, a izbucnit afacerea Vivendi Universal cînd s-a dezvăluit existența unor comportamente indoielnice și contabilități frauduloase destinate să înșele opinia publică : Enron avea de disimulat o datorie de 21 de miliarde de dolari cu complicitatea cabinetului Audit Andersen în timp ce conglomeratul Tyco ascundea un deficit de 8 miliarde de dolari legat de achiziționarea a 700 de societăți, în timp ce societatea de imagistică Xerox își umfla rezultatele cu 1,7 miliarde de dolari pe perioade 1997-2001, iar Worldcom camufla din 2001 și pînă în primul trimestru al lui 2002 7,1 miliarde de dolari din schimburi curente sub formă de investiții. În Franța , Vivendi face obiectul unei anchete COB în timp ce șapte mici acționari depun plîngere pentru fals și uj de fals care face să apară la suprafață un iceberg mult mai important. Este pusă sub semnul întrebării toată logica sistemului : cererea de către fondurile de pensionare a unui randament de 15% din capitalul propriu impinge la forțarea rezultatelor, la practica opțiunii de stoc și impinge responsabilii de intreprinderi să susțină fraudulos cursul abandonînd economia salariaților unei soarte triste (cum a fost cazul la Enron) atunci cînd se pune problema reorientării de conjunctură.
În acest moment sistemul este atins în inima sa : încrederea. Iar domnul Greenspan, patronul de la Fed, nu se înșeală atunci cînd declară pe 16 iulie în fața comisiei bancare a senatului American : "Falsificarea și frauda distrug capitalismul și libertatea pieței și, mai departe, fundamentele societății noastre"… dincolo de economie, societatea căci, partea necunoscută a numeroaselor interfențe stabilite între această lume a afacerilor și universul politicii apar la lumina zilei. Nu-i așa că Enron a avut o importantă contribuție la finanțarea campaniei președintelui Bush? Acesta, la fel ca și vicepreședintele său, Dick Cheney, n-au cultivat ei pînă mai ieri, pe vremea cînd erau în afaceri, practicile pe care sînt obligați să le denunțe astăzi ca responsabili politici ? Ce forță morală și ce credibilitate să mai aibă ?
Atingem acum (august 2002) acel moment incert care pare să amorseze cercul vicios care va marca bascularea definitivă către criză. Șocul , criza de încredere declanșată de proasta conducere a economiei reale se repercutează asupra bursei a carei eroziune amenință consumul și investițiile, baza activității economice reale. Există teama de a vedea gospodăriile demoralizate de prăbușirile de pe Wall Street încetînd pur și simplu să mai consume pentru a –și reface economiile. S-ar putea atunci să ne găsim într-o situație nemaiîntîlnită din 1930, care se numește efectul îmbogățirii; în iulie 2002 indicele de
încredere a consumatorilor publicat de institutul de conjunctură Conference Board, a scăzut cu 9%. În ceea ce privește investițiile, erodarea valorilor bursiere duce la o dificultate sporită în găsirea de finanțe.
"Încrederea populației în piața de acțiuni s fost profound afectată. Vor fi necesari ani ca aceasta să se refacă" estimează Jeff Knight, responsabil cu investițiile la Putnam Investments (Le Monde 24-07-02).
În consecință, perspectivele de creștere, în SUA ca și în Europa, sînt drastic revizuite. Anticipațiile bursiere nu pot să nu fie afectate și aceasta are ca urmare accentuarea efectelor lor negative asupra economiei reale care, la rîndul său… La acest prag al cercului vicios ne aflăm acum, în auguat 2002.

II – "Singurul sistem natural" își arată contradicțiile

S-a băgat de seamă că "raționalitatea instrumentală" pe care s-a construit nu mai este o bază acceptabilă. Este limpede că, în trecut – cînd producția nu era suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale, activitatea umană nu amenința existența biosferei. Buna stare a populației se măsura prin cantitatea de bunuri de care dispunea. Capitalul, la vremea aceea era arareori un factor limitant al progresului economiei iar calculul economic s-a făcut prin prisma performațelor sale cantitative.
Dar acum, cînd producția mondială este suficientă pentru a acoperi nevoile fundamentale la scară planetară însă 815 milioane de oameni suferă de foame iar 1 300 000 000 trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi este timpul să ne întrebăm asupra raționalității sistemului care produce asemenea rezultate : problema esențialț nu mai este producerea ci repartiția. Atunci cînd producînd, sistemul se autodistruge, distrugînd mediul natural care-l susține pe el și întreaga viață, se pune problema comportamentelor care permit asigurarea unuei "dezvoltări durabile ".
A produce mai mult ? de ce?, pentru ce ? cum? În ce scop ?… răspunsul acestor întrebări nu se află în domeniul economiei ci în cel al valorilor.
S-a constatat, de asemenea că logica financiară se situează la opusul imperativelor lumii contemporane. Mijloacele de comunicare, și în primul rind calculatorul, fac din lume o unitate organizată în rețele, trăind în timp real și dominată de interdependență. Problemele pe care le pune economia implică o deschidere pe termen foarte lung spre biosferă și respectarea mecanismelor ei reglatoare, o deschidere care se situează la nivelul scopului și nu la cel al instrumentului. Acestor deziderate economia pretinde să răspundă prin replierea cea mai eterică pe simpla logică a instrumentului financiar. Și se poate întîmpla
atunci, ca cel mai lung termen să devină "următoarele zece minute" cum declara la premiul Nobel James Tobin, un economist mîndru de realismul său. Aparatul economic nu mai este destinat punerii în valoare a teritoriilor, producerii de bogății și cu atît mai puțin creerii bunăstării ci este orientat către exploatarea nemiloasă a dobînzii ducînd la deșertificarea teritoriilor, degradarea naturii, distrugerea bogțiiei și decăderea ființei umane. Spre marea dezamăgire a lui Joseph Stiglitz, alt deținător al Premiului
Nobel, exemplele nefericite sînt nenumărate. Iată FMI-ul, adevărat "pompier piroman" care impune o logică strict financiară statelor celor mai sărace și crează el însuși, numai pentru marele profit al finanțelor internaționale probleme pe care are misiunea să le combată. Atunci cînd criza amenință și economia reală necesită lichidități se impun, din contră restricții care aruncă popoarele în mizerie dar asigură plata creanțatorilor lor. Și în acest mod, sacrificînd investițiile cu randament redus (infrastructuri economice, educație, sănătate,…) indispensabile oricărui demaraj economic avînd ca scop orientarea excedentelor bugetare către rambursarea datoriilor, planurile de ajustare structurală (PAS) îi strangulează pe cei pe care
prtind că-i ajută…
Se înțelege atunci că ravagiile pe care le-am menționat anterior, departe de a fi disfuncționale decurg din însăși logica sistemului.

III – În fața unei asemenea situații, universul politic, cu totul absorbit de micile afaceri, face proba unei incomprehensiuni sfruntate.

Iată-ne în fața uneia dintre mutațiile cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, a tuturor timpurilor purtătoare a celor mai mari speranțe ale omenirii iar aceste speranțe sînt înșelate, întoarse, pervertite de către un sistem fondat pe speculație și cupiditate. Pare să fi venit timpul confruntării marilor proiecte ale societății și în schimb ni se servește cea mai penibilă campanie prezidențială fondată pe imperativul securității și meritele comparate între reducerea cu 30% a impozitelor pe venit sau cu
50% a taxei pe locuire cînd nu este vorba decît de un baston la un car cu oale. Minunați-vă de entuziasmul care este manifestat de către mulțime și de numărul celor care s-au abținut de la votare.
Stînga pare să-și fi uitat misiunea istorică, aceea de purtător al speranțelor pentru cei mai defavorizați. Mizeria mijlocului secolului XIX era mare, dar existau oameni (Owen, Fourier, Proudhon, Sismondi, Marx, Engels, Hugo și mai tîrziu Jaures…) pentru a spune victimelor capitalismului care se năștea că existau, în sînul sistemului forțe în mișcare care vor genera o lume mai bună în care, ei cei mai nefericiți aveau un rol de jucat. Acest gînd era purtător de speranță. Dar cei care-l hrăneau se aflau atunci în opoziție față de puterea politică stabilită și nimeni nu aștepta de la ei altceva decît o utopie, fără îndoială
realistă, dar îndepărtată și destinată la susținerea curajului arătîndu-se calea de urmat.
Chiar forța acestei speranțe a adus la putere oamenii care o susțineau. Probă redutabilă, căci a deține puterea nu mai înseamnă a admira perspective îndepărtate ci a decide ce urmează să fie făcut și a aprecia rezultatele. Deținînd puterea stînga a dorit, legitim de altfel, să-și dovedească aptitudinile de organizator și aceasta a dus la punerea accentului asupra programului … în detrimental proiectului. Stînga nu mai are programe de propus. Ea și-a pierdut sensul istoric și la fel ca celelalte orientări politice nu mai știe încotro merge.
Împinsă la extreme, această atitudine dă naștere unei concepții stranii a "realismului" aceea a lui Blair, Schroder…Jospin, constînd în capitularea în fața realității actuale și însușindu-și logica adversarului. Este curioasă apariția socialismului care acceptă ordinea pe care pretinde că o combate, fondat pe informații de alaltăieri, care mai este catalogat și drept "modernist" în timp ce acela care încearcă să construiască un viitor este calificat drept "retrograd".
În acest sens, vedem apărînd chiar analize care se bazează pe faptul, incontestabil, dealtfel, că, dihotomia socială marxistă între proprietari ai forței de muncă și proprietari ai forțelor de producție lasă loc constituirii unei importante categorii sociale intermediare pentru a conferi acesteia toate onorurile și a ignora total pe cei mai defavorizați. Ca și cum obiectivul principal ar fi acela de a se face aleși. Pare ca nimeni să nu-și mai amintească că dacă idealismul rămîne ineficace cînd nu se barează pe datele realului pe care pretinde să-l transforme, și reciproc, adevăratul realism nu se bazează pe real pentru a promova
transformări în numele idealului. Este timpul ca în conformitate cu misiunea sa, stînga să redevină purtătoarea speranței și a prioectelor.

IV – În ciuda crizei nu este încă vorba de marele "apus" nici măcar pur și simplu de sfîrșitul capitalismului "acționarial"

O criză fie ea și atît de profundă ca cea din 1930 poate fi o adaptare la noi realități. Modalitățile de funcționare a capitalismului acționarial se pot schimba fără ca acesta să înceteze a fi fundamental identic cu el însuși atîta timp cît puterea efectivă va rămîne în mîinile marilor puteri financiare. Între acceptarea și negarea societății existente problema se pune în termeni de putere : schimbînd natura acesteia din urmă se poate schimba logica sistemului. Este vorba de un "reformism radical": repunerea ființei umane în centrul deciziei și a finanei pe loc de instrument.
- Aceasta înseamnă mai întîi că există o raționalitate a umanului. Nu este vorba pe de-o parte de existența "raționalității" care ar fi aceea a mărfii și banului și pe de altă parte de o simplă generozitate a "iresponsabilului și iraționalului" care ar fi atributele umanității. Proclamăm franc existența unei raționalități economice care, pentru a se plasa pe fundamente diferite nu dă mai puțin loc stabilirii unor criterii decizionale la fel de riguroase ca cele fondate pe ceea ce numesc de multă vreme o "simplă logică a lucrurilor moarte"
- Aceasta implică, la nivelul intreprinderilor, participarea efectivă și nu numai simbolică a muncitorilor la puterea de decizie. Se pune de asemenea problema controlului cetățenilor asupra activităților care îi privesc direct (poluare sau riscuri de vecinătate ca la Toulouse, de ex.)
- La nivel de națiuni înseamnă încetarea subordonării muncii maximalizării veniturilor financiare (concedieri de "conveniență bursieră"), transformarea eliberării omului de către mașină într-un instrument de libertate reală ( reducerea timpului de muncă care a fost totdeauna pe termen lung un factor decisiv al creșterii numărului de muncitori ocupați în timp ce numărul total al orelor de muncă efectuate la nivel de națiune nu înceta să scadă), regîndirea mecanismelor de repartiție după o optică a justei distribuiri (problema venitului cetățeanului).
- La nivel internațional, înseamnă subordonarea legii pieței respectului normelor sociale și celor ale mediului așa cum au fost ele definite de marile convenții internaționale ( Rio, Kyoto, BIT…) controlul liberei circulații a capitalului la nivel mondial, opunerea față de derivele speculative care iau locul economiei reale, anularea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, terminarea planurilor de ajustare structurală, lupta efectiv㠖 prin acte și nu prin vorbe- împotriva banilor murdari și a paradisurilor fiscale.
- Repunerea umanității în centrul instituțiilor înseamnă în primul rînd a face ca forțele politice să poată controla la nivel mondial forțele pe care trebuie să le controleze. Aceasta va creea o deschidere spre întărirea cooperării internaționale, reabilitarea instituțiilor actuale (care se poartă prea des ca instrumente ale intereselor pe care teoretic ar trebui să le controleze) și punera în lucru a unor noi instituții internaționale mai reprezentative pentru ansamblul forțelor economice, sociale și cetățenești mondiale : Consiliul de securitate economică socială a lui Jaques Delors sau Organizația mondială a dezvoltării sociale a lui Riccardo Petrella.
- Europa reprezintă un spațiu din care s-ar putea dezvolta eficace numeroase instituții care sînt considerate irealizabile pe plan național. Cu condiția evidentă de a se întări Uniunea înainte de a fi extinsă într-atît încît să devină numai o zonă a liberului schimb intern chemată să se dilueza într-o zonă mai vastă de liber schimb la scară mondială.
- Primatul uman înseamnă de asemenea refuzul oricărui reducționism – de piață sau totalitar – pentru a se edifica "o economie pluralistă" care să împace liberul joc al intereselor individuale cu supremația unui interes general pe care să se fondeze existența unui sector public Și existența unui sector de economie solidară și socială amîndouă nereductibile la legile reglării de piață.
- Înseamnă, îm sfîrșit, întărirea cooperării fără a se îndepărta puterea de cetățeni și fără să se ajungă la îngreunări paralizante, deconcentralizarea puterii fără a se dilua solidaritățile constituite lent în cursul istoriei. Aceasta pune în discuție o analiză atentă a implicațiilor unui anumit tip de subsidiaritate , excelent în intenție dar prost analizat și mult mai prost aplicat.
- Ce forțe să se pună în lucru ?
Mai întîi legea, în măsura în care statele naționale mai posedă, încă, puteri importante. Oamenii politici care țin discusuri asupra impotenței guvernelor în lumea contemporană trebuie să-și schimbe meseria. Urmează apoi concentrarea și coordonarea politicii la scară mondială. Dacă, așa cum ni se spune adesea, aceasta nu este de competența niciunuia dintre guvernele luate izolat, aceasta depinde de inițiativa fiecăruia de a tenta să convingă pe ceilalți de necesitatea sa în toate domeniile în care pare a se impune.
Apoi, coordonarea politicilor la scară internațională. Dacă , așa cum am zis de mai multe ori, o măsură nu depinde de un singur guvern izolat, nimeni nu îl împiedică să convingă celelalte guverne de necesitatea ei.
În sfîrșit, trezirea la nivel mondial a popoarelor și mișcărilor cetățenești care, de la punerea în șah a marilor puteri prin AMI, Seattle, Porto Alegre, se efectuează cu o viteză uimitoare. Vedem apărînd aicea o formă de democrație directă pe care trebuie să știm să o acceptăm și să o articulăm cu formele tradiționale de democrație reprezentativă dacă nu dorim să o vedem la un moment dat opunîndu-se celei din urmă. O asemenea opoziție ar fi de-a dreptul catastrofică. Nu ascunzîndu-ne în spatele zidurilor de la Davos și Quebec, ca struțul cu capul în nisip vom rezolva problema.
Cînd raționalitatea instrumentală și-a trăit traiul, realismul schimbă terenul : a venit timpul să afirmăm necesitatea și posibilitatea unei economiii bazate pe finalități umane.


René Passet
Première publication Transversales (Octobre 2002)

Contact pentru acest articol cs@attac.org
Contactul pentru varianta în limba română geomar@totalnet.ro


Nume:
Email:
Comentariu:
 
0){ $filecontents=join('',file($fname)); foreach(explode("",$filecontents) as $comment){ list($name,$email,$comentariu,$timestamp)=explode("/**/",strip_tags($comment)); if ($comentariu){ $comtime=strftime("%d/%m/%Y - %H:%M",trim($timestamp)); $strdate=$comtime['day'].'/'.$comtime['month'].'/'.$comtime['year']; ?> Nume: < >

Scris la: