FMI recunoaște existența unor dezechilibre mondiale insurmontabile
Într-un raport recent asupra perspectivelor economiei mondiale, FMI se arată îngrijorat de dezechilibrul în creștere dintre țările deficitare ( mai ales SUA ) și cele cu excedent (mai ales țările Uniunii Europene și Japonia). Dincolo de eufemisme autorul articolului evidențiază dimensiunea reală a dezastrului economic viitor. Ce are să se întîmple cu peștele cel mare după ce-i va înghiți pe toți peștii mici ? Va muri de foame.
Paul ONeil, Secretar de Stat al Trezoreriei Americane, estimează că n-ar fi nici un motiv de alarmare în ceea ce privește deficitul balanței bugetare americane. El susține că deficitul actual este un concept fără sens. Aceasta nu împiedică instituțiile financiare internaționale să fie neîncrezătoare. Una dintre acestea este FMI care se alătură corului celor care consideră că actualul deficit bugetar american va duce mai devreme sau mai tîrziu la consecințe internaționale importante. Un capitol întreg asupra perspectivelor economice mondiale publicat recent de FMI este consacrat dezechilibrului structural crescînd din sînul economiei modiale între țările cu deficit bugetar conduse de SUA pe de-o parte și națiunile cu excedent, pe de altă parte ( țările europene ale zonei euro și Japonia).

Kenneth Rogoff, directorul departamentului de cercetare al FMI explică în introducerea sa la raport că acest studiu avea ca scop să determine dacă mulțimea de dezechilibre financiare actuale dintre țările industriale este sustenabilă. Istoria ne arată exact contrariul.

Rogoff spune că, atunci cînd o anchetă se focalizează în mod obișnuit asupra deficitului curent al SUA aceasta se limitează, în genere, la o abordare globală : deficitul unei țări constituind excedentul unei alteia. Rezultalul găsește că există în present o diferență echivalentă cu 2,5%din PIB mondial între excedentele curente ale Europei occidentale șiAsiei de Est ( zona euro și Japonia) și țările deficitare dominate de departe de SUA. În ceea ce privește amploarea schimburilor comerciale, aceste dezechilibre au ajuns la nivele practic niciodata atinse în țările industrializate după cel de-al doilea Război mondial.

Obiectul acestui studiu era tocmai de a aprecia riscul ca aceste dezechilibre să fie corectate rapid, provocînd pertubații ale nivelelor de schimb sau să se vadă dacă este posibilă o redresare mai lentă. Analiza prezentată de acest raport, ca și tendințele economiei mondiale, lasă să se întrevadă că a doua ipotezei este mai plauzibilă.

Raportul începe prin a remarca că deficitele exterioare din marile regiuni industriale au crescut regulat în cursul anilor 1990 suscitînd mari neliniști în ceea ce privește eventualitatea unei ajustări brutale și perturbatoare a principalelor nivele de schimb.

Instabilitatea potențială provine din faptul că principala monedă în funcție la nivel mondial este dolarul și anume moneda statului cu cel mai mare deficit exterior la acest moment. Sistemul financiar internațional a cunoscut cea mai mare stabilitate a sa cînd poziția exterioară a țării din fruntea plutonului era puternică, așa cum a fost cazul Marii Britanii în epoca în care aurul era etalonul mondial. Și cea mai mare instabilitate a sa atunci cînd poziția țării dominante era fragilizată.
A spune că economia americană este sub tensiune arată teamă. Datoria exterioară totală se ridică în acest moment la 2 300 miliarde de dolari. Dacă tendința actuală se menține, datoria externă se va dubla, pentru a atinge 40%din PIB în 2007.

Corectarea dezechilibrului balanței externe americane presupune o intrare de capital de mai mult de un milliard de dolari pe zi. Dacă valoarea dolarului crește, așa cum se întîmplă din 1995 pînă acum, acest flux ar putea fi alimentat. Dar situația se schimbă radical în prezent. Mai întîi, intrările de capital în SUA și aprecierea valorii dolarului care a rezultat, era fondată pe ipoteza unor profituri din ce în ce mai importante. Se pare că aceste forțe erau rezultatul a ceea ce FMI numește excese financiare associate la revoluția tehnologiilor și informației.
Aportul de capital, în căutarea celui mai mare profit, a dus la aprecierea dolarului creînd o plus-valoare pentru investirorii străini și impulsionînd un nou aport de capital. Dar acest proces este pe punctul de a se limita provocînd o criză majoră A cărei amploare potențială este sugerată de cifrele raportului. Acesta arată că, dacă cursul de apreciere a dolarului, început în 1995, s-ar inversa, acesta ar putea amorsa un declin mai mare decît procesul anterior ducînd la prăbușirea averilor americane.


Împrumuturi nesustenabile.


Oricare ar fi rezolvarea de moment a acestei situații, este limpede, după însăși cuvintele raportului, că nu se poate menține la infinit discrepanța actuală între creșterea cererii interne reale și producția reală a țărilor deficitare. Altfel spus, SUA nu va putea continua să împrumute de la restul lumii ca să-și finanțeze consumul excesiv în raport cu venitul național și cererea internă reală va trebui să se reducă.
Am asistat deja la un scenariu asemănător la sfîrșitul anilor 80. La vremea aceea, totuși, efectele fenomenului aspra economiei mondiale au fost atenuate printr-o creștere bruscă a cererii în zona Euro și Japonia, ca reflectare a cheltuielilor guvernamentale germane în momentul unificării, pe de-o parte și a unei perioade speculative, pe de altă parte. Aceste procese au avut un efect stabilizator la momentul respectiv, dar nu era posibil să fie susținute pe termen lung și au provocat probleme în sistemul bancar japonez și al industriei de construcții germane, probleme care continuă să fie de actualitate și în prezent.
Pentru a rezuma, este foarte improbabil ca zona Euro și cea a Asiei de Est să fie în situația de a compensa într-un mod semnificativ reducerea cererii de la nivel mondial. Aceasta evidențiază din nou excesul de zel în previziuni optimiste. Departe de a redresa situația economiei mondiale în cazul în care cerea americană scade, ultimile cifre arată că zona Euro depinde mai mult ca oricînd de piața americană pentru a-și stimula creșterea. În cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2002, creșterea cererii interioare nu a reprezentat decît 0,1% din creșterea totală a regiunii.
După The Economist, nivele de creștere anuală ale regiunii în cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2002 nu era decît de1,4% iar perspectivele pentru cel de-al treilea erau și mai rele. Creșterea Germaniei s-ar putea reduce din nou : indicele său de incredere în afaceri continuă să fie în scădere după trei luni consecutive. În zona Euro cererea este încorsetată de o monedă puternică și de o scădere a cursului acțiunilor. Numeroși experți si-au revizuit drastic predicțiile de creștere pentru 2002 cifrîndu-le în jurul a mai puțin de 1%.

Din multe puncte de vedere situația Japoniei este mult mai rea. În așa măsură încît Banca Japoniei se străduiește din toate puterile să evite o criză financiară. Ultima tentativă în curs : anunțul răscumpărării părților din marile portofolii ale principalelor bănci cu scopul de a menține nivelul sănătos al finanțelor peste normele internaționale.
Stagnarea economiilor germană și japoneză exclude scenariul preferat al FMI, după care se revine la normal în liniște grație unei deprecieri a dolarului și a unei reduceri a cererii interioare americane compensată printr-o creștere a cererii în restul lumii. Ne îndreptăm, mai degrabă, către un scenariu catastrofă, în care dolarul se prăbușește dramatic, cererea internă americană scade ducînd la o reducere și mai mare a cererii mondiale concomitent cu reducerea creșterii în Europa și Asia ca urmare a scăderii exporturilor către piața internă americană, creînd de facto condițiile pentru o recesiune economică mondială gravă


Contact pentru acest articol. wunjoyous@juno.com or wsws.org .
Contact pentru varianta în limba română geomar@totalnet.ro



N.B.

Traducătoarea acestui articol are convingerea fermă că numai înțelegînd în profunzime fenomenele economice mondiale avem posibilitetea să înțelegem tendințele de devenire ale societății umane. Politicul este, după aceeași părere secundar economicului. Jocul politic este dictat direct de interesele economice majore ale marilor puteri economice actuale. În acest sens, trăim momenul unor puternice forțe economice suprastatale care controlează,independent de criteriile aparente ( declarative ) ale politicii generale, evoluția Umanității. Sensul acestei deveniri pare să fie, pentru moment, la nivel global, descendent. Așa cum rezultă și din alte materiale care arată că, acum, cînd la nivel mondial se produce suficientă hrană
pentru a alimenta satisfăcător întreaga populație a globului jumătate din locuitorii planetei trăiesc la limita de subsistență cu mai puțin de 2 ( doi ) dolari americani pe zi iar aproape un milliard dintre aceștia cu mai puțin de un dolar american pe zi. Prăpastia dintre cei foarte bogați și cei foarte săraci se adîncește permanent. Criteriile morale se erodează pe zi ce trece ( de-ar fi să luăm în discuție numai doctrina războiului continuu aplicată cu tenacitate de SUA în cursul ultimului deceniu în ciuda opoziției tuturor, sau clonajul uman reproductiv, atunci cînd milioane de copii mor efectiv de foame în lumea a treia sau impunerea tehnologiei agricole excentrice a organismelor modificate genetic, cu implicații încă neînțelese în totalitate pentru păstrarea echilibrului ecologic planetar …)
Aceeași traducătoare asistă cu tristețe la neputința stîngii românești deșirată de lupte intestine care au adus-o în pragul volatilizării. Evoluția grupului Rezistența este una ilustrativă pentru acest fenomen. În ciuda faptului că membrii fondatori inițiali se numărau pe degetele a mai puțin de patru mîini, iar ulterior acesta a scăzut, apărătorii gîndirii revoluționare se cred fiecare în parte îndrituit a se considera întemeietor de școală. Din nefericire, rezultatul este acesta. Stînga politică românească poate fi ignorată în liniște.

Nume:
Email:
Comentariu:
 
0){ $filecontents=join('',file($fname)); foreach(explode("",$filecontents) as $comment){ list($name,$email,$comentariu,$timestamp)=explode("/**/",strip_tags($comment)); if ($comentariu){ $comtime=strftime("%d/%m/%Y - %H:%M",trim($timestamp)); $strdate=$comtime['day'].'/'.$comtime['month'].'/'.$comtime['year']; ?> Nume: < >

Scris la: