27 iulie 1989 - pregătiri
Reflexii citind un dosar de securitateA fost oare necesară Securitatea?

Într-o anumită perioadă, sigur că da. Toate statele au servicii secrete de informații. Statele socialiste - sau, poftim, muncitorești deformate, sau staliniste, spuneți-le cum vreți au apărut într-o perioadă de crîncen Război Rece. După izbucnirea Revoluției Ruse toate statele capitaliste - mai ales Antanta - s-au coalizat împotriva ei. Asta ar fi o explicație pentru stalinism - transformarea statului proletar într-unul birocratic. Acum, după 14 ani de capitalism văd că nu se putea fără, deși ar fi fost frumos.

Dar împotriva cui trebuia îndreptată forța represivă a statului socialist? Evident că în primul rînd împotriva dușmanului extern și apoi împotriva spionilor. Împotriva dușmanului intern nu avea rost deoarece un stat socialist nu ar fi avut dușmani interni, cel puțin după perioada - scurtă, credea Lenin și Marx - de dictatură a proletariatului. Clasa muncitoare - adică majoritatea covîrșitoare a națiunii - s-ar fi organizat în partide politice care ar fi guvernat alternativ. Burghezia (cea mică, deoarece marea burghezie fusese deja expropriată) ar fi avut și ea dreptul să se asocieze în partide - de exemplu liberal - căci nu ar fi fost periculoasă pentru statul socialist.

Totuși, nu a fost așa.

În 2002 m-am întîlnit în București cu o fostă colegă de facultate, actualmente locuind în Israel care venise să caute dosarul de securitate al tatălui ei, mort de vreo douăzeci de ani și care făcuse ceva pușcărie prin anii 60 implicat într-o acțiune de delapidare. Colega mea era sigură că motivele au fost politice și că delapidarea a fost un pretext.

Am însoțit-o la CNSAS și am făcut și eu, într-o doară, cerere să-mi văd dosarul de securitate. Nu credeam că o să am așa ceva, nefiind un individ periculos pentru regim.

Cum puteam fi periculos? Mai întîi că eram izolat social, lucram la Centrul de Statistică Matematică (CSM), subordonat (de formă) Institutului Național de Metrologie București (INMB), la rîndul lui subordonat Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor (IGSCCP). Spun "de formă" pentru că noi eram toți matematicieni, ne vedeam de teoremele noastre - cei care aveau acest hobby - și habar nu aveam ce fac ăia de la metrologie. Ignoranța era și reciprocă. Trăiam într-o libertate halucinantă. Veneam cînd voiam "la servici", ca să evadăm de acasă mai mult, în concedii plecam cînd voiam, și scriam articole de care nimeni nu avea nevoie.

Păi nu așa și trebuia să fie? Matematicianul face teoreme, că de aia e matematician. Eram împărțiți în trei colective: procese stocastice (unde "lucram" eu), statistică matematică (unde erau statisticienii, la care eu (spre rușinea mea) mă uitam cam de sus: ei aveau contracte de cercetare, făceau "matematică aplicată" pe care eu, cu superbia și snobismul tinereții o disprețuiam; și mai erau cei de la cercetări operaționale care Dumnezeu știe ce făceau.

Era obligată societatea să ne întrețină? Păi, era. Pentru că noi - așa credeam reprezentam elita României. Păi nu e clar? Doar se știe că oamenii de știință sunt elita țării; matematica este elita științei. Va să zică, clar și răspicat, noi eram elita elitei.

Salariile erau mediocre. Un cercetător avea cam un salariu mediu pe economie și jumătate. Eu, nefiind cercetător, ci matematician aveam ceva mai puțin, dar nu-mi păsa: dădeam meditații1 și cîștigam încă un salariu. Din punct de vedere material eram mulțumit. De altfel casa mi-am cumpărat-o din aceste meditații; ba, în 1988 depusesem și banii pentru mașină. În 1991 i-am retras, după de se devalorizaseră, și soția a cumpărat cu ei niște covorașe. Asta apropos de garantarea proprietății. Alții au avut ghinion mai mare: tata, de exemplu, strînsese la CEC bani ca să-și cumpere două apartamente (în banii de acum vreo 20.000 de dolari!) care s-au evaporat pur și simplu, căci tata, încăpățînat, nici nu a vrut să îi scoată și să cumpere cu ei valută, cum făceau oamenii prevăzători prin ’91.

Cu ce nu eram atunci mulțumit?

Nu eram mulțumit cu sistemul politic de la noi. Refuzam să îl numesc "socialist". Dacă ar fi fost socialism, atunci clasa muncitoare ar fi controlat guvernul. I-ar fi penalizat pe guvernanți la alegeri, alegînd alte partide ale clasei muncitoare. Dacă, în democrația burgheză, burghezia avea dreptul la mai multe partide, reprezentînd mai multe alternative atunci atunci cînd ceva nu mergea bine, apoi și în democrația socialistă clasa muncitoare ar fi trebuit să aibă aceleași drepturi. Rădăcina răului o vedeam în teza "rolului conducător al partidului", de care se făcea vinovat chiar Lenin - așa citisem eu într-o biografie a acestuia.

Eram membru de partid din 1973. Locul comuniștilor trebuia să fie în partidul comunist, iar eu mă consideram un comunist. E adevărat că începînd din anii de senilitate ai regimului stalinist din România, din 1981, cînd mi s-a născut prima fiică, mă îndepărtasem de ceaușism și de leninism; dar nici PCR-ul nu mai era un partid comunist. Era o adunătură de anticomuniști spontani lași și ipocriți.

Trădaseră idealurile stîngii. Trebuia luat totul de la zero. Clasa muncitoare trebuia să învețe din nou să se organizeze, plecînd de la sindicate independente (după modelul "Solidarității" din Polonia) și să-și facă partide care să le reprezinte. Căci, pe cine reprezenta PCR? Nomenclatura, adică "noua clasă", sau "burghezia proletară". PCR devenise un agent al clasei exploatatoare.

Cam asta îmi umbla prin minte și era asezonat cu o ură turbată împotriva lui Ceaușescu și a Elenei. Nu-i suportam vocea. Nu suportam să citesc presa, unde era mereu ridicat în slăvi. Nu-i suportam pe cei care, pe la ședințe îi pronunțau numele, cu o grimasă lingușitoare. De Anul Nou, cînd era obiceiul ca la ora 12 să apară Ceaușecu să ne felicite, plecam într-o altă cameră, cu riscul să-mi supăr soția, nefiind prezent la pupăturile și urările de fericire care urmau.

Citeam literatură antistalinistă de bună calitate. Eram abonat la Biblioteca Engleză, Franceză, Americană și Spaniolă. De la prima citisem pe Koestler, Orwell precum și cărțile lui Milovan Djilas; la a doua erau operele lui Soljenițîn, traduse: Primul cerc, Pavilionul canceroșilor, O zi din viața lui Ivan Denisovici; la cea americană nu era nimic, iar la cea spaniolă erau operele lui Troțki.

În fine. Eram periculos pentru Ceaușescu? În mod sigur nu. Cine mă băga în seamă?

În 1989 îmi era de ajuns. Ceaușescu voia să fie reales. Mai rău, voia ca la ședințele de dare de seamă și alegeri, masele de membri de partid să ceară ele realegerea tovarășului în înalta funcție de secretar general al PCR. Împreună cu un coleg, Vladimir Masek, (acum pe undeva în SUA) am pus la cale o conspirație: atunci cînd s-ar fi introdus pe ordinea de zi punctul privind realegerea, noi să argumentăm că așa ceva nu e statutar, că nu e de competența noastră alegerea secretarului general, ci a Comitetului Central și să propunem scoaterea propunerii de pe ordinea de zi.

Sigur că eram stresat. Vorbeam cu toată lumea despre intenția mea. Soția era terorizată de spaima că o să mă dea afară. Să mă dea afară? Pe minee? Da de ce? Pe măsură ce se apropia ședința deveneam mai nervos.

Cu o zi înainte, m-a chemat șeful meu - pe care îl respectam - și mi-a spus că a auzit ce voiam să fac, dar că e periculos pentru CSM. Dînsul mă roagă să nu vin la ședință. Uite, dacă vreau mă trimite în delegație undeva.

Am răsuflat ușurat. La fel și Masek. Nu puteam fi acuzați de lașitate. Ne-am gîndit la binele colectivului, nu-i așa?. Am aflat apoi că soluția sugerată mie de șeful meu a fost propusă chiar de tovarășa Căpităneanu, prim secretar la Sectorul IV, de care depindeam. Nu voia femeia să aibă probleme.

Așa că nu credeam să am vreun dosar.

Și totuși.

În august am primit o înștiințare de la CNSAS prin care eram anunțat că se găsise un dosar de 31 de file cu numele de Zbăganu Gheorghiță și eram invitat să îl consult.

La început am fost deziluzionat. Păi Trușcă , prietenul meu comunist, are un dosar de multe volume. Era mai important.

L-am citit cu sentimente amestecate.

Am văzut că pericolul securității era imaginar, numai în creierele oamenilor. Nu era real Securiștii erau și ei niște oameni care voiau să fie lăsați în pace. Dacă toate lucrurile mergeau prost în România, cum ar fi putut securitatea să meargă bine? Două aspecte hilare: vor să îmi controleze telefonul și dau un număr greșt de telefon. Altul îmi schimbă sexul și mă face femeie, căsătorită cu mine însumi.

Temuții informatori ai securității, erau și ei la fel: voiau să fie lăsați în pace. Colegii care au scris despre mine au făcut-o în acest sens: lăsați-l și lăsați-ne în pace. Nu e periculos.

Cu asta s-a ocupat Securitatea? Au mîncat banii țării degeaba. Direcția III-a voia să mă scoată vinovat iar Direcția II-a cerea să fim lăsați în pace, că informațiile (ai celor din direcția a III-a) lor nu se verifică.

Într-un stat socialist nici nu s-ar fi putut imagina un asemenea dosar jalnic. Da, să fie supravegheați dușmanii socialismului, spionii, teroriștii. Dar nu tovarășii de stînga, eventual de o altă orientare. Eu nu am fost niciodată un dușman al comunismului. De-abia după 89 am devenit însă un adevărat comunist. NU știu ce orientare politică or avea căpitanul Monica și colonelul Alexandru acuma. Pariez însă că s-au făcut și ei anticomuniști. Pe atunci erau niște apărători ai burgheziei, acum sunt la fel. Nu cred că mă înșel afirmînd că am fost și atunci, și acum de cealaltă parte a baricadei.

Și acum iată

Dosarul

Rutină: aprilie 1981

MINISTERUL DE INTERNE

IMB(?) SECURITATE

F22/PI/00315807

STRICT SECRET

Ex. Nr. 1

Către

DIRECȚIA A II-a

La adresa dv. Nr. 261/VG/006084 din 22 IV 1981 vă comunicăm următoarele:

În strada Fîntînica nr. 3, blocul 203, scara B, parter, apart. 48 din sectorul II domiciliază în calitate de proprietar al apartamentului respective numitul ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ fiul lui Gheorghe și Marghioala, născut la 30 XI 1951 în Lugoj jud. Timiș.

Din verificările efectuate a rezultat că sus numitul este caracterizat ca o persoană liniștită, retrasă și rezervată față de vecini cu care se salută, doar, fără a se vizita cu aceștia.

Nu este cunoscut cu rude în exterior și nici nu a fost observat în compania unor cetățeni străini. Pînă la data efectuării verificărilor nu a fost observat să-și vîndă din bunuri sau să facă alte pregătiri din care să rezulte intenție de evaziune.

Este căsătorit cu Zbăganu Aurelia, fiica lui George și Elisaveta născută la 13 I 1957 în București care este profesoară la liceul Șincai , cu comportare bună față de vecini.

Nu au copii iar relațiile dintre cei doi soți sunt bune.

La adresa de mai sus a mai locuit Zbăganu Aurelia2, soră , născută la 15-2-1953 în Lugoj, de specialitate medic și Zbăganu Virgiliu Cătălin, frate, născut la 10-6-1954, inginer, ambii s-au mutat de la cel în cauză.

Șef serviciu Of. Operativ principal

Lt. Colonel ?????? Căpitan ?????? 3

Rutină: martie 1983

SM București

F22/P.I./D./00833513

STRICT SECRET

Exp. Nr.1

Poz. Suv. URSS- 18.07.1986

DIRECȚIA A II-a

La adresa dv. Nr 261 (BD) 006069 privind pe numitul ZBĂGANU GHEORGHE fiul lui Gheorghe și Marghioala, născut la 30 XI 1951 în Lugoj jud. Timiș, domiciliat în strada Fîntînica nr. 3, blocul 203, scara B, parter, apart. 48 din sectorul II vă comunicăm următoarele:

Sus numitul locuiește la aceastră adresă din anul 1979 în calitate de coproprietar al apartamentului respective compus din două camere confort I.

Este o persoană liniștită, serioasă și retrasă față de vecini cu care nu se vizitează. Nu este cunoscut cu anturaj la domiciliu iar sursele folosite nu cunosc dacă are rude în exterior sau dacă primește corespondență din străinătate.

În ceea ce privește călătoria lui în exterior, nu au rezultat date de interes operativ 4.

Este căsătorit cu Aurelia, fiica lui George și Elisaveta, n. București 13. 1. 1981 cu care are o fiică, pe nume ANA, născută la 14-12-1981 în București

Șef serviciu Of. Operativ principal

Lt. Colonel ?????? Căpitan ??????5

 

7 noiembrie 1988. Impresiile tov căpitan Monica înainte de a face cunoștință .

Direcția II

Nr 282/RM/001674/7.11.1988

STRICT SECRET

Exp. Unic 0025

NOTĂ RAPORT

Cu ocazia întîlnirii din data de 5 noiembrie 1988 sursa "VLĂDESCU" a informat următoarele în legătură cu Zbăganu Gheorghiță, matematician principal în cadrul CSM al INMB:

Zbăganu Gheorghiță, membru PCR este în studiu pentru a fi atras în colaborare cu aprobarea organelor de partid competente.

Prezentul raport se va exploata în cadrul verificărilor asupra celui în cauză.

Ofițer operativ II

Lt. Ragateja

 

10 decembrie 1988. Impresiile finale ale tov. Căpitan Monica

Nr 282/RM/001674

10.12.1988

STRICT SECRET

Exp. unic

NOTĂ RAPORT

Cu ocazia contactării la întoarcerea din Bulgaria a matematicianului Zbăganu Gheorghiță am constatat următoarele:

 • este o persoană cu o solidă cultură generală, preocupîndu-se foarte mult înaintea căsătoriei de studiul limbilor străine, stăpînind limbile engleză, rusă și avînd cunoștințe satisfăcătoare de limba chineză și arabă;
 • a făcut armata la o unitate a ministerului de interne10 , dar nu este de acord cu activitatea pe care o desfășoară organele de securitate, avînd idei preconcepute în acest sens; a afirmat că în perioada în care a lucrat la Întreprinderea de Pompe Aversa a fost solicitat de ofițerul de obiectiv pentru a desfășura activitate de culegere de informații, dar a refuzat categoric, subliniind că el "nu este turnător" 11
 • pare a fi preocupat numai de matematică, fiind indiferent la problemele colegilor, dar de fapt este la curent cu acestea;
 • este un individ nemulțumit de viața sa particulară și de posibilitățile relativ modeste din punct de vedere financiar pe care le are, dar e mulțumit de munca pe care o desfășoară12

Ofițer operativ II

Lt. Ragateja

 

24 ianuarie 1989. O schimbare de sex.

MI SM București

Fc6/M.I./D./00167840

STRICT SECRET

Exp. Nr.1

CĂTRE UM 0617 București

La adresa dv. Nr. 282/RM/008166 din 13.08.1988 vă comunicăm următoarele:

ZBĂGANU GHEORGHIȚA - fiica lui Gheorghe și Marghioala, născută la 30.XI.1951 în Lugoj, electrician la INMB, domiciliată în str. Aleea Zvoriștea nr 3, Bloc A 42, Sc. F, ap. 85 sector 6 locuiește la această adresă de aproximativ 4 ani ămpreună cu familia ocupă un apartament proprietate personală compus din 3 camere. Este căsătorită și are doi copii. La domiciliu este apreciată ca o persoană liniștită, serioasă, respectuoasă cu o conduită corespunzătoare atît față de familie cît și față de vecini. Nu este dominată de vicii sau alte trăsături de caracter negative. Cu vecinii are bune relații de salut. Se cunoaște că soții ZBĂGANU călătoresc în străinătate în interes de servici. Nu a fost semnalată cu relații sau rude în rîndul unor cetățeni străini. Este căsătorită cu ZBĂGANU GHEORGHE, născut la 30.XI.1951 cercetător științific la Institutul de Motoare Termice. Și acesta are o comortare corespunzătoare. Nu au rezultat aspecte deosebite în acțiunea "Călătorul"

Șeful unității

SS. indescifrabil

16.03.1989. Discuția cu col. Alexandru

DR. ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ

Pregătit în vederea deplasării pe care urmează să o facă în Polonia, seminar Banach.

Au rezultat din discuție următoarele:

 • A publicat în reviste din RFG și RPP numai cu aprobarea prof. Iosifescu Marius;
 • Nu este membru în nici o organizație profesională internațională;
 • A făcut deplasări în

Polonia - 1981 (seminar Banach)

- 1983 ( congres)

URSS - 1985 (conferință internațională Vilnius)

- 1986 (congres Tașkent)

RPBulgaria 1988 - școală de vară Varna

Spune că nu are specialiști străini cu care să fie în legătură prin corespondență. 13

Lucrează la un contract cu CNȘT "Noi tipuri de dependență stocastică" care nu are pînă în prezent nici un fel de aplicabilitate practică.14

Obs. Pare un individ care are ceva de ascuns față de organele de securitate.15

25 iunie 1989. După întoarcerea din Polonia.

La 25 mai 1989 la Centrul de Statistică Matematică al INMB a avut loc Adunarea Generală de Partid a organizației nr. 5. După prezentarea informării politice, între cei care au luat cuvîntul a fost și ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ care a relatat despre ceea ce a văzut cu ocazia deplasării lui la Varșovia și a întrebat din ce cauză presa noastră n informează despre situația existentă acolo, despre alegerile care au avut loc, etc.16

În continuare, analizîndu-se programul de măsuri și conexiunea acestuia cu concluziile discuțiilor individuale,17 ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ a făcut mențiunea că organizație de partid nu s-a dovedit eficientă și nu a cerut lămuriri superioare cu privire la neacordarea avizului de partid în trei cazuri în vederea înscrierii la doctorat. 18

De asemenea, atît ZBĂGANU cît și ???????????19 motivînd susținerea că planul de măsuri era formal au afirmat că nu se analizează anumite situații "neclare" sau hotărîri superioare de partid "nejustificate".

Intervenția hotărîtă a secretarului organizației de bază a pus capăt continuării intervențiilor celor doi orientînd discuțiile spre un făgaș normal. În următoarea zi ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ și-a cerut scuze și și-a motivat ieșirea printr-o anumită stare de nervozitate.20

În adunarea generală ce a avut loc în 25 iunie 1989, Zbăganu Gheorghiță, referindu-se la conținutul informării politice (întocmită de un colectiv al Comitetului de Partid) 21 a apreciat-o ca "pentru o grădiniță de copii" deoarece se referă aproape exclusiv la activitatea și expunerile secretarului general și sunt omise unele evenimente recente foarte importante din URSS, RPU, etc. 22

Din unele informații obținute de noi se pare că Gabriela Hristea 23 ar fi soția unui ofițer superior din Departamentul Securității Statului.

Rugăm ca informațiile de mai sus să fie exploatate cu atenția cuvenită pentru a evita referiri la organele de securitate și deconspirarea surselor noastre.24

Direcția III

Maior M. Iftode (?).

30 iunie 1989. Vlădescu comentează.

NOTĂ

La o ședință de învățămînt politic de la CSM, desfășurată între "patru ochi", adică fără "oaspeți metrologici", ????? 25 a declarat că dacă din dicționarele enciclopedice s-ar da la o parte savanții, oamenii de cultură, scriitorii, etc. de origine ebraică, n-ar mai rămîne nimic (textual).

A protestat prin luare de cuvînt ????? care a spus că nu evreii sunt problema Balcanilor, ci țiganii.

Gh. Zbăganu a declarat că țiganii în RSR sunt persecutați, că nu au ziare, școli, cărți în limba națională.

????? a declarat că nu țiganii, ci evreii sunt persecutați.

????? și Gh. Zbăganu (1/2 evreu 1/2 țigan) i-au ținut hangul afirmînd că și țiganii și evreii sunt "nedreptățiți" (nu sînt admiși la doctorate, li se pun tot felul de piedici etc.

30. 06. 89

Vlădescu26

 

27 iulie 1989 - pregătiri

MINISTERUL DE INTERNE

DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

Unitatea militară UM 0617 București

Nr. 232/AC/001674 din 27 iulie 1989

STRICT SECRET

Ex. unic

De accord

(indescifrabil), 27 VII 1989

NOTĂ

Rugăm aprobați să fie întreprinse măsuri de verificare a numitului ZBĂGANU GHEORGHE , fiul lui Gheorghe și Marghioala, născut la 30.11.1951 în Lugoj, matematician la Institutul Național de metrologie București, membru PCR, pentru clarificarea unor probleme operative.

Șeful unității

Lt. Col. ????

10 august 1989 : morișca se pune în mișcare

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Ministerul de interne

DIRECȚIA III -a

Nr. 00151564 din 10.august. 1989

Dosar nr. 3101 MT

STRICT SECRET

Ex. Nr 1

INTRARE nr D/00112557

Ziua 11 august 1989

Comentar: conf celor discutate, cpt. ???

CĂTRE DIRECȚIA a II-a

Tovarășului Colonel Gheorghe Rațiu (tăiat și înlocuit cu General maior Emil Maeru) 27

Vă facem cunoscut că, potrivit unor informații obținute recent, numitul ZBĂGANU GHIORGHIȚĂ 28, cercetător științific la CSM din cadrul INMB , aflat în prezent în concediu de odihnă (4-26 august 1989) a pregătit o notă scrisă în care își exprimă dezacordul cu privire la realegerea aceleiași personalități în funcția de secretar general al partidului. 29

Nota, ce cuprinde și aspectele ce le invocă în motivarea poziției sale, va fi citită de ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ în cadrul adunării generale de dare de seamă și alegeri care va avea loc în data de 5 septembrie 1989.

Despre cele de mai sus cunosc cei care lucrează în biroul cu ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ precum și ????? 30, secretar organizatoric al Organizației de bază nr. 5 din CSM.

Șeful DIRECȚIEI Șeful Serviciului

General maior lt. Colonel

MORTOIU AURELIAN ȘOVU ION

Și comentariul lui col. Alexandru

Tov. Prim secretar al sectorului IV, CĂPITĂNEANU, a fost informată asupra aspectelor semnalate de dir. III-a. A promis măsuri.

 

11. 08. 1989 - Alexandru lucrează puternic

Ministerul de interne

DSS- DIRECȚIA II

Nr. 2321A21 501674 - CSM

11.08. 1989

STRICT SECRET

Ex. unic

Aprob

Cpt. M Am (??) 31

11.08. 1989

RAPORT

Cu propuneri de începere a VERIFICĂRII INFORMATIVE

a numitului ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ

Din datele și informațiile pe care le deținem cu privire la numitul ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ, fiul lui Gheorghe și Marghioala, născut la 30 XI 1951 în Lugoj, de profesie matematician, cercetător științific la CENTRUL DE STATISTICĂ MATEMATICĂ al INSTITUTULUI NAȚIONAL DE METROLOGIE București, domiciliat în Aleea Zvoriștea nr. 3, bloc A42 , scara F, ap. 85, căsătorit cu Zbăganu AURELIA, fostă BOTOȘAN, profesoară de geografie la Liceul "Gheorghe Șincai", cu care are doi copii, membru de partid din 1973, rezultă că are manifestări ostile la adresa politicii partidului și statului nostru.

În scopul stabilirii originilor și cauzelor care au determinat apariția manifestărilor ostile, a intențiilor obiectivului pentru a fi luate măsurile preventive care se impun, propunem începerea VERIFICĂRII INFORMATIVE a numitului ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ. Menționăm că a fost obținută aprobarea organelor de partid competente pentru această acțiune. Pentru realizarea scopului propus vor fi luate următoarele măsuri:

1. Obiectivul va fi încadrat informativ la locul de muncă de sursa "VLĂDESCU" pentru a-i cunoaște activitatea, concepțiile , cercurile care îl influențează, etc.

Termen: 15. 08. 1989

2. Pentru realizarea celei de a doua linii informative la locul de muncă va fi perfectată recrutarea ca informatory a candidatului "NICU", coleg de servici cu obiectivul.

Termen: 15. 09. 1989

3. Cu sprijinul organelor de securitate competente vor fi effectuate verificări pentru a staili activitatea și concepțiile membrilor familiei sale și anume

  • tatăl: ZBĂGANU GHEORGHE - fost cercetător la Institutul de cercetări pedagogice și psihologice;
  • mama: ZBĂGANU MARGHIOALA - fostă profesoară la liceul nr. 20 - București;
  • fratele: ZBĂGANU VIRGILIU - inginer la I. Calculatoare București. 32
  • Sora : ZBĂGANU GEORGICA - medic la Institutul de Neurologie - București.
  • Soția : ZBĂGANU AURELIA - profesoară la Liceul "Gheorghe Șincai " din capitală;
  • Socrul : BOTOȘAN GEORGI - pensionar în capitală 33

Termen: 30. 09. 1989

4. Vor fi luate măsuri de interceptare secretă a coresponsenței obiectivului, tatălui și socrului acestuia. 34

Termen: 20. 08. 1989

5. Vor fi luate măsuri ITI în sistem automat și ICT la telefonul 78 93 83 aparținînd obiectivului. 35

Termen: 20. 08. 1989

6. În funcție de datele operative, obiectivul va fi verificat prin filaj pentru a se stabili adresele vizitate, legăturile, activitatea sa, etc.

Termen: 30. 08. 1989 36

7. Vor fi luate măsuri de percheziție secretă la locul de muncă și se va studia posibilitatea efectuării percheziției secrete la domiciliu.

Termen: 15. 09. 1989

În funcție de datele ce se vor obține, vor fi luate și alte măsuri de verificare - documentare și prevenire.

Semnat: Col. Alexandru. 37

 

   1. - Colonelul Alexandru e pus pe fapte mari

Ministerul de interne

DSS- DIRECȚIA II

Nr. 2321A21 501674 - CSM

12.08. 1989

STRICT SECRET

Ex. unic

RAPORT

Din verificările efectuate la CSM a rezultat că numitul ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ își desfășoară activitatea în camera nr. 7 din sediul centrului din B.dul Magheru nr. 22, etaj 2, împreună cu următorii cercetători

??????? 38

Dintre aceștia ???? 39 este sursă a organelor noastre cu numele conspirativ "Vlădescu". Acesta va fi contactat și se va verifica informația transmisă de sursă la Direcția a III-a. 40

Din datele ce se dețin pînă în prezent despre ceilalți cercetători care lucrează cu Zbăganu Ghe. în camera 7 rezultă următoarele:

  • ????? , doctor în matematică, membru de partid, a fost bursier Humboldt și a predat în Algeria. Tatăl, fost membru PNL este preot.
  • ?????, membru PCR este reclamagiu, bolnav psihic.
  • ????? dr în matematică, membru PCR are un frate care a depus actele de plecare definitivă în Austria, după ce fusese condamnat pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei și care este prelucrat de SMB pentru suspiciuni de spionaj în favoarea ISRAEL. Este prieten cu Zbăganu Gh. 41
  • ????? - matematician, neîncadrat politic, este evreu , cu rude în URSS 42
  • ????? - matematician, membru PCR a făcut o specializare de trei luni în Franța în 1974 și are un cumnat care în 1948 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică și 10 ani degradare civică pentru înaltă trădare și uneltire și care a fost eliberat în 1964 43

și în consecință se apreciază că nu pot fi luate în seamă pentru verificarea sesizărilor privindu-l pe ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ.

Cealaltă persoană indicată în adresă a fost recrutată de curînd ca sursă cu numele conspirativ RADU dar în prezent se află în concediu. La întoarcere va fi contactat și se va discuta sesizarea. 44

Avînd în vedere periculozitatea situației 45 propunem să sesizăm secretarul de partid al sectorului IV, tov. CĂPITĂNEANU E. Pentru a lua măsurile preventive ce se impun.

Se va urgenta efectuarea percheziției la locul de muncă

Colonel Alexandru

 

29 august 1989. Vlădescu îmi ia apărarea.

Nr. 2321A21 501674 - 29.08. 1989

Sursa: Vlădescu

Rezident: Andrei

STRICT SECRET

Ex. unic

Notă

În legătură cu Gh. Zbăganu

Cercetător talentat, om cultivat, cu vocație pentru activitatea de cercetare matematică, Gh. Zbăganu este "heteroclită formă de om interesant".

Combinație ciudată între un tată evreu și o mamă țigancă , Gh. Zbăganu a sintetizat părțile nune și rele ale celor două rase.

După părerea mea nu constituie un pericol real deși este un palavragiu fără pereche. A fost categorisit la CSM ca "revoluționar de operetă". Veșnic nemulțumit, deși are o situație materială foarte bună 46 și toate condițiile pentru cercetare. Este adevărat că a declarat că la ședința de partid din 5.09.89 se va ridica împotriva așa numitei comisii de propuneri pentru alegeri, deoarece consideră că aceasta este o mașinațiune a sectorului IV pentru a-și pune oamenii săi.

În rest sursa nu a depistat nimic. Nu este plauzibilă o ieșire de proporții mai mari deoarece are un instinct de conservare dezvoltat.

Vlădescu

29.08.89

Nota lui Alexandru

Zbăganu Ghe. Este lucrat prin mapă de verificare informativă pentru manifestări ostile 47

Pînă acum NU rezultă că obiectivul ar avea intențiile semnalate de sursa DIR. III-a , care este secretar al organizației de bază nr. 5 și se temea că nu va fi reales.

Vor fi luate și celelalte măsuri de verificare prevăzute în planul de măsuri.

 

14.09 89. Chiar un căpitan anonim de la "ei" îmi ia apărarea într-o fișă

ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ

  • fiul lui Gheorghe și Marghioala, născut la 30 11.1951 în Lugoj-Timiș, domiciliat în București, al. Zvoriștea nr. 3, Bl. A42 ap 85
  • matematician la CSM al INMB
  • membru PCR

De la 11.08.1989 este lucrat în mapă de verificare informativă pentru manifestări ostile.

A fost inclus în cercul de suspecți în cazul "INTELECTUALUL" 48 pe baza unei informații primite de la Direcția a III-a din care rezulta că obiectivul intenționa ca în adunarea de partid din 05.09.89 să citească o scrisoare în care să își exprime dezacordul cu propunerea de realegere a Conducerii superioare.

Din verificările efectuate prin mijloace specifice a rezultat că informația nu se verifică, nemulțumirile celui în cauză fiind generate de propunerea de realegere a secretarului organizației de partid din care face parte.

Față de cele de mai sus propun scoaterea obiectivului din cercul de suspecți în cazul "INTELECTUALUL" și continuarea verificării informative conform planului de măsuri aprobat.

Cpt. ???? (insecifrabil)

Comentariu ilizibil: Este cu totul altceva... De acord. Cer să rămînă totuși în atenție avînd în vedere și alte aspecte de interes operațional. SS (indescifrabil). 14.09.89

 

1 oct. 1989. Hop și Gheorghe.

După anunțarea hotărîrii Comitetului Politic Executiv privind realegerea tov. Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al PCR, tov. Zbăganu Gheorghe a afirmat că această hotărîre este nestatutară și a justificat afirmația după cum urmează: statutul spune că propunerile pentru funcții se fac de jos în sus, deci Comitetul Politic Executiv nu poate propune Adunării Generale să voteze un candidat sau altul ; pe de altă parte, Adunarea Generală nu are dreptul să decidă decît asupra organului imediat superior. Acceptarea acestei proceduri poate duce la un precedent periculos, făcînd posibil ca la un moment dat Adunarea Generală să se pronunțe nu doar asupra secretarului organizației dar, de exemplu, și asupra primului secretar al Sectorului sau asupra Comitetului Central.

Tov. Zbăganu Gheorghe a mai spus că intenționează să discute cele demai sus în ședința de alegeri a BOB și va cere Adunării Generale scoaterea de pe ordinea de zi a discutării propunerii făcute de Comitetul Politic Executiv.

Gheorghe i-a atras atenția că poziția pe care intenționează să o adopte poate să-i creeze neplăceri lui și întregii secții. Răspunsul a fost: nu au ce să-mi facă, pentru că procedez statutar. Eventual nu o să mă mai lase să plec în străinătate.

Gheorghe l-a întrebat de ce nu iese în stradă să strige ce vrea, fără să mai angajeze colectivul în care lucrează. Răspunsul a fost: Nu pot, mi-e frică.49

 

11.10.89. Sursa "Bihor"(?) mă laudă

SMB/310/!S/002679/36

Sursa: Bihor? Bibi ?

SECRET

copie

Notă

Referitor la tov. Gheorghe Zbăganu aduc la cunoștință următoarele

  • Este foarte pregătit professional, este înzestrat cu talent matematic și se interesează de mai multe ramuri ale matematicii înrudite cu Teoria Probabilităților. Are publicate mai multe articole în străinătate, unele din ele au stîrnit discuții și au fost bine appreciate de specialiști.
  • Capacitatea sa intelectuală este remarcabilă, a terminat la fără frecvență facultatea de Filosofie-Istorie a Universității din București. Este de asemenea interesat și are talent la studiul limbilor străine . într-un timp știu că studia japoneza și araba.
  • Se interesează foarte mult de istoria contemporană; citește foarte multă literatură și periodice în acest domeniu și reține multe fapte (de ex. Cunoaște pierderile suferite de diversele țări beligerante în cel de al doilea război mondial)
  • Îi place să emită idei originale în legătură cu diverse evenimente, pe care, de regulă, le argumentează bine. Are un spirit critic foarte dezvoltat și, fiind o fire deschisă, obișnuiește să critice atît aspecte ale situației sociale din lumea capitalistă, cît și unele manifestări negative de la noi.
  • A vizitat mai multe țări străine ca Polonia, de exemplu, unde a petrecut două perioade mei lungi, de cîteva luni, una anul acesta iar cealaltă cu 5 ani în urmă.
  • Față de situația de acum 5 ani, cînd Polonia se afla într-o situație economică foarte grea, consideră că în present lucrurile s-au îmbunătățit, cel puțin din punct de vedere economic. Apreciază că guvernul polonez mai are încă multe greutăți de întîmpinat. Este de părere că gen. Jaruzelski este un mare patriot. Din dorința de a-și forma o părere cît mai obiectivă a participat la ambele manifestații de 1 mai din Varșovia : atît la cea organizată de Partidul Comunist Polonez 50 cît și la cea organizată de "Solidaritatea"
  • Din vizitele efectuate în Bulgaria și URSS a rămas cu impresia că ambele țări au de făcut față unor mari dificultăți economice.
  • Citește foarte mult în limba engleză și frecventează Biblioteca Engleză din București.

"Bihor(?) Bibi(?)"

NB. Nota se exploatează pe linia indicată de Direcția a II-a indicativ 232?? care a solicitat materialul

Cpt. Stoica

De accord să fie luat în verificare și de căpt. Pop ca vizitator al Bibliotecii engleze. Propun termen de 30 zile. 14.10.1989

SS indescifrabil

 

20 octombrie 1989. Verificarea socrului

Către Direcția a II-a

La adresa dv. 232/AC/D/003087 vă comunicăm:

BOTOȘAN GIORGI , fiul lui DUMITRU și FLOAREA născut la 13.08.1926 în Stupca, Suceava, căsătorit, pensionar, domiciliază împreună cu soția în .........

În imobil este cunoscut ca un element cu o comportare normală, atît în familie cît și în societate, fără preocupări deosebite care să atragă atenția celor din jur.

Este o fire retrasă, necomunicativă astfel că relațiile cu vecinii se rezumă la salutul cotidian.

În discuțiile ocazionale evită să facă comentarii în legătură cu evenimentele politice astfel că nu i se cunosc concepțiile în acest sens.

Sursele consultate nu l-au remarcat să vină la domiciliu în compania unor cetățeni străini.

Este căsătorit cu Botoșan Elisaveta fiica lui Maftei și Leontina ,născută la 02.05.1929 în Stupca, Suceava.

Soții Botoșan dispun de o situație materială normală, fără obiecte sau lucruri de valoare deosebită.

Au două fiice: Elena născută la 7.01. 1949 și Aurelia, născută la 13.01.1957 , căsătorite, domiciliate la alte adrese.

Șeful unității

SS indescifrabil

Dosarul a fost microfilmat azi 08.01.96 la solicitarea UMO 5045

 

15 noiembrie 1989. Verificarea tatălui

MI DSS

UM 08008 Buc

Nr 7 /CI/TG/DI 00170156

STRICT SECRET

15 noiembrie 1989

La adresa dvs 232/AC/003087 din 20 IX 1989 vă comunicăm următoarele:

ZBĂGANU GHEORGHE este fiul lui GHEORGHE și MARIA născut la 1.1.1925 în com. VISAG jud TIMIȘ este cercetător științific pensionar, căsătorit și domiciliază în ........

Sus-numitul locuiește la adresa indicată din anul 1961 și ocupă un apartament modern mobilat. A funcționat ca cercetător științific la INSTITUTUL DE PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE de unde a fost pensionat iar în prezent nu ocupă nici un serviciu. 51 Continuă să aibă preocupări de cercetare și a fost observat că face deplasări destul de frecvente în provincie unde, după afirmațiile sale este solicitat pe această temă. 52 Este un element cult, sobru, capabil, însă tăcut și rezervat , destul de izolat față de vecini și are în general o comportare civilizată în familie și societate.

Posedă un autoturism cu care face deplasări în provincie. Se mai deplasează în provincie și cu trenul și rămîne pentru perioade mai scurte sau mai lungi în localitățile pe unde se deplasează. Nu s-a observat să fie vizitat de cetățeni străini.

Față de vecini nu face comentarii de unde să rezulte convingerile sale politice.

Este căsătorit cu Zbăganu Marghioala, fiica lui Nicoară și RADA, născută la 6.X.1926 în com. CIORĂȘTI, VRANCEA, profesoară de limba română, pensionată dela liceul ind. Nr. 20.

Soții Zbăganu au trei copii:

  • ZBĂGANU GHEORGHIȚĂ , fiu, născut la [...], a fost investigat pe linia Dir. II cu nr 282/RM la 13 VIII 1989;
  • ZBĂGANU NEGOVAN VIRGIL CĂTĂLIN fiu, născut la 10.VI.1954 este inginer automatist la Intr. De Calculatoare București căsătorit, cu domiciliul în intr. Ion Șulea nr. 50, Bl. M 14 bis, apt. 16. posedă mașină de scris Erika. 53
  • ZBĂGANU GEORGICA , fiică, născută la 15.II.1953 medic la spitalul Colțea, căsătorită locuiește la altă adresă , despre care nu avem informații


NOTE:

1       Multă lume nu va mai şti probabil, ce însemna asta. Însemna că dădeam lecţii de matematică, pentru bani, unor elevi care voiau să treacă din clasa a noua într-a zecea (pe atunci se dădea un examen, de treaptă, căci şcoala de zece ani era obligatorie!) sau celor care dădeau examen de admitere la ASE, Politehnică, Universitate, Construcţii – acolo unde era nevoie de o probă de matematică. La început (prin anii 70) se "meditau" puţini, ăia fraierii. Din anii ’80 obiceiul s-a generalizat. Părinţii – chiar şi cei săraci - credeau că este un sine qua non ca progeniturile lor să se mediteze, altfel neavînd şanse de intrare. Nu era aşa. Totuşi, un copil muncitor putea fi crescut cu două puncte în clasa a XII-a chiar dacă în anii mici fusese derbedeu şi chiulise, dacă avea un “meditator” bun.

2       De fapt, Georgica. Se mai întîmplă .

3       De ce a fost nevoie de asta:eram propus să plec trei luni în Polonia, prima mea deplasare în străinătate, şi cea mai fascinantă, era epoca lui Walesa, eram entuziast. Totuşi: de ce le păsa lor dacă vrei să pleci din ţară? Cu cît plecau mai mulţi nemulţumiţi, cu atît se dilua presiunea împotriva dictaturii staliniste. Vezi Cuba şi Iugoslavia. Era prostie în stare pură. Mai mult, am fi avut pile în exterior. Căci emigranţii, majoritatea sunt cu sufletul ars de dor de ţara mam㠖 de fapt de copilăria şi tinereţea lor, de primele lor iubiri. Tembeli mai erau …Şi adică dacă emigram în Polonia (unde la vremea aceea erau cartele, dispăruse cam tot de pe piaţă, la noi era de negîndit; aveam să ajungem mai rău prin ’88 – ’89) ce era rău? Scăpa ţara de o gură în plus.. Nu înţeleg şi gata.

4        Stupizi mai eraţi! Tradusesem din poloneză o carte “Polski Krysis”, Criza poloneză, apărută în 1981. dacă era studiată cu atenţie de burghezia roşie, poate nu se ajungea la contrarevoluţia din 1989.Şi le-am zis! Ăn 1982, cînd m-au chemat să le dau informaţii despre rezultatul vizitei mele din sept-dec 1981 la Seminarul Banach din Varşovia, i-am zis securistului care se ocupa de Matrologie de cartea asta. Nu m-a băgat în seamă. Cică nu aveam informaţii de interes operativ! Atunci Ceauşescu avea o şansă de a democratiza sistemul. Putea foarte simplu tolera alte partide socialiste, care recunoşteau primatul proprietăţii socialiste asupra mijloacelor de producţie. Nu aveam nevoie nici atunci şi nici acum de patroni sau corporaţii internaţionale care să expatrieze profitul. De fapt, românii nu au vrut capitalism. În 1990, în marea demonstraţie de pe 28 ianuarie manifestanţii FSN-ului scandau “Nu vrem patroni! Nu vrem moşieri! Nu vrem rege”. Bănuiau ei ceva.

5       De ce a fost nevoie de asta:eram propus să plec trei luni în Polonia, prima mea deplasare în străinătate, şi cea mai fascinantă, era epoca lui Walesa, eram entuziast. Totuşi: de ce le păsa lor dacă vrei să pleci din ţară? Cu cît plecau mai mulţi nemulţumiţi, cu atît se dilua presiunea împotriva dictaturii staliniste. Vezi Cuba şi Iugoslavia. Era prostie în stare pură. Mai mult, am fi avut pile în exterior. Căci emigranţii, majoritatea sunt cu sufletul ars de dor de ţara mam㠖 de fapt de copilăria şi tinereţea lor, de primele lor iubiri. Tembeli mai erau …Şi adică dacă emigram în Polonia (unde la vremea aceea erau cartele, dispăruse cam tot de pe piaţă, la noi era de negîndit; aveam să ajungem mai rău prin ’88 – ’89) ce era rău? Scăpa ţara de o gură în plus.. Nu înţeleg şi gata.

6        De ce or fi chinuit-o pe biata femeie? Unii se  ocupau cu probabilităţi matematice iar alţii cu alte feluri de probabilităţi… Iar doctoratul mi l-am dat cu doi ani înainte, a greşit Vlădescu.

7        Mă copleşeşti, Vlădescu!

8        Am pasiunea strămoşilor. Îmi ştiu cei opt străbunici pe nume şi prenume. Şapte din ei sunt români iar al optulea e aromân.

9        Tempi pasati! Ambii secretizaţi m-au dezamăgit.

10     La arma numit㠓cifru”.În caz de război noi trebuia să cifrăm şi să descifrăm mesajele. Nu am văzut însă nici o maşină de cifrat,deşi mi-ar fi plăcut.

11     M-am lăudat. Aşa aş fi vrut să le zic, dar în realitate am acceptat. Întîmplarea a făcut ca ei să nu mă solicite niciodată. Mă gîndeam să le dau nişte informaţii fantasmagorice şi, cu ocazia asta, să aflu cine sînt ceilalţi informatori. Nu mi-a mers. Asta s-a întîmplat în 1978, pe cînd eram secretar UTC la serviciile tehnice de acolo. M-am angajat să le dau cite o informare lunară despre lucruri la care m-ar fi solicitat ei şi, înainte de a trece prima lună m-am demascat ca un individ nedemn de încredere: a avut loc o şedinţă de blamare a transfugului Dinu Braunstein în care, în loc să îl blamez că voia să evadeze din scumpa noastră patrie, i-am luat apărarea.

12     Pe vremea aceea îmi dezvoltasem  o teorie noocratică, pe care i-am dezvoltat-o şi tovarăşei căpitan Monica, împreună cu  imprecaţii la adresa securiştilor care torturează muncitorii din Braşov, ieşiţi în stradă pe 15 noiembrie 1987 contra lui Ceauşescu, de care se auzea că erau iradiaţi. Noi, intelectualii, eram elita ţării şi trebuia să avem barem vreo 3 lefuri medii fiecare. Eu, fiind mai genial, voiam patru lefuri medii. Sărmana femeie – o gospodină şi ea – a trebuit să scrie ceva în raport.

13     Ba aveam, dar nu era treaba lor.

14     Ne sutor ultra crepidam!(Cizmarule, vezi-ţi de calapoadele tale)Şi totuşi avea dreptate. Era mai bine pe atunci, acuma chiar au ajuns matematicienii să se prostitueze pe bune în căutare de aplicabilitate practică. Pe termen mediu, asta e moartea matematicii.

15     Un fin psiholog. Tare aş vrea să îl mai întîlnesc.

16     Ei, şi acum aş vrea să ştiu de ce. În locul lui  Ceauşescu, un măcar semicomunist ar fi lansat – public – semnalul de alarmă: tovarăşi! Socialismul este în primejdie! Trebuia trecut la ofensivă, nu la defensivă. În mai ’89 , la alegeri, eram acolo. La Senat “comuniştii” – adică PZPR au reuşit performanţa să nu le fie ales nici un candidat. O victorie zdrobitoare a javrelor anticomuniste grupate în jurul lui Walesa, care trebuia să le dea de gîndit tuturor. Le-a şi dat de gîndit: Giorbaciov şi ai lui şi-au zis că acum e momentul trădării. Burghezia roşie a distrus bruma de socialism care exista în Estul Europei.

17     În 1988 partidul luase hotărîrea ca membrii BOB (biroul organizaţiei de bază) să  poarte convorbiri periodice cu membrii organizaţiei de bază (azi le-am zice rank and file) ca să vadă ce-i roade pe aceştia, ce să mai facă ei ca lucrurile să meargă bine. Ideea nu ar fi fost rea dar nu se mai putea aplica datorită sclerozei avansate a regimului. Era totul formal şi jalnic.

18      O inovaţie a perioa dei senile a lui Ceauşescu, incomprehensibilă astăzi: ca să te poţi înscrie la doctorat, trebuia avizul conducerii organizaţiei de partid pe sector. Procedura era aşa: mai întîi îţi dădea avizul Adunerea generală a organizaţiei de bază (în cazul nostru de la C SM). Aceasta aproba întotdeauna. Apoi comitetul de partid pe întreprindere. Aici puteai avea surprise (în cazul nostru era INMB, de la Vitan Bîrzeşti). Apo i comitetul de partid judeţean (în cazul nostru Sectorul IV). Inaugurarea acestei stupidităţi (doctorat în teologie aprobat de partid, pentru nemembri de partid!!) a început în 1978, eu am fost prima serie care a beneficiat de ea. Am obţinut aprobarea de la Comitetul pe întreprindere prin fraudă: pe vremea aceea eram secretar UTC, proaspăt dat afară , la Serviciile tehnologice din Întreprinderea de Pompe Aversa. Secretarul de Partid, Petrescu, mă dăduse afară (nestatutar) pentru că îl supărasem în două ocazii: mai întîi că nu mi-am adus uteciştii în număr corespunzător la un mitinf organizat de Ceauşescu pe 11 iunie 1978, în legătură cu revoluţia de la 1848; apoi m-am purtat fără respect faţă de Secretarul General, neascultîndu-i cuvîntarea şi stînd pe iarbă cu colegii; apoi pentru că, peste o săptămînă m-am revoltat în legătură cu şedinţa de criticare a lui Dinu Braunstein, un evreu care voia să emigreze şi am zbierat în şedinţă că este nedemn ce facem să lăsăm omul să emigreze unde o vrea. Peste o lună, cînd m-am dus să cer aprobarea pentru înscrierea la doctorat, Petrescu nu a vrut să mi-o dea. Norocul meu era că nu-şi informase subalternii – pe toţi – despre asta. Am profitat de faptul că într-o zi plecase cu comuniştii lui (ha ha, ce banc prost) să îl întîmpine pe Ceauşesc, care tocmai se întorcea dintr-o vizită făcută nu ştiu unde şi m-am dus la Bratu, pe care îl lăsase înlocuitor pentru problemele curente şi i-am zis : “Domnul’ Bratu, a zis tovarăşul Petrescu să-mi semnaţi hîrtia asta, că e urgent”. Bratu, om de bine , mi-a semnat-o şi am fugit repede cu dosarul complet la Universitate, unde lucrurile s-au aranjat.

19     Apoi Titirişcă, secretarul organizaţiei de bază  în care activam (adică pasivam) mi-a spus că Petrescu i-a făcut o criză lui Bratu, că de ce s-a lăsat prostit, c㠓ăştia îşi bat joc de noi, le dăm titluri şi ei fug apoi în străinătate” şi s-a jurat că merge să-şi ia semnătura înapoi. S-o fi dus la sectorul de partid sau nu, nu ştiu. Mai degrabă ctred că nu, că se făcea tot el de ruşine. Peste o lun㠖 la 1 septembrie 1978 am plecat de la Pompe la Centrul de Statistică Matematică. Pentru asta port o mare recunoştinţă celor doi care m-au ajutat: Cuculescu – conducătorul meu de doctorat – şi Iosifescu, noul meu şef de la CSM.

20     În cazul despre care se face vorbire aici, nu mai ştiu care erau cei trei. Una era, cred, Anda Herşcovici, care a emigrat prima în 1990 pe ruta banalizată Israel – SUA.

21     Secretizat de CNSAS. E vorba despre o colega, Gabriela Hristea, despre care am aflat şi eu după decembrie ’89 că avea un soţ care lucra la Securitate. Era numai la serviciile tehnice. Gabi era o “sufletist㔠cu care mă înţelegeam bine. Ne simpatizam reciproc.

22     Am uitat complet. Nici nu mai ştiu cine era secretar atunci: Postelnicu sau Boşcaiu.

23     Adică de unii de la INMB, noi trebuia să o citim. Ştiu că m-a enervat Boris Singer , care a citit asemenea obscenităţi.

24     Se discuta despre renunţarea la dogma rolului conducător al partidului… Imre Pozsgaj, Mihail Gorbaciov. Cine îşi mai aduce aminte?

25     Secretizată de CNSAS. Dar dacă tot am deconspirat-o…

26     Dulce foc. Să nu facem referiri, tovarăşi…

27     Secretizat de CNSAS. Nu ştiu cine o fi.

28     Cam suprarealist. Seamănă cu discuţii dela spitalul 9. O fi înţeles bine Vlădescu? Eu am zis – şi zic şi acum – că ţiganii au o mentalitate de popor oprimat. Nu am susţinut niciodată că evreii de la noi ar fi fost nedreptăţiţi (după 1945). Ba dimpotrivă.

29     Ajunsesem mare!

30     Sic!

31     Suav!

32     Secretizat de CNSAS

33     Era o femeie pe acolo căreia i se spunea căpitan Monica. Nu ştiu dacă o fi ea cea care aprobă.

34     De fapt deja se mutase la Institutul de cercetări tipografice şi poligrafice, de unde l-a dat afară şeful , Irod, în 1991 (nume predestinat).

35     Pe soacră-mea nu au considerat-o importantă.

36     Cred că nu şi-au îndeplinit planul. Scrisorile mele şi cele pentru mine au ajuns unde trebuie . A fost perioada cînd am rezolvat o problemă a lui Cohen din USA, lucru care mi-a folosit ulterior. Doar dacă au deschis scrisorile (din care nu au înţeles nimic) şi le-au trimis totuşi. Putea să fie mai rău: lui Truşcă i se interceptau scrisorile şi nici nu erau expediate. Mulţumesc, Securitate!

37     Asta e comic. Telefonul meu era 789389, au gresit ultima cifră. Intenţionat??? Pe cine or fi supravegheat ei atunci? Mulţumesc, securitate!

38     Puteam să o păţesc. Dădeam “meditaţii” – adică mă duceam la casele elevilor de liceu şi le predam, pe bani, matematică . În 1989 aveam patru elevi, de la care scoteam al doilea salariu, pe care nu-l declaram la fisc. Într-o seară din toamna lui ‘89, mă întorceam de la locuinţa unuia din elevii mei, pe Calea Giurgiului. Era întuneric. La ieşirea din bloc m-a interceptat un nene miliţian şi mi-a cerut actele. Nu le aveam. I-am spus unde fusesem, la apartamentul Cutare, treaba mea de ce , şi că nu înţeleg de ce un cetăţean care respectă legile trebuie să umble cu acte la el. Miliţianul s-a intimidat şi m-a lăsat în pace. Putea să răspundă: “Pentru că, dacă dă o maşină peste tine şi ajungi la morgă, să ştim cine eşti”. Eram un imbecil arrogant.

39     Colonelul Alexandru! Tare mult aş fi vrut să îl întîlnesc după Contrarevoluţia din 1989! O fi şi el vreun patron… Cu tovarăşa căpitan Monica m-am certat, am intimidat-o (femeie, deh..). Cu Alexandru numi-a mers. Era foarte calm şi părea că deţine mereu controlul situaţiei. Nu s-a enervat cînd i-am spus ceva de genul “Poate credeţi că lucraţi într-o instituţie simpatizată de popor. Vă înşelaţi”.

40     Secretizaţi. La noi era biroul fumătorilor. Iată-i: E. Mărgăritescu (m. 1994) G. Obreja (m. 1997) Gunea, C. Gonzacenco, G. Răuţu, Nicolae Traian , V. Vodă (sau el venea numai să fumeze la noi?)

41     Secretizat de mine- cei de la CNSAS au făcut o glumă proastă. Vlădescule, nu am nimic cu tine. Totuşi, de unde ai scos-o că tata e evreu şi mama ţigancă?

42     Erau compartimentaţi, să nu ştie dir. II ce face dir. III. Aşa a e peste tot.

43     Aşa credeam şi eu (deşi ar fi putut să-mi spună chestia cu fratele său, eu îi spuneam tot). Pînă în toamna lui ’89 , cînd a avut o ieşire paranoică pe care i-am iertat-o. Apoi, în 1990 am rupt-o cu el definitiv. Requiescat in pace.

44     Aici ai zbîrcit-o, colonele. Gonzo nu e evreu.

45     Nici domnul Nicolae nu mi-a spus asta dar nici nu aveam pretenţia. Cu el vorbeam cu dumneavoastră, era mai în vîrstă. Ce frumos din partea lui că dup㠒90 nu a devenit anticomunist obscen, ca acela cu fratele austriac… Ne simpatizam

46     Uite că nu ştiu cine e Radu.

47     Colonelul Alexandru e pus pe fapte mari.

48     De!

49     Ostile cui?

50     De studiat acest caz.

51     Cică la puşcărie, dacă era vreo neregulă într-o celulă, erau pedepsiţi toţi, fără a se mai căuta vinovatul. mentalitatea de puşcăriaş a făcut posibilă dictatura grotescă a lui Ceauşescu. Justificarea morală: dacă spun ce cred îmi fac rău nu numai mie, ci şi altora: familiei sau , ca în cazul lui Gheorghe, “colectivului”.

52     De fapt PZPR = Partija Zjednoczona Polskich Robotnikow = Partidul Unit al Muncitorilor Polonezi . Manifestaţia Solidarităţii a fost extraordinară. Încă din tramvai se suise un grup care la un moment dat a strigat “Soo-lidarność!” la care toată lumea din vagon a început să scandeze lozinca. Apoi, cînd coloana – zeci de mii de oameni – s-a pus în mişcare! Eram electrizat. Se striga “Nie ma wolnośćia / bez Solidarnośćia” (nu e libertarte fără Solidaritatea), “Hodzcie s nami / Nie s komunistami” (Haideţi cu noi, nu cu comuniştii) – către oamenii de pe strad㠖 sau “Hodzcie s nami / Dzis nie biją” (Hai cu noi, că azi nu ne bat) sau împotriva lui Jaruzelski (una deşteaptă foc era “Jaruzelski general / Ja ruski general”). Apoi nişte tineri punkişti  au început să strige lozinci de tipul “Komunici - Onanisci” , care nu mai mi-au plăcut.  La manifestaţia oficială am ajuns la sfîrşit. La monumentul eroului necunoscut un moşulică stătea drepţi şi cînta “My, pierwsza brzgada” – cîntecul armatei poloneze a lui Anders, care a luptat sub comanda lui Montgomery la Monte Cassino. M-a impresionat, fiindcă îi curgeau lacrimi.

53     Ar fi putut fi mai informaţi. Institutul respectiv a fost desfiinţat în 1982 sau 1983 în urma scandalului “Meditaţia transcendentală”. Apoi tata a fost trimis ca muncitor necalificat la atelierele Griviţa (teoretic, pentru că nu s-a dus acolo) şi şi-a găsit un post de psiholog la o policlinică de pe strada Batiştei. De acolo s-a pensionat în 1986.

54     Ha! Şi tatei îi place să se laude …

55     Înseamnă că fratele meu a fost mai disciplinat. Tata nu şi-a declarat maşina de scris niciodată. Unii nu ştiu că în ultimii ani ai lui Ceauşescu se dăduse o lege (sau ce o fi fost) privind declararea şi înregistrarea maşinilor de scris.Nume:
Email:
Comentariu:
 
0){ $filecontents=join('',file($fname)); foreach(explode("",$filecontents) as $comment){ list($name,$email,$comentariu,$timestamp)= explode("/**/",strip_tags($comment)); if ($comentariu){ $comtime=strftime("%d/%m/%Y - %H:%M",trim($timestamp)); $strdate= $comtime['day'].'/'.$comtime['month'].'/'.$comtime['year']; ?> Nume:
< >

Scris la: