Persian

چند سال پیش گفتگویی میان گروهی از بسیجیان و یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ی جنبش سبز که ایران را در سال ۸۸ به لرزه انداخت به بیرون درز کرد. محمدعلی جعفری در باب علل پایان تظاهرات اعتراضی پس از برخورد نیروهای امنیتی گفت: «چون بیشتر آنهایی که در این تظاهرات‌ها شرکت می‌کردند، از شمال شهر می‌آمدند و اینها خیلی اهل تحمل سختی و به هر حال ایستادگی‌ها اینها نبودند؛ کاملا این مشهود بود».

روز سه شنبه، 5 مه، وازکِز- دبیر اتحادیۀ "سینترا تویوتا" هنگام خروج از منزل خود در ایالت سوکره به منظور شرکت در جلسه ای از پیش تعیین شده در مرکز اصلی کارخانه تویوتا، به قتل رسید.