Ledelsen hæmmede kommunistpartiets valgresultat i Grækenland

Danish translation of Greek elections (II): Communist Party leadership limited the impact of the party (11 May 2012).

Det græske kommunistparti KKE’s valgresultat peger på en alvorlig politisk fejltagelse. Resultatet på 8,48 procent (26 mandater) er en stigning på sølle 0,94 procent i forhold til sidste valg. Det er i en situation, hvor hundredtusindvis af arbejdere og unge bevæger sig til venstre. Mens Syriza gik 800.000 stemmer frem, gik KKE kun 18.823 stemmer frem.

Årsagen til det skuffende resultat skyldes partiets ledelses vedholdende afvisning af at tilbyde masserne en synlig alternativ regering. Deres undskyldning var, at ”betingelserne ikke er modne”, og at ”der er behov for en stærk opposition”.

KKE’s ledelse har benyttet sig af alle slags kneb i forsøg på at adskille regering og magt, og de har sat lighedstegn mellem en hvilken som helst venstrefløjsregering og kapitalens magt. I stedet for at acceptere Syrizas opfordring om enhed, og kombinere dette med en præsentation af et korrekt revolutionært program, som en venstreorienteret regering bør gennemføre, har de nægtet overhovedet at indgå i diskussioner om en sådan enhed. I stedet har de henvist til, at en abstrakt ”folkemagt” skal dannes på et ukendt tidspunkt i fremtiden.

Masserne har dermed været nødt til at vælge imellem to slags venstreorienterede partier ved det nylige valg. Der var kommunistpartiet, som fremstillede al kamp for en venstreorienteret regering i dette parlament som forældet og meningsløst. Og der var Syriza, der med parolen om en venstrefløjsregering tilbød et konkret perspektiv om en alternativ regering – om end det skete med et uklart, selvmodsigende og utilstrækkeligt program.

Over for dette valg foretrak masserne politisk håb frem for passivitet og fatalisme. Dermed viste kommunistpartiets ledelses taktik sig i praksis at være den største hindring for at styrke partiet ved valget.

Det var især arbejderklassen i de store arbejderkvarterer og i Athen og Piraeus, der tydeligt fordømte kommunistpartiets ledelses taktik. På landsplan gik partiet en smule frem, men i Athens anden valgkreds gik partiet tilbage med 1,2 procent. I Piraeus’ anden valgkreds gik de tilbage med 0,59 procent, og meget sigende gik de 1,7 procent tilbage i kommunen Nea Ionia, der er en arbejderklasse-forstad til Athen. I kommunen Peristeri gik de 0,5 procent tilbage, og i kommunen Perama gik de 0,8 procent tilbage.

Valgresultatet viser, at hvis der havde været en valgalliance mellem Syriza og KKE, havde det været aldeles muligt med en venstreorienteret koalitionsregering. Og en sådan alliance ville utvivlsomt have tiltrukket langt flere stemmer end summen af det stemmetal, de to partier fik hver for sig.

Kommunistpartiets ledelses sekteriske indstilling til parolen om en venstrefløjsregering har haft tre ødelæggende konsekvenser. En historisk mulighed for at få en regering, der kunne gøre op med kapitalismen, er blevet forpasset. Kommunistpartiets bagland er blevet skuffet, og partiet er blevet forhindret i at øge sin indflydelse yderligere blandt de brede masser.Det har også givet Syrizas ledelse en undskyldning for at søge at alliere sig til højre med Dimar (Demokratisk Venstre) eller endda med de Uafhængige Grækere, hvilket fundamentalt vil gøre op med de revolutionære karakteristika hos en venstrefløjsregering.

Kommunistpartiets dårlige valgresultat bekræfter, at der er aktut behov for en politisk ændring i partiet. Medlemmerne i partiet og dets ungdomsorganisation bør forlange, at partiet vender tilbage til den leninistiske politik: at det på grundlag af en taktik med enhedsfront fremsætter et krav om en arbejderregering, en venstrefløjsregering på et socialistisk program.

Translation: Socialistisk Standpunkt (Denmark)