Kina: sejr til Honda-arbejdernes strejke

Arbejderne på Honda-fabrikken i Foshan i Kina vandt en 35 procent lønstigning efter en strejke, som startede den 17. maj. Aftalen, som blev indgået den 4. juni, svarer til en gennemsnitlig månedlig lønforhøjelse på 500 yuan. En almindelig arbejder, hvis løn var 1544 yuan før, vil få 2044 yuan efter lønforhøjelsen - en stigning på 32,4 procent. Lærlingene, der repræsenterer en stor del af arbejdsstyrken og har spillet en central rolle i strejken, men får langt lavere lønninger, vil få en lønforhøjelse på 634 yuan oven i den nuværende sats på 900 - en stigning på mere end 70 procent.

Dette udgør en vigtig sejr for arbejderne og deres enhed på trods af undertrykkelse fra virksomheden og folkene fra den officielle ACFTU "fagforening”. Forsøg fra virksomheden og ACFTU på at bryde strejken (trusler imod lærlinge, afskedigelse to af de tidlige ledere af strejken, brug af bøller fra ACFTU til fysiske angreb imod de ansatte, osv.) mislykkedes. Strejken var ved at blive en cause célèbre på landsplan, og der var en klar risiko for, at strejken skulle sprede sig til andre dele af landet.

En kort strejke med 1.000 ansatte på Beijing Xingyuche Technology Company, der fremstiller bildele for Hyundai, blev hurtigt afgjort, da selskabet tilbød en 25 procents lønstigning. Arbejderne var tydeligvis klar over, at det ville have en afsmittende virkning på Hyundai produktionen andre steder (som for eksempel Honda i Foshan), hvis de lammede produktionen, og de har også bevæget sig i retning af at danne en fagforening, der er i stand til at forhandle med arbejdsgiverne om andre verserende spørgsmål.

Da de kunne se, at undertrykkelse ikke kunne stoppe bevægelsen, greb staten ind på højeste plan for at bilægge strejken på fredelig vis ved at foretage betydelige indrømmelser til arbejderne. Honda arbejder i Kina gennem et joint venture-selskab med den kinesiske statsejede virksomhed Guangzhou Automobile Group. Næstformand i selskabet, Zeng Qinghong, der også er medlem af Den Nationale Folkekongres (Kinas parlament) blev sendt til Foshan for at forsøge at bilægge striden.

Efter at have fået garantier fra ham for at arbejdernes repræsentanter ikke ville blive forfulgt, valgte arbejderne demokratisk et forhandlingsudvalg med 16 medlemmer for at indlede forhandlinger med selskabet. En af landets mest kendte jurister inden for arbejdsret, professor Chang Kai, var også med til mødet.

Aftalen er en klar sejr for arbejderne, men frem for alt det er et klart spring fremad i deres bevidsthed. De har opnået denne sejr gennem kollektiv kamp og gennem demokratisk valgte repræsentanter. Dette vil helt sikkert være en markør for fremtiden og en inspiration for andre grupper af arbejdere i hele Kina, der diskuterer erfaringerne fra strejkerne på utallige internetfora. Som en erklæring fra ”Arbejderforum” siger: ”Vi vil gøre vores bedste for at sprede ånden fra Honda-arbejdernes kamp over hele vores fædreland og lade de ansatte på alle fabrikker i Kina føle jeres ukuelige ånd.” (Åbent støttebrev til de strejkende Honda-arbejdere) Dette er også grunden til, at den kinesiske stat har gjort sig store anstrengelser for at forsøge at undertrykke de breve, de demokratisk valgte arbejderrepræsentanter har udstedt.

Vi genudgiver her to skrivelser fra arbejdernes repræsentanter på Honda i Foshan på engelsk og kinesisk, så de kan blive distribueret bredt:

Åbent brev til offentligheden og alle arbejdere på Honda Auto Parts Manufacturing Co

Åbent takkebrev fra arbejderrepræsentanter på Honda Auto Parts Manufacturing Co, Ltd

Argumentet, som Chang har fremført, går ud på at oprettelsen af ægte fagforening for arbejderne i realiteten ville føre til et fald i antallet af konflikter og en mere "harmonisk" forholdet mellem arbejde og kapital, hvor uoverensstemmelser ville blive løst gennem forhandling. Disse ideer har haft indflydelse på arbejderne, hvilket kan ses i udtalelsen, som de har udsendt om deres sejr: ”Kun med en reel og effektiv kommunikationsplatform mellem de to parter kan yderligere tvister forebygges, og et harmonisk forhold mellem de ansatte og ledelsen etableres,” siger de. Imidlertid har de lært den vigtigste lektie:

”For at beskytte arbejdernes rettigheder og retten til demokratisk valg af medarbejderrepræsentanter, har de ansatte i Honda Auto Parts Manufacturing Co Ltd indstillet arbejdet i næsten en halv måned. Under arbejdsstandsningen modtog vi støtte fra både ind- og udland. Denne støtte har styrket arbejdernes kampmoral enormt!”

Så snart arbejderne begynder at hævde deres magt og kræve, at deres vilkår bliver forbedret, vil al snak om ”fornuftig aftale”, ”effektiv kommunikation” og ” harmonisk forhold mellem de ansatte og ledelsen” blive sprængt i stykker, og arbejderne vil blive tvunget ind på en vej med kamp, nu hvor de har lært, at det betaler sig at kæmpe.

Ifølge en rapport fra det Southern Workers Network, der blev udgivet umiddelbart efter sejren til Honda-arbejderne i Foshan, gik 1000 arbejdere i strejke på en stor elektronik fabrik i Shenzhen med krav om en lønstigning på 30 procent fra 900 yuan til 1200 yuan om måneden, samt fri om søndagen. De blev mødt med vold fra sikkerhedsvagter samt det lokale politi.

En anden konflikt, som har tiltrukket landsdækkende interesse, handler om tusindvis af arbejdere på en privatiseret bomuldsfabrik i Pingdingshan i Henan-provinsen. De har været i strejke siden midten af maj, og 5.000 arbejdere blokerede fabrikkens vigtigste indgange. Arbejderne protesterede over korruption i forbindelse med privatiseringen, og de kæmper mod tab af rettigheder og forringede arbejdsforhold. Den 1. juni blev omkring 3000 politifolk sendt ind for at bryde strejken, og 20 kvindelige arbejdere blev arresteret.