Υπέρ γενικής πολιτικής απεργίας 12 ομοσπονδίες – Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα;

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα στα γραφεία της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον συντονισμό και την κλιμάκωση του εργατικού αγώνα. Στη σύσκεψη κυριάρχησε η διαπίστωση πως οι κινητοποιήσεις πρέπει να λάβουν πλέον πολιτικό χαρακτήρα και να στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση της σύσκεψης καλεί τις «Διοικήσεις των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, να προσανατολιστούν στο κοινό συντονισμό και προετοιμασία για την προκήρυξη «πολιτικής απεργίας» με στόχο την άμεση ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της κυβέρνησης που τις εφαρμόζει». Και προχωρώντας, η απόφαση προσδιόρισε «την πραγματοποίηση νέας κοινής σύσκεψης όπου με αποφάσεις των Δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών θα οριστικοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκήρυξης πολιτικής απεργίας, όπου θα κληθούν και οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.) να πάρουν θέση».

Οι ομοσπονδίες που συμμετείχαν στη σύσκεψη ήταν οι ακόλουθες:

1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)

2. ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΠΟΕΠΔΧΒ)

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)

4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ)

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ)

6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΗΕ)

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (ΠΟΘΑ)

8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΚΕ)

9. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΘΕ)

10. ΠΑΝ. ΟΜ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ)

11. ΓΕΝΙΚΗ ΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)

12. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΕΛΕ)

Η απόφαση αυτή, αποτελεί αντικειμενικά ένα μεγάλο βήμα μπροστά για το εργατικό κίνημα. Μετά την υποστήριξη της γενικής πολιτικής απεργίας από τη ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ και τον πρόεδρό της Νίκο Φωτόπουλο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, μια σειρά ακόμα ομοσπονδιών κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση, που όπως υπομονετικά εξηγεί εδώ και καιρό η Κομμουνιστική Τάση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μονόδρομος.

Μια γενική πολιτική απεργία όμως, για να ανταποκρίνεται στον τίτλο της και να έχει επιτυχία, θα πρέπει να αγκαλιάζει και να κινητοποιεί το σύνολο της εργατικής τάξης και των λοιπών εργαζόμενων λαϊκών στρωμάτων. Για το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη εκτός από το σύνολο των συνδικάτων, την απεργία να στηρίξουν ενεργά τα μαζικά κόμματα που συμμετέχουν στους εργατικούς αγώνες, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα, για να κινητοποιηθούν τα πιο εκμεταλλευόμενα και ανοργάνωτα τμήματα των εργαζόμενων μαζών θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από μαζικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα σε κάθε εργατικό χώρο και κάθε γειτονιά, που θα αναλάβουν τον συντονισμό του αγώνα και θα συνδέονται μεταξύ τους σε επίπεδο πόλης και πανελλαδικά.

Η προετοιμασία της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας απαιτεί από τώρα, μέσα από την κοινή προσπάθεια όλων των μαζικών οργανώσεων και των κατά χώρους και γειτονιά επιτροπών αγώνα, όλα τα αναγκαία μέτρα για την δημιουργία απεργιακών ταμείων, κεντρικού και κατά χώρους, καθώς και απεργιακών φρουρών και πολιτοφυλακής για τις μαζικές διαδηλώσεις.

Πάνω από όλα όμως, για να νικήσει η γενική πολιτική απεργία χρειάζεται να υπάρχει από σήμερα μπροστά στα μάτια των αγωνιζόμενων μαζών μια ξεκάθαρη πολιτική λύση εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είναι οι δυνάμεις που μπορούν να δώσουν αυτή τη λύση, στη βάση μιας πολιτικής συμμαχίας που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ικανοποίησης των αιτημάτων της απεργίας, ανατροπής των Μνημονίων και του καπιταλισμού.

Κομμουνιστική Τάση του ΣΥΡΙΖΑ

Source: Υπέρ γενικής πολιτικής απεργίας 12 ομοσπονδίες – Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα;